TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 77 - Temmuz / Ağustos 2022

Ajandam


KÜRESEL ISINMAYA ÇÖZÜM: ÇELİK YAPILAR

Geçen sayımızda Müslümanlık âlemi için iki büyük bayramdan biri olan Kurban Bayramı’nı ve ardından da Kabotaj Yasası’nın yürürlüğe girişinin 96. yıldönümünde 1 Temmuz Cuma günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlamıştık. Ayrıca, tarihimize göz atmış ve 23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp 22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan Muharebesi, İşgal Birliklerinin ilk kez başarısızlığa uğratıldığı savaş olmuştur. Bir yıl sonra 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz başlatılmış ve beş gün süren Başkumandanlık Meydan Muharebesi veya Dumlupınar Meydan Muharebesi 30 Ağustos’ta kesin zafer ile sonuçlanmıştır.

H. Yener Gür’eş
Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) Başkanı

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile özgür ve bağımsız Türk Devleti dünyaca kabul edilmiştir.

Önümüzdeki iki ay Kurtuluş Savaşı’nı sonlandıracak tarihi olayların yıldönümleriyle doludur. 103 yıl önce 15 Mayıs 1919’da şehit edilen Gazeteci Hasan Tahsin’den itibaren 3 yıl 4 ay süren Kurtuluş Savaşı fiilen 9 Eylül’de Türk Ordusunun İzmir’e girişi ile sona ermiş, 18 Eylül’e kadar sırasıyla işgale uğramış Batı Anadolu şehirleri kurtarılmış ardından Trakya işgalden arındırılmıştır. Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf Kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başlamış ve nihayet 99 yıl önce 6 Ekim 1923’te de İstanbul kurtarılmıştır.

İstanbul’un kurtuluşunun ardından 13 Ekim 1923’te “Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır” yasası kabul edilmiş, bundan sonra da 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Atatürk’ün uyguladığı dâhiyane siyaset ve diplomasi sonucunda, 2 Eylül 1938'de bağımsızlığına kavuşan Hatay Devleti, 29 Haziran 1939’da Hatay Devleti Millet Meclisi kararı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmıştır.

Etnik kökeni, dini inancı, dili ve rengi ne olursa olsun tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özgürlük ve bağımsızlık armağan eden, Osmanlı Hanedanının küllerinden bir millet ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyoruz.

Önümüzdeki Eylül ve Ekim ayları Musevi inancına sahip vatandaşlarımız için de önemli dini günlerle doludur. 25-26 Eylül’de İbrani takvimine göre Yılbaşı ya da Roş Aşana, 4-5 Ekim’de Kefaret Günü de denilen Yom Kipur ardından 9-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yedi gün süren Çadır Festivali olarak da anılan Sukot Bayramı kutlanacaktır.

ÇELİK YAPI ÇATI VE CEPHELERİ
Dergimizin bu sayısının teması “Çatılar ve Cepheler” olarak belirlenmişti. Bu nedenle çelik yapıların çatı ve cephelerinden söz ederken, “küresel ısınma ve iklim değişikliği” konularına da kaçınılmaz olarak değineceğim.

Bir dönem ÇATIDER Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde, projesine bağlı olarak iki temel nedenle çatılarda çelik taşıyıcı sistem kullanılmasının yararından söz etmiştik. Bunlar ölçü hassasiyeti (presizyon) ve deprem etkisi.
1. Ölçü hassasiyeti, gelişmiş bazı çatı kaplama malzemeleri için çok önemli. Fabrika koşullarında imal edilmiş çatı taşıyıcı sistemlerinde bu hassasiyeti istenen toleranslar içinde sağlamak mümkün.
2. Deprem yükü göz önüne alınarak yapılan tasarımda çatıdaki ölü (sabit) yükün en aza indirilmesi ve elastikiyete sahip olması tercih edilmektedir. Bu durumda, çelik ciddi bir avantaj sağlar.
 
Bahsettiğim bu konuşmadan sonra birkaç kez gündeme getirdiğim üçüncü bir gereklilik ise yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması kapsamında büyük yüzeyli endüstriyel ve ticari yapılar başta olmak üzere çatıların güneş enerji panelleriyle kaplanması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. İlk tasarı sırasında güneş panellerinden gelen yük hesaba katılmamışsa, çatı taşıyıcı sistemlerinin takviyesi gerekebilir. Bu durumda, çelik taşıyıcı sistemler diğer sistemlere nazaran daha kolay takviye edilebildiğinden önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Burada iki hususa dikkat çekmek isterim:

Yükler değişiyor
Birincisi, küresel ısınma ve değişen iklim koşulları nedeniyle yükler değişiyor. Çocukluğumuzda gazetelerden okuduğumuz hortumlar artık ülkemizde de görülüyor, yağış rejimlerinde meydana gelen değişiklikler sellere ve çatı çökmelerine neden olabiliyor, dünya genelinde yangınlar artıyor, kıyılarımızda dahi tsunami görülmeye başladı.

Bu durumda, üniversitelerin ve ilgili kurumların standartlarda belirtilen yüklerin önümüzdeki yıllar içerisinde geçerliliğini koruyup koruyamayacağını, nasıl bir değişiklik izleyebileceği, belirtilen yüklerin gerçekçilikten uzaklaşması halinde nasıl bir önlem ve hesaplama yöntemi geliştirileceğinin araştırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Tasarımda panel yükü şartı
Gezegenimizin sürdürülebilirliği açısından fosil yakıt ve nükleer enerji yerine yenilenebilir enerji kullanımı zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla, birçok ekilebilir alanda güneş enerji panellerinden oluşan enerji santralleri oluşurken uzun zamandır çatıların bu amaçla değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bazı yapı sahipleri, yaptırdıkları kontrollerde çatının panellerin yükünü taşımayacağını takviyenin ise maliyetli ve meşakkatli olduğunu belirtiyorlar. Şimdi bir adım daha öteye gidelim. Yeni yapılacak çatıların mühendislik hesapları yapılırken kar yükü, rüzgâr yükü gibi enerji paneli yükü zorunluluğu getirilse ne olur? Belki maliyet biraz artar ama ileride çatısına -özellikle endüstriyel yapılarda- güneş paneli koymak isteyenler o anda olmasa dahi istedikleri anda büyük bir tadilat / takviye masrafı ödemeden bu işlemi yapabilirler. Bu konunun da incelenmesinde, yarar ve sakıncalarının ortaya konmasında, bu hususun; tasarımda panel yükü şart koşan -en azından belirli yapı tipleri için- bir mevzuat düzenlenmesi olanağının değerlendirilmesinde fayda olacağına inanıyoruz.

TUCSA'NIN ÖNÜMÜZDEKİ KONFERANS ve ETKİNLİKLERİ
Bu yıl 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilen 2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2022) uluslararası konferansımızdan sonra aşağıdaki uluslararası ve geleneksel ulusal etkinliklerimiz ile yarışmalarımızdan bahsedeceğiz:

SBIS 2022 Uluslararası Sempozyumu
https://sbis.tucsaevents.org

Kara parçalarını birleştiren, nehir, vadi ve boğaz gibi doğal engellerin aşılmasına olanak sağlayan köprüler, tarih boyunca sosyal olduğu kadar stratejik öneme de sahip olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, harap olmuş Avrupa’nın yeniden yapılandırılması safhasında 1955’de kurulan ECCS; köprü tasarımı ve yapımı konusuna daima önem vermiştir.

“International Symposium / Conference on Steel Bridges” 25 Şubat 1988 tarihinden beri Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) üyeleri tarafından ECCS şemsiyesi altında gerçekleştirilmektedir. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) “8th International Symposium on Steel Bridges: Innovation and New Challenges” sempozyumunu 2015 yılında ECCS Yıllık Toplantılarıyla birlikte İstanbul’da düzenlemişti. TUCSA bu yıl da “10th International Symposium on Steel Bridges for A Green Planet” sempozyumuna 20-22 Eylül 2022 tarihlerinde, ECCS Yıllık Toplantılarıyla birlikte İstanbul’da ev sahipliği yapmanın ve bu etkinliğin insan ile doğa arasında köprü oluşturmasını hedeflemenin gururunu yaşamaktadır. Sempozyum, ECCS adına TUCSA tarafından T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yeditepe Üniversitesinin organizasyon destekleri ve sponsorlarımızın katkılarıyla InterContinental Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye, Avrupa ile Asya arasında doğal köprü oluşturmakla birlikte, 1973 yılından başlayarak gerçekleştirdiği beş asma köprü ile iki kıtayı fiziken de birbirine bağlamaktadır. Bu köprülerden üçü İstanbul Boğazı’nın ve biri de İzmit Körfezi’nin üzerinde yer alırken, bu yıl Çanakkale Boğazı üzerinde hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü, 2.023 metre ile dünyanın en geniş orta açıklığına sahip köprüsü ile Türkiye’de iki kıtayı birbirine bağlayan beşinci köprü olmuştur.

Yaklaşık 50 yılda dünyanın önde gelen geniş açıklıklı beş asma köprüsünü yapma vizyonuna ve becerisine sahip Türkiye bunların dışında da birçok özgün çelik köprünün tasarımını ve yapımını gerçekleştirmiştir. Bu köprülerden elde edilen bilgi birikimi ve deneyim sayesinde Türkiye; dünyanın çeşitli ülkelerinde ve kıtalarında çok sayıda köprü yapmış, dünyanın köprü üretim ve yapım merkezlerinden biri haline gelmiştir. Son olarak gerçekleştirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin dünyanın her köşesinde en büyük köprüleri yapabileceğini kanıtlamıştır.

Yaklaşık 2700 yıllık tarihe sahip İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 10. Uluslararası Çelik Köprü Sempozyumu; mimarlar, yapı mühendisleri ve tasarımcıları çelik yapı imalatçıları ve yüklenicileri ile birlikte çevre psikologları, şehir planlamacıları ve çevrecilere de çelik köprülere ilişkin yenilikleri ve yeni ufukları tartışma ve değerlendirme olanağı sunmaktadır. Dünyanın köprü üretim ve yapım merkezlerinden biri haline gelmiş olan Türkiye’nin köprü teknolojileri konusunda da hamlelerini sürdürmesi gerekmektedir.

20-22 Eylül 2022 haftası içinde Sempozyum ile birlikte yapılması planlanan teknik gezi ve ECCS Toplantıları tarihlerini kapsayan program aşağıda olduğu gibidir.

20 Eylül 2022 - 1915 Çanakkale Köprüsüne Teknik Gezi
21-22 Eylül 2022 - 10th International Symposium on Steel Bridges for A Green Planet
21 Eylül 2022 - 6th European Steel Bridges Awards Ödül Töreni
21 Eylül 2022 - Gala Dinner ve TUCSA’nın 30. Kuruluş Yıldönümü Yemeği
22 Eylül 2022 - ECCS Yıllık Toplantıları (yalnız davetli ECCS üyeleri için).

Her konferans veya sempozyumda kendimize şu soruyu sorarız: “Neden katılmalıyım bu etkinliğe?” Bu sempozyumun araştırmacılara, dinleyicilere ve paydaşlara sağlayacağı yararlara ilişkin yanıtları aşağıda bulabilirsiniz:

1. Araştırmacılar ve Sunum Yapanlar İçin. SBIS 2022 akademik araştırmaların, endüstriyel yaratıcılıkların ve sanayideki heyecan verici gelişmelerin paylaşılması için mükemmel bir platformdur. Sunumlar aşağıdaki yayınlarda yayımlanabilecek, diğer endeksli dergilerle görüşmeler devam etmektedir.
a. Steel Construction Journal (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18670539)
b. Journal of Engineering Research and Applied Science (http://www.journaleras.com/index.php/jeras/about)
c. SBIS 2022 Proceedings (TUCSA tarafından uluslararası standart kitap numarası (ISBN) ile dijital ve baskılı olarak yayımlanacaktır.)

2. Dinleyiciler İçin.
a. Sunulacak konular. Avrupa ile Asya arasını beş çelik asma köprü ile birbirine bağlayan ülkemizde ve dünyanın her yerinde çelik köprü yapma yeteneğinde olan ülkemiz için köprü mimarisi ve mühendisliği alanında çok sayıda bildiriler sunulacak, sektörün önde gelen isimleri tarafından konuya ilişkin gelişmeleri ve yenilikleri yansıtan sunumlar yapılacaktır.
b. İletişim Ağı (Network). Beklenen katılım ile profesyonel ortamı ve atmosferi göz önüne alındığında sempozyum; bilim insanları, akademisyenler, öğrenciler, araştırma kurumları ve sanayi temsilcileri için fevkalade etkin bir iletişim ağı (network) olanağı sunmaktadır. Sempozyum konuları listesi SBIS 2022 web sitesi (https://sbis.tucsaevents.org/index.html) kapsamında sunulmuştur.

3. Ürün ve Hizmet Tanıtacaklar için iki olanak vardır: Fiziki sergi ve online tanıtım odası.
a. Fiziki Tanıtım. Sponsorlara, sponsorluk koşullarında belirtildiği gibi, sempozyum salonlarının fuayesinde iki gün süre ile tanıtım / sergi noktası tahsis edilmektedir. Şu ana kadar aşağıdaki kuruluşlara yer tahsisleri yapılmıştır;
- Platin sponsor olacağını bildirmiş olan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.), MİM Mühendislik İnşaat Çelik End. San. Tic. A.Ş. ve TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Gümüş sponsor olacağını bildirmiş olan Computer Engineering ve ArcelorMittal RZK Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
b. Sanal Tanıtım. Sponsorlara, sponsorluk koşullarında belirtilen esaslar dahilinde online tanıtım odası tahsis edilecektir. Sponsorlar e-serginin avantajlarından yalnız Sempozyum günlerinde değil, aynı zamanda sözleşme tarihinden Sempozyum bitimine kadar yararlanabileceklerdir.

23. Yapısal Çelik Günü
1992 yılında kurulmuş ve kuruluşundan itibaren Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) üyesi olan Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından 2000 yılında başlatılan Yapısal Çelik Günleri geçen 22 yıl içinde sektörün 7.000 kadar ilgililerini Yapısal Çelik Günlerinde buluşturdu. Yıllar içinde kapsamı değişen ve gelişen Yapısal Çelik Günlerinde konularında uzman yaklaşık 600 kadar konuşmacıdan;
• Çok sayıda uzmanın yorumları dinlendi,
• Çelik yapı projelerinin detayları ve teknolojideki gelişmeler izlendi,
• Kritik konular panellerde masaya yatırıldı,
• Üyelerin Tanıtım Alanlarında tanıtımlar yapıldı, iş ilişkileri geliştirildi,
• Ödül törenleri ile sektöre hizmeti geçenler ödüllendirildi.

Yapısal Çelik Günleri sektör paydaşlarına, sektöre ilişkin yeniliklerin paylaşılmasının yanında, iletişim ağı (networking) ve tanıtım konusunda da önemli fırsatlar sağladı. Covid-19 salgını nedeniyle geçen iki yıl online olarak gerçekleştirildikten sonra, 23. Yapısal Çelik Günü bu yıl 6 Aralık 2022 tarihinde tekrar yüz yüze olarak Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Salonda gerçekleştirilecek olan 23. Yapısal Çelik Günü’nün, günün şartlarına uygun olarak ve teknolojik gelişmelerden de yararlanarak internet ortamında görüntülü (virtual) olarak da izlenebilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Yapısal Çelik Günü’nün dili Türkçedir.

Katılım Artıyor
2020 yılı öncesinde salonda yapılan Yapısal Çelik Günlerinde katılımcı / ziyaretçi sayısı yaklaşık 350 mertebesinde olurken bazı yıllar 400’ün üzerine çıkmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında yapılan online toplantılarda 1.000 kişiye kadar dinleyici online olarak bağlanırken, bunun üzerindeki dinleyiciler Youtube üzerinden programı canlı olarak izleme imkânı bulabilmişlerdir. Bu yıl akademisyen ve öğrencilerin daha fazla katılım imkânı bulabilecekleri toplantında katılımcı sayısının daha da artıracağı değerlendirilmektedir.

İçerik
Bu yıl bir tam gün süreli olacak 23. Yapısal Çelik Günü https://yapisalcelikgunu.org web sitesinde yer alan programa göre; Karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomi gibi konuları da içeren “Sürdürülebilirlik” ile Endüstri 4.0 paralelinde inşaat sektöründe teknolojinin yoğun kullanımını içeren “Dijitalleşme” temalarına ağırlık verilecek, sektörün teknolojik / modüler yapılara evrilmesini kapsayan bir panel, daha önceki yıllarda olduğu gibi projelerden seçkiler, teknik sunumlar, ödül törenleri yer almaya devam edecektir.

Gerçek ve Sanal Sergi / Tanıtım Olanakları
Bu yıl yüz yüze gerçekleştirilecek olan 23. Yapısal Çelik Günü süresince gerçek tanıtım noktaları fuayede yer alacak, sanal sergilemeye ise geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da web sitesinde kurulacak sponsor odalarında sözleşme tarihinde itibaren çeşitli hizmetler sunulacaktır.
1. Gerçek sergi, 23. Yapısal Çelik Günü’nün fuayesinde tahsis edilecek tanıtım masalarında yapılacaktır. Sponsorlar tanıtım masaları arkasında roll-up ve benzeri tanıtım malzemeleri kullanabileceklerdir.
2. Sanal Sergi. İlgili sponsorluk sözleşmesinin teyit edilmesinden itibaren aktif olacak Sponsor Odaları dinleyici / izleyiciler tarafından bu sponsor odalarının bekleme odalarına girerek; sanal sergiye yüklenmiş olan tanıtım videoları, katalogları / broşürleri ile sponsor hakkındaki diğer bilgiler (online veya offline) izleyebilecek, randevu alarak zoom üzerinden bire bir görüşmeler yapabileceklerdir.
3. Sergi duyuruları. TUCSA tarafından yapılacak duyurularda yer alacak olmakla birlikte, sponsorların da fiziki fuarlarda olduğu gibi potansiyel kitlelerine “Bizi … linkindeki e-sergimizde ve/veya 23. Yapısal Çelik Günü fuayesindeki standımızda ziyaret edebilirsiniz” şeklinde duyuru yapmasında yarar olacaktır.

Firmaların Tanıtım Olanakları
Bütün bunlar bu yıl gerçek ve sanal ortamda sağlanabilecek mi? Gerçek sergi olanakları 2000 yılından itibaren 20 yıl boyunca kendini kanıtlamış, üyelerimizin ve paydaşlarımızın özlemle beklediği bir olanaktır. Geçen iki yılda elde edilen deneyimle gerçekleştirilecek sanal sergi ile yanıtlamak gerekirse: Evet, hem de fazlasıyla… Dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak, yapılacak bu karma sergi, artan izleyici sayısı, gelişen ve güncellenen içerik firmalara daha geniş tanıtım olanağı sunmaktadır.

Bununla ilgili Sponsorluk sayfası www.tucsa.org ve www.yapisalcelikgunu.org web sitelerinde de yayımlanacaktır. Bu konuda yesimgures@tucsaevents.org adresinden ve/veya 0542 288 9677 numaralı WhatsApp’tan daha fazla bilgi talep edilebilir.

Geleneksel Yapısal Çelik Günlerimizin 23’üncüsüne tüm ilgili mimar, mühendis, akademisyen, öğrenci, yatırımcı yüklenici, teknik personel, kamu ve yerel yönetimler davetlidir.

YARIŞMALAR
ESBA 2022 Yarışması

Ev sahibi ülke adına Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu ve Y. Mimar Mühendis Ahmet Alataş’ın da katıldıkları uluslararası jüri tarafından 31 Mayıs 2022 tarihinde Brüksel’de yapılan değerlendirme toplantısında üç projeye ödül verilmesi kararlaştırılmıştır.
- KARAYOLU ve DEMİRYOLU KÖPRÜLERİ Kategorisinde 1915 Çanakkale Köprüsü
- BİSİKLET ve YAYA KÖPRÜLERİ Kategorisinde Bridge De Lille Langebro, Danimarka
- Modular Bridge JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ olarak Erection of 148 Metallic Modular Bridges for Peruvian Government, Peru.
Bu yıl düzenlenen ECCS European Steel Bridges Awards 2022 yarışmasında Türkiye’den ödüle değer bulunan “1915 Çanakkale Köprüsü” projesini gerçekleştiren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde, DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı olan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.) ve ÇOK A.Ş. adına çelik imalat ve montajını yapan ÇİMTAŞ A.Ş. ile yarışmaya Portekiz BERD (Projecto, Investigaçao e Engenharia de Pontes S.A) tarafından önerilmiş olan “148 Adet Peru Modüler Köprüleri” projesinin tüm çelik işlerini (7.444 ton) yapmış olan MİM Mühendislik İnşaat Çelik End. San. Tic. A.Ş. 21 Eylül 2022 öğleden sonra İstanbul InterContinental Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecek törenle ödüllerini alacaklardır. Aynı günün akşamında geleneksel Gala Dinner yemeği Moda Deniz Kulübünde düzenlenecektir.

SteelPRO 2022 Öğrenci Yarışması
Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci yarışması olarak bilinen Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması TUCSA tarafından ilk kez 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması gerçekleştirildi.

Bu yıl, 19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2022) Ahmet Alataş Workshop Ana Sponsorluğunda ve 4 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan (http://steelpro.org/) şartname uyarınca gerçekleşmektedir. Bu yarışmada kazananlar arasından TUCSA tarafından seçilen projeler iki yılda bir ECCS tarafından düzenlenen European Steel Design Student Awards yarışmasına gönderilmektedir.

İklim değişikliği, nedenleri ve etkileri açısından çağın en önemli küresel sorunu olarak değerlendirildiğinden, bu yıl yarışmanın konusu: İklim değişikliklerinden kaynaklı sorunlara yaratıcı yapısal çözümler olarak belirlendi.

SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarının daha yararlı hale gelmesi için geçen yıl başlattığımız SteelPRO Tanıtım Toplantısı ve Seminerleri ikinci kez düzenlendi. Eğitim amaçlı bu toplantılara SteelPRO 2022 Yarışmasına katılıp katılmayacağına bakmaksızın tüm mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencileri davet edilmiştir. Bu toplantıların amacı sadece yarışma değil, öğrencilerin meslek yaşamları boyunca yararlanabilecekleri bilgilerin de paylaşılması genç mimar ve mühendislerin kafalarındaki sorulara yanıt aranmasıdır.

Bu yıl 19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2022) Hazırlık Seminerleri, öğrencilerden ve Genç Çelikçiler Topluluğu (GENÇEL) üyelerinden gelen öneriler göz önüne alınarak aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirildi:
Tanıtım Toplantısı : 29 Haziran 2022
Mimarlık semineri (Hibrit) : 2 Temmuz 2022
İnş. Mühendisliği semineri : 6 Temmuz 2022
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği semineri: 20 Temmuz 2022
 

Bu kapsamda, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılan ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Yener Gür’eş tarafından aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

“Bu yıl yarışmanın konusu seçilirken, öğrencileri standart bir yapı tipi ile sınırlamayıp, öğrencilerin yapay zekâ (AI), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), yapı bilgi modellemesi (BIM) vb. dijital teknolojilerden de yararlanarak yaratıcılıklarının önünü açmak ve ileride uygulama ya da ARGE projeleri haline evrilebilecek fikirleri geliştirmelerine olanak sağlamak hedeflenmiştir.

İklim krizinden ve/veya çeşitli doğa olaylarından kaynaklanan sorunlara şu örnekleri sayabiliriz.
• Avustralya yangını ile başlayan, son iki yıldır yaz aylarında Türkiye’de ve dünyada meydana gelen büyük yangınlar,
• Son zamanlarda Ankara, Bartın, Trabzon ve çeşitli illerimizde meydana gelen sellerdeki artışlar,
• 30 Ekim 2021 İzmir / Seferihisar depreminde Sığacık’ta meydana gelen tsunami,
• Bölgemiz için anormal sayılabilecek ölçüde büyük fırtınalar ve hortumlar,
• Geçen yıl 15 Ağustos’ta Grönland’da yağmur yağması ve buzul erimeleri örneklerden sadece birkaçı.

Küresel ısınmaya bağlı birçok meteorolojik değişiklikler karşısında; yapı tasarımları için standartlarda belirtilen yükler değişiyor ve değişecek. Bu durum da yapılarımızı hatta yapı tekniklerimizi, standartlarımızı, şehir planlamalarımızı ve altyapılarımızı gözden geçirmemizi gerektirmiyor mu sizce?

Üstelik hoyratça ve bencilce kullandığımız doğayı tahrip etmeye devam ettiğimiz takdirde, bu sorunlar ve değişiklikler daha da artacak. Zaman zaman akademik çevrelerin ve kamunun dikkatini çekmeye çalıştığımız şu konuyu tekrarlamak istiyorum: Doğa olaylarındaki bu değişim bilimsel yöntemlerle izlenmeye, nasıl ve ne yönde gelişeceği belirlenmeye çalışılmalı, yakın bir gelecekte standartlarımızda ve yönetmeliklerimizde yer alan yüklerin ve önlemlerin yetersiz kalacağı göz önüne alınarak gerekli değişiklikler üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.

Bunun için bu yıl, belirli bir yapı tipini sizlere konu olarak vermedik. Onun yerine, bu değişimlerin nereye evrilebileceğini, küresel ısınmanın ve iklim değişikliklerinin nelere sebep olabileceğini düşünmenizi ve yaratıcı çözüm önerileri üretmenizi istedik.

Hazırlayacağınız proje; bir yapı ya da bir strüktür olabileceği gibi, mevcut yapılı çevreye entegre ek bir sistem de olabilir. Proje konularına;
• Doğa olaylarından kaynaklı güncel sorunlara çözüm getiren yapılar,
• Farklı iklim ve doğal ortamlara adapte olabilen hafif çelik strüktürler,
• İnsansız orman yangınları gözetleme kuleleri,
• Sel veya tsunami koşullarına uygun yapılar,
• Depreme dayanıklı afet sonrası kullanımı için çok işlevli tasarlanan binalar,
• Gelecekte yaşanması olası farklı sorunlara yapısal çözümler düşünülebileceği gibi,
• Yapay zekâ, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik vb. dijital teknolojiler ile desteklenen çelik sistemler gibi bazı karmaşık sistemler de düşünülebilir. Konu ve yer seçimi verilen örnekle ile sınırlı değildir, yarışmacı tarafından farklı öneriler geliştirilebilir.

Projeyi geliştirirken tabii ki üniversitede öğrendiklerinizden yararlanacaksınız, ancak Jiddu Krishnamurti’nin dediği gibi bilgileriniz sizin yaratıcılığınızı engellemesin. Yaratıcılıkla ilgili bir uzmanın şu sözlerini paylaşmak istiyorum. “Biz bazen öğrettiklerimizin dışında fikirlerle gelen öğrenciye ‘saçmalama’ diyoruz ve yaratıcılıklarını öldürüyoruz. Oysa yaratmak bir arayıştır, bir sınama, yanılmadır. Dolayısıyla bırakın öğrencileriniz saçmalasınlar ve bu uçkun fikirleri arasından yeni bir şeyler yaratsınlar.”

Sonuç olarak, teoriyi çok iyi bilin ama kalıpların da esiri olmayın, sorgulayıcı olun. Ancak hür düşünceye sahip insanlar yaratıcı olabilirler. Düşüncelerinizi özgür bırakın ve lütfen saçmalamaktan korkmayın.

Sonunda belki derece alabilirsiniz, belki alamayabilirsiniz. Derece alamayan bir proje, biraz önce de söylediğimiz gibi ileride uygulama ya da ARGE projeleri haline evrilebilir yeter ki vazgeçmeyin.

19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’na (SteelPRO 2022) aşağıdaki Yarışma takvimine uygun olarak başvurular gelmeye başlamıştır.
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 21 Ekim 2022
Proje Son Teslim Tarihi: 02 Kasım 2022
Jüri Değerlendirmesi: 10-12 Kasım 2022
Sonuçların Açıklanması: 14-16 Kasım 2022
Jüri Öğrenci Değerlendirme Toplantısı: 16 Kasım 2022 (Kolokyum)
Ödül Töreni: 6 Aralık 2022 (23. Yapısal Çelik Günü kapsamında)

İki yıl aradan sonra SteelPRO 2022 Kolokyumunu yine yüz yüze gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Jüri Üyeleri ile SteelPRO 2022’ye katılan tüm öğrenciler ve danışmanlarının katılacağı değerlendirme toplantısında;
1. Derece Alan Projeler hakkında karşılıklı görüşmeler yapılacak, öğrenciler eksiklerini öğrenirken, jüri üyeleri de öğrencilerin sorularını yanıtlayacak,
2. Proje yarışmalarına nasıl hazırlanılması konusunda bilgiler paylaşılacak,
3. SteelPRO Yarışmalarının geneli hakkındaki görüşler belirtilecek,
4. Mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin meslek hayatına ilişkin soru, görüş ve öneriler belirtilecek.
13. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2022
Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Türk mimar ve mühendislerinin gerçekleştirdikleri çelik yapı tasarım ve uygulamalarını daha geniş anlamda değerlendirmek ve ödüllendirebilmek üzere 1997 yılından bu yana iki yılda bir çeşitli formlarda çelik yapı tasarım ödülleri düzenlenmektedir. Yarışmanın amacı; Çeliğin mimari inşaat, üretim, sürdürülebilirlik ve ekonomi kriterleri açısından avantajlarını ortaya çıkaran çelik yapı tasarım ve uygulamalarını ödüllendirmek, yapısal çelik endüstrisini daha rekabetçi ve bilinir hale getirerek yatırımcı, mimar ve mühendislerin çeliğin avantajlarından daha çok yararlanmalarına olanak sağlamaktır.

Yarışma takvimi özetle şu şekildedir:
Son Başvuru Tarihi: 17 Ekim 2022
Proje Son Teslim Tarihi: 31 Ekim 2022
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 05-11 Kasım 2022
Sonuçların Açıklanması: 14 Kasım 2022
Ödül Töreni: 6 Aralık 2022

TUCSA tarafından düzenlenen “Ulusal Çelik Yapı Ödülleri” ile ECCS tarafından düzenlenen “Avrupa Çelik Yapı Tasarımı Ödülleri” arasında doğrudan bir ilişki olmamakla beraber, Yapı Ödülü kategorisinde seçilmiş projelerden TUCSA tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliğinin (ECCS) düzenleyeceği European Steel Design Awards 2023 ödülleri için aday gösterilecektir. ECCS yarışmasına aday gösterilecek projeler için muhtemel kriterler şunlar olabilir;
1. 31 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve hizmete girmiş,
2. Dünyanın herhangi bir yerinde inşa edilmiş ancak tasarımının, çelik imalatının veya montajının ECCS tam üyesi ülke (Türkiye gibi) firmaları tarafından yapılmış olması.

ESDA 2023 Yarışması
ECCS tarafından tek yıllarda gerçekleştirilen European Steel Design Awards 2023 (ESDA 2023) Yarışması şartnamesinin Ocak 2023’te yayımlanması beklenmektedir. Bu yarışmaya Türkiye’den katılacak projeler, Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2022’de ödül alanlar arasından seçilecektir.

European Steel Design Awards 2023 ödüllerinin EUROSTEEL Konferansı ile eş zamanlı olarak, 12-14 Eylül 2023 tarihleri arasında Amsterdam’da gerçekleştirilecek törenle verileceği değerlendirilmektedir.

TUCSA 2024 ETKİNLİKLERİNİ PLANLANIYOR
CASP 2024 Uluslararası Konferansı
Türk Yapısal Çelik Derneğinin (TUCSA) önerisi ve Avrupa Yapısal Çelik Birliğinin (ECCS) desteği ile korozyon ve yüzey koruma konusunda periyodik konferanslar yapılması için 2018 yılında karar verildi. Bu kapsamda ilk olarak, TUCSA tarafından ECCS ile koordineli olarak düzenlenen “International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019)” uluslararası sempozyumu 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

İki yılda bir yapılmasını düşündüğümüz CASP serisi konferansların 2021 yılında yapılması planlanan ikincisi olan 2. Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Uluslararası Konferans ve Sergisi (2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel) Covid-19 küresel salgını göz önüne alınarak ertelendi ve 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde online olarak başarıyla gerçekleşti. Böylece markalaşan Uluslararası Korozyon ve Yüzey Koruma Konferansı serisinin üçüncüsü (3rd International Conference on Corrosion and Surface Protection for Steel) (CASP 2024) 22-24 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. CASP 2024 uluslararası konferansının ayrıntıları Ekim 2022 ayında https://tucsaevents.org web sayfasında yayımlanacaktır.

International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP) serisinin ilkinde şu değerlendirmeyi yapmıştık: Yıllarca “yapısal çeliğin ve çelik yapıların tanıtımı ve yaygınlaştırılması” çalışmalarının önüne aşağıdaki üç engel çıkarılmıştır.

1. Korozyon,
2. Yangın riski,
3. Pahalılık (Değer mühendisliği ve ekonomiklik değerlendirilmeden.)

Korozyonun dünya ekonomisi açısından yılda 2,5 trilyon $, ülkemiz açısından 50 milyar $ kayba sebep olduğu gerçeğinden ve bu konuda üretilecek çözümlerin bir yandan tasarruf sağlarken diğer taraftan çelik kullanımını artıracağı görüşünden yola çıkmıştık. Ancak bu yılki 2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2022) konferansında bir önemli husus daha ortaya çıktı: Çeliğin korozyondan korunması ve kullanım ömrünün uzatılması CO2 salımının önlenmesi açısından da önemli. Dolayısıyla CASP 2024 konferansında konu küresel ısınma ve iklim değişikliği açısından daha fazla irdelenecek.

RUSYA – UKRAYNA SAVAŞI
24 Şubat’ta başlayan 24 Ağustos’ta 6 ayını doldurmuş olan savaş, toprak kazanmanın yanında bir ekonomi savaşına dönüştü. Doğunun da batının da zarar gördüğü bu savaşta en çok zarar görenler Ukrayna ile birlikte Avrupa ülkeleri oluyor. Başta enerji olmak üzere birçok maddenin maliyetlerinde meydana gelen artışlar sonucunda 2023 yılında başta Almanya ve İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde fabrikaların kapanacağı, milyonlarca insanın işsiz kalacağı yorumları yapılmaya başlandı.

Enerji maliyetlerindeki artış ve taleplerdeki düşüş nedeniyle Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de çelik üretiminde kısıtlamalara gidileceği değerlendirilmektedir. Çelik yapılar konusunda, ABD ve Çin dâhil birçok alanda yeni arayışların tam zamanıdır.

Sektörümüz için zor geçeceği değerlendirilen 2023 yılı için yapılması gereken; karalar bağlamak değil, dayanışma içinde gerçekçi çıkış yolları aramaktır.
Çelik Yapılar - Sayı: 77 - Temmuz / Ağustos 2022

Kendimizi Sınayalım

KENDİMİZİ SINAYALIM SORU 77© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği