TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 22 - Şubat 2010

Haber


TUCSA AB Projesi başarıyla sonuçlandı

AB’ne giriş sürecinde olan Türkiye’deki çeşitli projeler AB tarafından desteklenmekte ve bu destek Türkiye’deki belirli kurumlar aracılığıyla yürütülmektedir.

Yazan: H. Yener Gür’eş Proje Koordinatörü AB’ne giriş sürecinde olan Türkiye’deki çeşitli projeler AB tarafından desteklenmekte ve bu destek Türkiye’deki belirli kurumlar aracılığıyla yürütülmektedir. AB ile Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi programı da Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından yürütülmektedir. Bilindiği gibi, ABGS adına Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından yapılan çağrı üzerine verdiğimiz Yapısal Çelik Sektörüne Yönelik Kültürel Paylaşım Projesi teklifi kabul edilmiş ve 07 Temmuz 2008 tarihinde Projemizin onaylandığına ilişkin sözleşme imzalanmıştı. Türk Yapısal Çelik Derneği bu projeyi, AB ortağı olarak projeye destek veren Romanya Yapısal Çelik Birliği (APCMR) ile koordineli olarak gerçekleştirmiştir. Proje Kapsamında; her biri ikişer hafta süreli 6 kaynakçılık kursu ve 4 çelik montaj kursu planlanmıştı. Ancak proje devam ederken edindiğimiz deneyimler ve gelişmeler ABGS’nin de teşvikleriyle yeniden değerlendirilmiş ve bu hazırlıkların tamamlanması ve gerçekleştirilebilmesi için projenin süresi 12 aydan 16 aya çıkarılmıştır. Böylece, projenin tamamlanma tarihi 07 Kasım 2009 tarihi olmuştur. Tarih ve süreleri revize edilen 10 kurs 22 haftalık süre içinde başarıyla tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında, toplam 64 kaynakçı, 32 kaynaklı yapılar tasarımcısı, 50 hafif çelik montörü ve 50 geleneksel çelik montörüne eğitim verilmesi planlanmış, buna karşılık toplam 198 mimar, mühendis, formen, kaynakçı ve teknik personele yukarıda belirtilen eğitimler verilerek planlanan hedefe ulaşılmıştır. Proje hedefleri arasında olmamakla beraber, Kaynakçı kursuna katılan ve çoğunluğu çevredeki firmalarda çalışan 70 kursiyerden 28’ine iş bulunmuş olması da projemizin başarısına önemli bir katkıda bulunmuştur. Gerçekleştirilen toplam 22 hafta süreli kurslarla; sektörümüzün iş gücü ve kalitesine katkının dışında, şu önemli yararlar da sağlanmıştır. Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM). Sektörümüzün her kademede eğitim ihtiyacı üzerinde çalışmaya başlayan derneğimiz bu çalışmalarını daha organize hale getirmek amacıyla 2009 yılı içinde Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM) İktisadi İşletmesini kurmuş ve tescil işlemlerini de tamamlamıştır. Bu sıralarda, YAÇEM tesislerinin yapılabilmesi için bir fizibilite çalışması başlatılmış olup, arazi tahsisi konusunda da ilgili merciler nezdinde araştırmalara başlanmıştır. Proje sırasında verilen eğitimler çeşitlendirerek, YAÇEM’in bilgi birikimi, deneyimi ve donanımı arttırılmıştır. Bu vesileyle, sektörün hangi eğitimlere daha çok ihtiyaç duyduğunu belirleme olanağı sağlanmış, talebe bağlı olarak ilave kurslar açma olasılıkları araştırabilmiştir. Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) ile İlişkiler. Buna paralel olarak, Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) ve IIW adına Türkiye Yetkili Milli Kurulu (ANB) Gedik Eğitim Vakfı ile koordinasyonlarını sürdüren Derneğimiz ve YAÇEM, IIW üyeliği için ANB Türkiye nezdinde girişimleri başlatmıştır. Bu kapsamda, özellikle Uluslararası Kaynakçı (IW) ve Uluslararası Kaynaklı Yapılar Tasarım (IWSD) kurslarını verebilmek için Yetkili Eğitim Kurumu (ATB) olmak üzere de çalışmalar başlatılmıştır. Bu işlem tamamlandığında, YAÇEM tarafından verilen eğitimleri takiben ANB tarafından yapılacak sınavda başarılı olanlara, Avrupa’da ve dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan IIW Diploması vermek mümkün olabilecektir. Kaynakçı Eğitimleri Sektörümüzün en önemli sorunlarından biri de yeterli sertifikalı kaynakçı (IW), kaynak denetimcisi (IWIP), kaynak pratisyeni (IWP), kaynak uzmanı (IWS), kaynak teknoloji uzmanı (IWT), kaynak mühendisi (IWE) bulmaktır. Türkiye’nin ve yapısal çelik işleri sektörünün ihtiyaçları göz önüne alındığında, yukarıda belirtilen personel eğitimlerden ikisine öncelik verilmiştir; “Kaynaklı Yapılar Tasarımcı Kursu” ve “Kaynakçı” eğitimleri. IIW ve ANB Türkiye ile sürdürülen çalışmaların sonunda YAÇEM’in; IIW standartlarında “Uluslararası Kaynakçı (IW)” kursları ile “Uluslararası Kaynaklı Yapılar Tasarımcı (IWSD)” kurslarını verebilir hale gelmesi ve bunun için gerekli kalite ve standarda ulaşması hedeflenmektedir. İnşaat mühendislerimizin eğitiminde kaynak konusuna yeterince zaman ayrılamadığından inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan projelerde zaman zaman kaynak bilgileri (yöntem ve elektrot seçimi, kaynak hesabı ve boyutlandırması, kaynak sembolleri, v.b.) yeterince verilememektedir. Bu gereksinime dayanarak verilen “Kaynaklı Yapılar Tasarımcı Kursu”nun çok yararlı olduğu gözlenmiştir. AB projesi kapsamında verilen Kaynakçı kursları konusunda ise; geleneksel olarak kaynak makinalarının tiplerine göre düzenlenen Gazaltı Kaynakçı ve Örtülü Elektrot Kaynakçı Kursları yerine kaynak tekniklerinin derecelerine göre belirlenmiş olan IIW müfredatı paralelinde 3 kademeli kaynakçı kursu geliştirilmiştir. Bölüm-1: Köşe kaynakçısı Bölüm-2: Levha kaynakçısı Bölüm-3: Boru kaynakçısı Bu sayede, her aday bilgi seviyesine göre kursun değişik safhasından başlayabilecek ve istediği veya başarılı olabildiği safhanın sonunda o kursa ilişkin diplomasını alabilecektir. Böylece, kurs sürelerinden tasarruf sağlanabilecek, değişik beceri seviyelerine sahip diplomalı kaynakçılar değişik kaynak işlerinde istihdam edilebilecektir. Montaj Eğitimleri. Yapısal çeliğin kullanılabilir hale gelmesi için aşağıdaki 4 aşamadan “montaj eğitimleri” günümüzde en fazla ihmale uğrayan aşama olmuştur. Yapısal çelik üretimi Tasarım İmalat Saha montajı Saha montajları genellikle, usta çırak ilişkisiyle yetişmiş veya bu işi yapabileceğine inanan personel tarafından yapılmaktadır. Bu kişilerin veya ekiplerin bilgi ve yeteneklerini değerlendirecek objektif bir ölçüt (kriter) sistemi maalesef mevcut değildir. Bu nedenle YAÇEM iki konu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır; “Çelik Ustası Standardı”nın hazırlanması ve “Montaj Kursları”nın düzenlenmesi. Montaj ile ilgili bilgiler, eğitimin çeşitli safhalarında ve dağınık olarak verilen bilgiler çoğunlukla imalat derslerinin alt başlıkları olarak öğretilmektedir. Bunların unutulmadan bir araya getirilmesi kişilerin becerisine bırakılmıştır. Oysa montaj, başlı başına eğitimi yapılması gereken bir konu niteliğindedir. Derneğimiz Türkiye’de ilk defa böyle bir “Montaj Kursu” düzenlemiştir. Yapılan uygulamanın sonunda, bu eğitimin yalnız montaj personeline değil aynı zamanda tasarımcılara da önemli yararlar ve değişik vizyon sağladığı gözlenmiştir. Çelik yapılarda hayati önemi haiz “Yapısal çeliğin montajı”na yönelik kurslarımız Türkiye’de ve hatta kayıtlarımıza göre Avrupa’da da ilk defa yapılmıştır. Çalışma Bakanlığı tarafından İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (INTES) tarafından hazırlanması istenen Usta Standartlarından “Çelik Montaj Ustası Standardı” Türk Yapısal Çelik Derneği ile koordineli olarak hazırlanmaktadır. Bu Standard yürürlüğe girdiğinde Montaj Ustalarının standartları da belirlenmiş olacak ve verilecek kurs ve eğitimler daha sağlam zemine oturtulmuş olacaktır. Projenin Sürdürülebilirliği. Başarıyla tamamlanan AB Destekli projemizin getirileri yalnız geçen süre içindeki kazanımlarımızla sınırlı olmayıp, geleceğe dönük de etki ve yararları olmuştur. Bunları özetleyecek olursak; Elde edilen deneyimlerden de yararlanarak; 14 Ağustos 2009 tarihinde Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programına başvuruda bulunulmuştur. Proje kapsamında; Hatay ve Gaziantep illerinde toplam 24 hafta sürecek olan 3’er kaynakçı kursu ve 3 geleneksel çelik montaj kursu ile 3 hafif çelik montaj kursunu içeren mesleki eğitim kursları düzenlenmesi planlanmaktadır. Gençlerin meslek sahibi olmalarını ve mesleki becerilerini geliştirmelerini sağlamayı hedefleyen “Genç İstihdamının Desteklenmesi” Projesi için yanıt beklenmektedir. Romanya Yapısal Çelik Derneği (APCMR) ile ilişkiler geliştirilmiş, ileriye dönük müşterek eğitim ve araştırma çalışmalarının yapılması konusunda prensip olarak görüş birliği sağlanmıştır. APCMR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dan DUBINA; 21-23 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul’da, ECCS Başkanı Prof. Dr. NesrinYARDIMCI yönetiminde yapılacak olan “Steel Structures: Culture & Sustainability 2010” Uluslararası Sempozyumunda Co-Chair olarak görev almıştır. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, 14-15 Ekim2010tarihlerinde Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapılacak olan 7inci Uluslararası “Tuna Nehri Üzerindeki Köprüler” Konferansı’nın Bilim Kurulu üyesi olarak davet edilmiştir. Romanya’nın 2010-2014 yılları arasında tamamlanmak üzere COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği - European Cooperation in Science and Technology)’a öneri olarak sunduğu “Effect of Climate Change on Reliability and Durability of Constructions” konulu COST Projesine Türkiye adına ortak (partner) olarak katılınmıştır. YAÇEM sayesinde yukarıda belirtilen eğitimlerin ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Derneğimiz, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS)’in ve Romanya Yapısal Çelik Derneği’nin de takdirlerini kazanan bu çalışmayı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşamakta, ileriye dönük yararlarının artmasını dilemektedir.
Çelik Yapılar - Sayı: 22 - Şubat 2010

Firmalarımızdan

Borusan Mannesmann Boru Sanayi

Summaries

ECCS President Yardimci’s marathon
In Helsinki on Tevfik Seno Arda Anadolu Lycee
ECCS' Second Steel Bridge Competition commences
Respite for the deadline of PROSteel 2010 Steel Construction Design Student Competition
TUCSA EU Project successfully completed
Strong interest in SSCS 2010
120 presentation abstracts
SSCS-2010 special issue of Steel Construction Design and Research Review, published in Germany
Sponsors
Third version TUCSAmark
New Steel Building Projects: Libya ANSOF Business Center
New Steel Building Projects: Hilton Double Tree Hotel
Architect Boran Ekinci: Dry construction is the future
Dubai MU10 Office Building
Sabiha Gökçen International Airport New Terminal Building
Determining the effect of cross bracing at the dynamic behaviour of steel buildings by operational modal analysis method© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği