TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 83 - Temmuz / Ağustos 2023

Haber


TUCSA YAZ OKULU AÇILIYOR

Son deprem de gösterdi ki çelik yapılar ülkemiz için %5’lik alternatif bir yapı değil, insanların ölmemesi için asli yapı türüdür, ancak bu husus genelde maalesef yeterince bilinmemektedir. Bu düşünceden hareketle, hazırlıkları iki yıl süren TUCSA online Yaz Okulu eğitimcilerimizin özverili katkılarıyla 18 Eylül 2023’te açılıyor.

Çelik yapılar, deprem kuşağındaki ülkemiz için kaçınılmaz bir gerekliliktir ve yaygınlaşmak zorundadır ancak Türkiye henüz buna hazır değildir. Yine görüldü ki çelik yapı tasarımı ve uygulaması eğitimi ülkemizde her mimar ve mühendise yeteri kadar ulaşamamakta ve uygulayıcılar tarafından da yeterince bilinmemektedir. Mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin çelik yapı tasarımı konusunda aldığı eğitimlerin; çelik yapı tasarımı konusunda uzman öğretim elemanlarının yeterli sayıda olmaması, bu derslerin bazı üniversitelerde verilemiyor olması veya eğitim saatlerinin yeterli olamaması gibi nedenlerle, geçen yıl çalışmalarını başlatmış olduğumuz TUCSA Yaz Okulu 18 Eylül 2023 Pazartesi günü kapılarını online ve Türkçe olarak dünyanın her yerindeki mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerine açıyor. Yaz okuluna arzu eden mimar ve inşaat mühendisleri de katılabileceği gibi, diğer ilgili mühendislik bölümü öğrencileri de katılabilirler.

Online TUCSA Yaz Okuluna katılım ücretsizdir. Katılmak için aşağıdaki linkten kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt formunu doldurup yesimgures@tucsaevents.org adresine gönderen katılımcılar Google Classroom’a eklenecektir. https://tucsaevents.org/#yazokulu

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük depremde hiçbir çelik yapının yıkılmamış olması da göstermiştir ki çelik yapılar deprem kuşağındaki ülkemiz için kaçınılmaz bir gerekliliktir ve yaygınlaşmak zorundadır ancak Türkiye henüz buna hazır değildir. Bu paralelde, ülkemizde mevcut yapı stokunun yaklaşık %95’inin betonarme ve yığma yapı, %5’inin (sanayi yapıları dâhil) çelik taşıyıcı sistemli olduğu kabul edilirse, “%95 ve %5 oranı” gelişmiş bir deprem ülkesi için kabul edilebilir bir oran değildir. Ancak, bu dengesiz dağılım; Prof. Dr. Üstün Dökmen’in deyişiyle “öğretilmiş çaresizlik” içinde kabul edilmemeli, çözüm aranmalıdır. Şimdi yapılması gereken, ülkemizde de en az Fransa ve Almanya’daki gibi %70’e karşılık %30 çelik taşıyıcı sistemli yapı hedefini gerçekleştirmek olmalıdır. Aksi takdirde, bilimsellikten uzak, alışkanlıklarımıza dayalı davranışlarla, gelecek depremlerde 100 binlerce can vermeye, 100 milyarlarca Euro ekonomik kayba uğramaya devam edilir.

TUCSA Yaz Okulu üç modülden ve bir proje atölyesinden oluşmaktadır:
Modül-1: Tanıtım (Çelik Yapılara Giriş)

Modül-2: Çok Katlı Çelik Yapılar

Modül-3:
Modüler ve Hafif Çelik Yapılar

Proje Atölyesi: Modül-2 paralelinde yürütülecek bu çalışmaya, mimarlık veya inşaat mühendisliği bölümlerinde çelik dersi almış olanlar ile Modül-1 ve Modül-2 derslerinde %70 ve üzeri devamı olanlar katılabilir.

Prof. Dr. Görün Arun ve Dr. Selçuk İz koordinatörlüğünde yürütülen Proje Atölyesi çalışmaları kapsamında; 22 Eylül’de proje konusunu ve istenenleri kapsayan ödevler verilecektir.

Katılımcılar tarafından 28 Eylül’e kadar proje koordinatörlerine Google Classroom üzerinden gönderilecek ödevler, proje koordinatörleri tarafından iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.

Bu proje atölyesinden beklenen yararı sağlayabilmek için aşağıdaki yeterliklere sahip olunması beklenmektedir.
  • Autocad-Aurocad Steel Advance-Xsteel-Protacelik-Sta4celik vb çizim programları ile çalışabilmek,
  • Sap2000 veya Etabs vb analiz programlarını kullanmak,
  • Birleşim hesapları için gerekli yazılımlarla çalışabilmek.
  • Proje çalışmasına katılımla ilgili sorular Proje Koordinatörlerine Google Classroom üzerinden sorulabilecektir.
Eğitimlerin; mümkün olduğunca okuldaki derslerden farklı, uygulama bilgi ve deneyimlerini de içeren, sıkça yapılan hataları gösteren, katılımcıların ilgisini ve dikkatini çekecek şekilde olmasına çalışılacaktır. Katılımcılar için önemli ve yararlı olduğuna inanılan ders notlarının, müelliflerinin izniyle TUCSA Yaz Okulu Ders Notları Kitapçığı 2023 (pdf) şeklinde hazırlanması ve online olarak paylaşılması planlanmaktadır.

Bu yıl TUCSA tarafından ilk kez gerçekleştirilecek online Yaz Okulunun özelde mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerimize, genelde ülkemize yararlı olması arzu edilmektedir.

Kapsam Genişletildi
Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından başlangıçta mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencileri için tasarlanan, üç modülden ve bir proje atölyesinden oluşan TUCSA Yaz Okulu (TYO), derneğimize ulaşan istekler üzerine kapılarını, arzu eden mimar ve inşaat mühendisleri ile diğer ilgili mühendislik bölümü öğrencilerine de açtı.

ÖĞRENCİLERE VERİLECEK Katılım Belgeleri
Katılım belgeleri, aşağıdaki 4 kategoride ve belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilere verilebilir.

1) TUCSA Yaz Okulu ÇOK KATLI ÇELİK YAPILAR ile MODÜLER ve HAFİF ÇELİK YAPILAR Katılım Belgesi [Derslerin tamamına katılım esas olmakla beraber, bu belge yukarıda belirtilen Modül-1, Modül-2 ve Modül-3 çalışmalarının her birine %70 ve üzeri katılım sağlayan öğrencilere verilir.]

2) TUCSA Yaz Okulu ÇOK KATLI ÇELİK YAPILAR Katılım Belgesi [Derslerin tamamına katılım esas olmakla beraber, bu belge yukarıda belirtilen Modül-1 ve Modül-2 çalışmalarının her birine %70 ve üzeri katılım sağlayan öğrencilere verilir.]

3) TUCSA Yaz Okulu MODÜLER ve HAFİF ÇELİK YAPILAR Katılım Belgesi [Derslerin tamamına katılım esas olmakla beraber, bu belge yukarıda belirtilen Modül-1 ve Modül-3 çalışmalarının her birine %70 ve üzeri katılım sağlayan öğrencilere verilir.]

4) TUCSA Yaz Okulu PROJE ATÖLYESİ Katılım Belgesi [Proje Atölyesine, mimarlık veya inşaat mühendisliği bölümlerinde çelik dersi almış olanlar katılabilir. Bu belge yukarıda belirtilen Modül-1 ve Modül-2 çalışmalarının her birine %70, Proje Atölyesine %80 ve üzeri katılım sağlayan ve ödevlerini tamamlayan öğrencilere verilir. Proje Atölye Belgesi yukarıda birinci veya ikinci sırada yer alan katılım belgesi ile birlikte verilir.]
Çelik Yapılar - Sayı: 83 - Temmuz / Ağustos 2023

Kendimizi Sınayalım

KENDİMİZİ SINAYALIM SORU - S.83

Üyelerimiz

ERFAB
GALDER© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği