TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 48 - Temmuz 2016

Prosteel 2016


PROSteel 2016 Borusan Mannesmann Özel Ödülü

Proje Ekibi Merve Kaya, Kocaeli Ün. Mimarlık Bölümü Aylin Avan, Kocaeli Ün. Mimarlık Bölümü Mustafa Gökhan Keser, Kocaeli Ün. İnşaat Müh. Bölümü

Kıyı ve körfez kenti İzmit’te kıyıda yeterli kamusal etkinlik alanlarının olmaması sebebiyle çeşitli noktalardan bağlantılar sağlansa
da kent ve kıyı ilişkileri zayıf kalmıştır. İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan D-100 Karayolu ve Demiryolu gibi güçlü bir karayolu aksı ile kent-kıyı bütünlüğü bozulmuştur. Bu aksın kuzeyinde yoğun yerleşim ve iş alanlarının olduğu İzmit kent merkezi yer almaktadır. Haftanın bir günü Pazar diğer günlerde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştiği projede, kent ve kentliye nefes aldıran kıyı bölgesi proje alanı olarak belirlenmiştir. Vapur iskelesi ile yaya köprüsü arasındaki 2,500 m2 alana yerleşen projede, varolan az sayıdaki vapur iskelesine ait olan otopark, 52 araçlık olarak yeniden düzenlenmiştir. Kentliyi suyla buluşturan, sürdürülebilir, kıyının yeşil dokusuyla bütünleşen, açık, yarı-açık, kapalı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir tasarım öngörülmüştür. Bu amaçlar doğrultusunda çelik strüktürel sistemin olanaklarından maksimum oranda faydalanılması hedeflenmiştir.
 
Sosyal ve Kültürel Etkileşim
Kıyı şeritleri, rekreatif faaliyetlere imkan verebilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Kıyı ile yol arasındaki bölgeye yerleşen proje, kıyının doğrusallığına alternatif olarak yaya köprüsünden kıyıya uzanan dikey sirkülasyon alanları oluşturmuştur. Tasarımın, kıyı-deniz ve kıyı-yeşil kullanımı arasında kamusal bir köprü oluşturması, herkes tarafından ilgi çekmesi ve çok sayıda etkinlik ile sosyal paylaşım ve etkileşimleri artırması ve yeni deneyimler yaşatması düşünülmektedir.
Proje, birçok farklı kullanımı bünyesinde barındıran, semtli için bir toplanma-karşılaşma- paylaşma-entegrasyon-iletişim alanı yaratan Pazar ortamıyla birlikte çocukların güvenli alanlarda oyun oynayabileceği, sanatsal ve kültürel faaliyetler sonucu üretilen ürünlerin
sergilenebildiği ve türlü aktivitelerle sürekli yaşayan bir sosyal odak
olarak tasarlanmıştır.
Strüktür
Tasarımın hedefleri doğrultusunda çelik strüktürel sistemin sağladığı imkanlarla çatı örtüsü farklı işlevlere olanak sağlayacak biçimde dönüştürülmüştür. Semtliyi yaya köprüsünden alıp suya taşıyan dikey sirkülasyon alanı, ana aksı oluşturmuş; ana aksın doğu kısmı açık alan faaliyetlerine ayrılırken çatı örtüsü altında kalan bölgeye de yönetim, wc ve kapalı etkinlik alanı hacimleri yerleştirilmiştir. Sahildeki yeşil alana doğru kırılarak uzanan strüktür, yeşili içine alan formda tasarlanarak tasarım,yeşille bütünleştirilmiş ve çeşitli rekreaktif faaliyetlere imkan sağlanmıştır. Ana aksın batısında kalan bölge haftanın bir günü Pazar diğer günlerde de kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrılmıştır. Pazar gününde tezgah ve depolama birimleri olarak tasarlanan birimler diğer günlerde sergileme elemanları olarak kullanılabilmenin yanında açıldığında bölücü duvar niteleğinde, alanda aynı zamanda bir çok aktivitenin gerçekleşebilmesini sağlamıştır. Çatı örtüsü de fonksiyonlara
göre farkılaştırılmıştır; çelik ızgara örtülerle ışık, filtrelenerek içeri alınmış dolaşım alanlarında ışığın içeri alınması sağlanmıştır. Pazar -sergileme alanlarının olduğu bölümlerde çatı strüktrü hazır panellerle kapatılmıştır.
Çelik Yapılar - Sayı: 48 - Temmuz 2016© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği