TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 48 - Temmuz 2016

Prosteel 2016


PROSteel 2016 Üçüncülük Ödülü

Proje Ekibi Pınar Beyazıt, Yeditepe Ün. Mimarlık Bölümü Mustafa Parlak, Kocaeli Ün. Mimarlık Bölümü Ayaz Durmuş, Kocaeli Ün. İnşaat Müh. Bölümü

Proje Ekibi
Pınar Beyazıt, Yeditepe Ün. Mimarlık Bölümü
Mustafa Parlak, Kocaeli Ün. Mimarlık Bölümü
Ayaz Durmuş, Kocaeli Ün. İnşaat Müh. Bölümü 

Semt Pazar kültüründe Pazar örtü elemanı olarak kullanılan şemsiye elemanı Bolu Mudurnu konut tipolojisinin dokusu doğrultusunda modern bir malzeme olan çelik ile birleştirilerek günümüze uyarlanmıştır. Çelik strüktür elemanlarının geleneksel dokuya
uyumu açısından ahşap rengi boya ile boyanması öngörülmüştür.
Şemsiye yüksekliğinin kararı için Mudurnu dokusu ele alınmış ve uyum sağlanmıştır. Oluşturulan ahşap-beyaz görüntüsü ile silüete entegre olunmuştur.
Günümüzdeki teknoloji ve malzeme ile Mudurnu kent dokusu birleştirilmiş ve ortaya pratik bir şekilde kurulup-kaldırılınabilen
modern bir pazar oluşturulmuştur.
Mevcut durumda pazar yeri ve otopark olarak düzensiz kullanım sorunu irdelenerek Mudurnu konut tipoloji dokusuna malzeme seçimi ve strüktür kurgusuyla atıfta bulunularak kentsel bağlamda ilişkilendirilerek tarihi dokuya uyumlu bir girdi oluşturulmuştur.
Otopark, pazaryeri ve meydan fonksiyonları tek bir strüktür içinde çelik malzemenin imkanları doğrultusunda çözülmüştür. Sabit şemsiye örtüsüyle meydan tanımlanım, dinamik şemsiyelerle pazar fonksiyonuna ek olarak çeşitli aktivitelere olanak saglayacak bir çözümleme getirilmiştir.
Şemsiye tente ve taşıyıcısı mudurnu konut tipolojisinden esinlenerek malzeme seçimi yapılmıştır. Şemsiye taşıyıcısında Borusan ahşap boyalı çelik taşıyıcıları tercih edilmiştir. Örtü olarak beyaz tente kullanmış, tarihsel bir kültürel etkileşim barındıran pazar fonksiyonu, tarihsel dokuyla bütünlük kurulması amaçlanmıştır.
Pazar ölçegi Mudurnu ölçeginde baskın olmasından ziyade Mudurnu ölçeginin bir parçası olması amacıyla şemsiye yüksekliklerine dikkat edilmiştir.
2 tip dinamik şemsiye kurgusuyla, farklı yükseklik ve boyutlarıyla şemsiye aralıklarından süzen güneş ışığı pazaryerinde doğal aydınlatma sağlamaktadır, aynı zamanda aralıklar doğal havalandırmayı sağlamaktadır. Şemsiyelerin örtüsü içe doğru bombe yapacak sekilde tasarlanarak yağmur suyunu toplanmaktadır. Depolanan su çeşitli amaçlarda kullanılarak sürdürebilirlik sağlanmaktadır.
Çelik Yapılar - Sayı: 48 - Temmuz 2016© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği