TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 79 - Kasım / Aralık 2022

Kitap Köşesi


ÇAĞDAŞ TAŞIYICI SİSTEMLER

Taşıyıcı sistemler, mimar ve inşaat mühendislerinin en temel ilgi alanlarından biridir. İnsanlar varoluşlarından bu yana barınmak ve yaşamlarını sürdürebilmek için strüktür sistemleri ile uğraşmışlar ve onları geliştirmişlerdir. Göçebe ve yerleşik kavimlerin uyguladıkları taşıyıcı sistemler farklı özellikler göstermiştir. Mimari eser gözüyle bakıldığında insanlık tarihinde yığma yapı ilkesine bağlı olarak izlenen gelişmelerin kalıntıları günümüze kadar ulaşabilmiştir. Özellikle 20. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler taşıyıcı sistemlere yeni açınımlar kazandırmış, KABUK SİSTEMLER, KATLANMIŞ PLAKLAR UZAY KAFES SİSTEMLER, ÇADIR ve PNÖMATİK SİSTEMLER gibi yeni taşıyıcı sistemler mimarlıkta yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Teknolojik açıdan gelişmiş olan ülkeler inşaat sektörü ve yapımdaki gelişmişliklerini dünya fuarlarında çağdaş taşıyıcı sistemleri uygulayarak vurgulamaya gayret göstermektedirler. Bu kitapta öncelikle taşıyıcı sistem kavramı yoğun bir şekilde tartışılmakta, strüktür sistemlerine genel bir bakışla yapılan sınıflandırmalar değerlendirilmekte ve doğa strüktürleri örneklenmektedir. Daha sonra; 20. yüzyılda geniş açıklıkları geçmek veya daha büyük ve yüksek binalar yapmakta yoğun bir biçimde uygulanan taşıyıcı sistemler ilke ve uygulanma örnekleriyle açıklamaya çalışılmıştır. Her bir konu kendi içinde; incelenen taşıyıcı sistemin tarihsel süreç içindeki gelişimi, yapım özellikleri, uygun malzemeler, geometri, taşıyıcı sistem ilkeleri ve uygulama örnekleri gibi alt başlıklar altında ele alınmıştır. Dönel yüzeyler ve öteleme yüzeylerinin genel formüllerinin çıkarılması örneklenerek tasarımcıların geometrik verileri kolaylıkla belirleyebilmeleri olanağı sunulmuştur. Son bölüme de son 30 yıl içinde teknolojik yönden çağdaş mimariye damgasını vurmuş mimarların eserlerinden örnekler eklenmiştir. Bu bilgilendirme ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin ülkemizde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanacağı ümit edilmektedir.
 
Sayfa Sayısı: 353
Dil: Türkçe
Yayımcı: Birsen Yayınevi
Yayın tarihi: 2017
Çelik Yapılar - Sayı: 79 - Kasım / Aralık 2022

Kendimizi Sınayalım

KENDİMİZİ SINAYALIM SORU 79© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği