TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 29 - Ekim 2011

Haber


T.C. Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN: ÇELİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE’NİN NABZINI TUTUYOR

Türkiye’de ilk defa böylesine önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan Türk Yapısal Çelik Sektörünü imalatı, üretimiyle, ciddi bir şekilde irdelerken, bir taraftan da gelecek yıllarla ilgili hedeflerimizi ortaya koyuyoruz.

“ ... Son derece önemli bir zirve gerçekleştiriyoruz Türkiye’de. İlkini gerçekleştiriyoruz, emeği olan başta kendi bakanlığım ve bakanlık personelime, Türk Yapısal Çelik Derneğimize, destek veren IMMIB, IMSAD ve CNR Holding’e, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Türkiye’de ilk defa böylesine önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan Türk Yapısal Çelik Sektörünü imalatı, üretimiyle, ciddi bir şekilde irdelerken, bir taraftan da gelecek yıllarla ilgili hedeflerimizi ortaya koyuyoruz.

... Sektör önemli bir sektör, bakanlığımda ilk sektörel çalışmayı demir çelik sektöründe yaptırdım. İlk çalışmayı demir çelik sektörü ile yaptırmamın sebebi sektörün sadece, tek başına kendisi, kapasitesi değil. Sektörün bunun yanı sıra birçok sektöre önemli hammadde girdisi temin eden bir sektör olması. Makine ve otomotiv sektörü başta olmak üzere beyaz eşyadan tutun, demir çelik yassı ürünün kullanıldığı her alana varıncaya kadar son derece önemli girdi sağlayan bir sektör. Yani meseleye demir çelik sektörünün kendi bazında bakarsak dar bir bakış olur bu. Meseleye demir çelik sektörü ve bu sektörün girdi sağladığı sektörler olarak bakmakta fayda var ve çalışmayı da bu şekilde gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Evet Türk Demir Çelik Sektörü’nün yapısı % 20’si entegre tesislerin yapmış olduğu üretim geri kalanı yani yaklaşık % 78’i de ark ocakları sistemi ile üretim yapan yaklaşık 19’a yakın firmamızın yapmış olduğu üretim yapısına sahip ve sektör Türkiye’nin cari açık ve dış ticaret açığının son derece önemli olduğu bir dönemde, dünyanın ekonomik çizgisinin yeniden yazıldığı, yeniden çizildiği, değerlerin bozulduğu bir dönemde, ihracatçı bir yapıya sahipken, sektörün kuruluş yapısı ve kapasitesinden dolayı dünyanın en fazla demir çelik hurda ithalatı yapan bir yapıya dönüşmesi elbette göz ardı edilemez. Tabii burada çeşitli sorunlarımız var, aslında sektör yapmış olduğu çalışma ile bir yerde kendine geldi ümit ediyorum ki kendine gelmeye devam edecektir.


... Bugünkü yapısı itibariyle dünyanın en büyük hurda ithalatını yapan bir sektör, ama buna karşılık maalesef bir ortak satın alma tedariği gerçekleştirememiş ve bu konuda ortak bir satın alma mekanizmasını oluşturulamamış olmasından dolayı dünyanın en pahalı hurda çelik ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Bakın bir taraftan bir malı en fazla alacaksınız ama diğer taraftan en pahalıya alacaksınız. Yaklaşık 9 Milyar Dolar’lık bir ithalattan bahsediyoruz. Bugün 9 Milyar Dolar birçok ülkenin nerdeyse ya ihracatı ya da ithalatına denk gelen bir rakam. Allah’a şükürler olsun bugün Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi. Biraz evvel değerli arkadaşlarım gösterdiler, demir çelik sektöründe 8 yılda üretimde dünyanın 17. sırasından 10. sırasına geldik. Ve şimdi hedefimiz 8’e gelmek. Gelir miyiz? Bal gibi geliriz. Yine aynı şekilde uzun üründe, yassı mamülde baktığınız zaman Türkiye demir çelik sektörünü fazlasıyla önemsemiş, özümsemiş ve hazmetmiş olan bir yapıya sahip. Bizim yapmış olduğumuz bu çalışmada sektörün girdilerini, maliyetleri daha ucuza getirmek, sektörü çok daha fazla ihracatçı ve değer zincirinde katma değeri daha yüksek bir yapıya getirmek var.

... Demir çelik sektörü gerek yoğunluğuyla, gerek mukavemetiyle dünya üzerinde kullanımı sürekli artacak, sürekli gelişecek olan bir sektör. Özellikle depremin yoğun olduğu ülkeler ve depremin ne olduğunu anlayıp bunu kavrayanlar, çok katlı binalar, çok büyük açıklıklarla geçilmesi gereken binalar, demir çelik sektöründe yapısal çeliğe yönelmiştir. şimdi böyle bir ortamda bizim yapmamız gereken de bu sistemi en iyi şekilde yapabilecek kapasiteye gelmektir. Türkiye’nin bu konuda sorumluluğu var, görevi var. Bakın biraz evvel gerek Kırgızistan’dan gelen değerli kardeşim, gerek Moritanya Bakanı kardeşim çok net söylediler, Türkiye bölgesinde, coğrafyasında bir rol model olarak görülüyor artık.

... Türkiye sürekli gelişen, büyüyen bir ülke. 2023’de Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde kendine dünyanın ilk 10 ekonomisi içine koyma hedefi koymuş bir Türkiye ve tarihi İpek Yolu’nun geçtiği bir ülke Türkiye. Biraz önce değerli kardeşim Azerbaycan Bakanı Uçkun konuştu, Çin’den Pekin’den başlayıp Londra’ya kadar gidecek olan hat Türkiye üzerinden geçecek. Bugün hemen bizim kuzey doğumuzda veya doğumuzda yer alan dünya enerji kaynaklarının ihtiyacı olan batıya iletilmesi konusunda en önemli geçiş koridoru Türkiye. Doğunun elinde olan enerji kaynakları, ihtiyacı olan batıya Türkiye üzerinden taşınacak. NOBUKO projesi işte. Petrolde Bakü-Ceyhan, özellikle Tiflis boru hattı ve demiryolu projeleri, yani Türkiye lojistik itibariyle de son derece öneme sahip. Ve böyle bir ortamda tekrar ifade etmek istiyorum ki demir çelik sektörünün başarısı, demir çelik sektörünün dünyada çok daha fazla yer alması, daha fazla ihracat yapması, daha fazla yatırım yapması, bizim en büyük ideallerimizden biridir.

... Bu noktada da biz çevredeki dost ve kardeş ülkelerle de her türlü işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ve bu vesile ile bu toplantının ülkemize, sektörümüze, dünya ekonomisine faydalar getirmesini temenni ediyorum ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum. Ki Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanımız, Avrupa’daki derneğin de başkanlığını yapmışlar, çok önemli bir kurum, herkesin eline sağlık diyorum ve saygı ile selamlıyorum.”
Çelik Yapılar - Sayı: 29 - Ekim 2011© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği