TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 47 - Nisan 2016

Haber


Olağan Genel Kurul Toplandı ve TUCSA’nın Yeni Başkanı’nı Seçti

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2016 tarihinde İstanbul Altunizade Ramada Asya Oteli’nde gerçekleşti.

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2016
tarihinde İstanbul Altunizade Ramada Asya Oteli’nde gerçekleşti.
Türk Yapısal Çelik Derneği’ni 2001 yılından günümüze taşıyan Yönetim Kurulu Başkanı, bu süre içinde iki kez (2009-2010 ve 2014-2015) Avrupa Yapısal Çelik Birliği Başkanlığı yapan Prof. Dr. Nesrin Yardımcı, Genel Kurul’da derneğin son 15 yılında gerçekleştirilen ve ileriye ışık tutacak olan gelişmelerini özetledi.
Prof. Yardımcı duygu dolu açıklamalarının ardından yeni görev alacaklara başarılar diledi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener
Gür’eş, Türk Yapısal Çelik Derneği’ni, sağladığı disiplinli, dengeli ve
ahenkli çalışma ortamı ile ülkemizde çelik yapıların tanınmadığı günlerden günümüze getiren Prof. Yardımcı’ya Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm üyeler adına teşekkür ettikten sonra günün anısına
bir şükran plaketi takdim etti.
Derneğin amacının “Türkiye’de çelik yapıların yönetmelik ve standartlara
uygun tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmak” olduğunu belirten Yener Gür’eş gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Deprem kuşağında yer alan ülkemizde çeliğin avantajlarından yeterince yararlanılabilmesi için çeliğin bilinirliğinin artırılmasına devam şarttır. Derneğimizin yaklaşık 10 yıllık çalışması sonucunda 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan çelik yapılar yönetmeliğini takiben sıra Deprem Yönetmeliği’nin yayımlanmasına ve Hafif Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Kurallarına Dair Yönetmeliğin hazırlanmasına gelmiştir.
Dernek önümüzdeki günlerde pazar geliştirme ve sektörün küresel tanıtımı konusunda da çalışmalarına hız verecektir. Kalite ve sürdürülebilirlik, gerek ülkemizdeki binaların yapısal güvenliği, gerek
yurtdışındaki rekabet koşulları açısından büyük önemi haizdir.
Bunun için TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi’nin daha yaygın ve yararlı kullanımı amacıyla çalışmalarımız sonuçlandırılacaktır.
Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’mizin eğitimlerini daha etkin sürdürebilmesi için, mevcut eğitimlerine ilave olarak; bir yandan meslek edindirme ve mesleki yeterliliği geliştirmeye, diğer taraftan meslekî ve teknik gelişime yönelik eğitimler vermek için kurs açmak için MEB nezdinde girişimlerimiz başlayacaktır.
Sektörümüz için 25 Mayıs 2016 tarihinde bazı meslek dallarında çalışanların sahip olması zorunlu olacak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK)’ndan onaylı, TÜRKAK’tan akredite bir Sınav Merkezi açmak amacıyla Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile çalışmalara
başlamayı programına almıştır.
Derneğimiz, önümüzdeki dönemde de Avrupa Yapısal Çelik Birliği kapsamındaki etkin katılımını sürdürecektir. Tüzüğe eklenen Yüksek İstişare Kurulu oluşumunun sektörün gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca, üyelerin ve sektörün ileride karşılaşmaları muhtemel hukukî sorunlar konularında önceden tedbir alma imkanı vermek üzere, özellikle uluslararası ticaret konusunda uzman bir kuruluşla varılan anlaşma sonunda, üyelerimize periyodik
bilgilendirmeler gönderilecektir.
Kuruluşunun 24. yılını süren, bu süre içinde her gün etkinliği artan ve hedefleri büyüyen Türk Yapısal Çelik Derneği’nin önümüzdeki dönemde daha aktif olması için elimizden geleni yapacağız” diyen Başkan Gür’eş son olarak Mısır Piramitleri benzetmesini yaparak: “Türk Yapısal Çelik
Derneği bugünlere taşı taşın üzerine koyarak geldi. Bundan böyle de her taşın değerini bilerek göğe doğru yükselecek.
Ne mutlu onu kurup, bugünlere getirenlere”diyerek sözlerine son verdi.

Genel Kurul sonucunda, yeni seçilen Yönetim Kurulu
göreve başladı
H. Yener GÜR’EŞ Başkan
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI Bir Önceki Başkan
Mustafa DORALP Başkan Yardımcısı
Mehmet KANAT Başkan Yardımcısı
Selami GÜREL Başkan Yardımcısı
Şevki DERİNDERE Sayman
Fadıl DEMİREL Başkan Vekili
Taner MERMUT Başkan Vekili
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER
Ilgaz BÜYÜKTAŞKIN
Prof. Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Hayati KÖSOĞLU
Ö. Selçuk ÖZDİL
Hüseyin OCAKÇI
Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL
Halit Levent AKBAŞ
Kutlu KÜSMENOĞLU
Hasan ŞEMSİ
Bülent AYDIN
Dr. Kerem PEKER
Çelik Yapılar - Sayı: 47 - Nisan 2016© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği