TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 39 - Nisan 2014

Haber


Deprem Komitesi Deprem Haftasında Toplandı

Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Ulusal Deprem Haftası ile eş zamanlı olarak, 4 Mart 2014 Salı günü dernek merkezinde toplandı.

 Türk Yapısal Çelik Derneği Deprem Teknik Komitesi (TK-13) mevcut durumu değerlendirmek ve önümüzdeki dönem için yol haritasını belirlemek üzere, AFAD'ın girişimiyle başlatılmış olan ve her yıl 1-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Ulusal Deprem Haftası ile eş zamanlı olarak, 4 Mart 2014 Salı günü dernek merkezinde toplandı. Yapılan çalışmada TK-13 Komite Başkanlığı'na İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER ve Komite Yazmanlığı görevine de Anadolu Üniversitesi'nden Dr. Kıvanç TAŞKIN seçildiler. Cüneyt VATANSEVER son iki yıl içinde katıldığı Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS - European Convention for Constructional Steelwork) TC-13 Deprem Tasarımı (Seismic Design) komite çalışmaları ve uluslararası deprem çalıştayı hakkında bilgi verdi. Ayrıca, AFAD koordinasyonunda yürütülen Deprem Yönetmeliği'nin güncellenmesi çalışmalarının son durumu hakkında da komiteyi bilgilendirdi. Yapılan değerlendirmelerle, deprem tasarımı konusunda projeler geliştirmek ve Ar-Ge çalışması yapmak üzere; istekli, dinamik ve bu konuya zaman ayırabilecek akademisyenlerden ve mühendislerden oluşan bir çekirdek Ar-Ge grubu oluşturması, özel sektörün Ar-Ge ihtiyaçlarının farkındalığının arttırılması yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Çelik Yapılar - Sayı: 39 - Nisan 2014© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği