TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 50 - Ocak 2017

Yarışma


Robert Kolleji Murat Karamancı Öğrenci Merkezi

Mimari Tasarım: Ahmet Alataş Mimarlık, Ahmet Alataş Statik Tasarım: Werkraum Wien Çelik İmalatçısı: Algan Demir Çelik Dış Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti. Mal Sahibi: Robert Kollej

İstanbul’da Robert College Arnavutköy Kampüsü içerisinde yer alan Murat Karamancı Öğrenci Merkezi yapısı günün çeşitli saatlerinde öğrencilerin ve eğitmenlerin farklı amaçlar ile bir araya geldikleri kampüs içerisindeki yaşantıyı yeniden şekillendiren bir buluşma noktası olarak tasarlanmıştır.
Yapının genel konseptinden detaylarına kadar sürdürülen geçirgenlik, hafiflik, esneklik, sınırsızlık ve özgürlük arayışları dahilinde yapılan detaylı çalışma ve geliştirilen detaylar neticesinde optimizasyon yapmak, tasarımımızda hedeflediğimiz kullanıcılarını örterek dış etkenlerden koruyan ancak sahip olduğu yüksek geçirgenliği sebebi ile nerede ise hiç hissedilmeyen kullanıcılarına doğanın içerisindeymiş hissi veren tül perdesi hissi veren kabuk inşa etmek mümkün olmuştur. Mevcut yemekhane okulun ihtiyaçlarına yanıt veremediği için Arnavutköy’de yer alan Robert College yerleşkesinde yeni bir yapı inşa edilmesi gündeme gelmiş ancak arazinin yeni yapılaşma için uygun olmaması sebebi ile yönetim tarafından Bubble olarak adlandırılan membran ile örtülmüş mevcut kapalı spor alanında fonksiyon değişikliğine gidilerek ihtiyaçlara yanıt verecek yeni bir yapı yapılması hedeflenmiştir. Yapının bulunduğu alandaki imar şartlarının izin vermemesi sebebi ile Bubble’ın form ve kontürlerine sadık kalınarak yeni bir yapı yapılmasına karar verilmiştir.Uygulanan proje davetli mimarların tasarım önerileri arasından 2015 senesinde seçilmiştir. Projenin tamamlanmasının ardından uygulanması 9 ay sürmüştür.
Projelendirme sürecinde mevcut membran yapının kontürleri korunarak, fonksiyon değişikliğinden kaynaklanan ihtiyaçlara ve çevresel etkilere yanıt verebilecek, akılcı çözümlerin bir araya getirildiği, birlikte birbirini destekler şekilde çalıştığı bir tasarım çalışması gerçekleştirilmiştir.
Yemekhanede mevcut binanın taban alanı yeterli olmadığı için yaklaşık 12 metre tavan yüksekliği olan hacmin içerisine 300m2 büyüklüğünde ilave bir galeri katı tasarlanması, yine aynı sebepten dolayı yapının kuzey cephesinde toprak altında kalacak şekilde bir hazırlık mutfağı eklenmesi gerekli olmuştur. Yeni bina tasarlanırken önceden var olan çadır konstrüksiyonunun formuna sadık olarak hareket etmek zorunluluğu doğması ile birlikte bunu bir avantaja çevirmek ve çeliğin sürdürülebilirlik, yeniden kullanım ve dönüştürülme anlamında betonarme inşaata göre daha elverişli olan özelliklerinden faydalanmak ve ekonomik bir çözüm üretmek maksatlı olarak sökülerek kaldırılması gereken konstrüksiyonun dönüştürülerek tekrardan kullanılması hedeflenmiştir. Bu maksatla yaklaşık 1830 strüktürel yapı elemanının analizi gerçekleşmiş, mevcut yapı elemanlarından numuneler alınarak laboratuvarlarda incelenmişlerdir. Yapılan analiz neticesinde mevcut uzay kafes konstrüksiyonun sadece spor alanını yağmur ve rüzgardan koruma maksatlı olarak örten membran örtüyü taşıyacak şekilde tasarlanmış olması ve zaman içerisinde ortasından çökerek ayakları dışa doğru 5er cm. açılmış olması sebebi ile yapının deprem dahil gerekli tüm şartları yerine getirecek şekilde inşa edilebilmesi için olası güçlendirilme metodları geliştirilmiştir.
İhtiyaç sebebi ile eklenen galeri katı yapının taşıyıcı omurga görevini üstlenmektedir. Mevcut uzay kafes tonoz konstrüksiyon en yüksek noktasında belirli aralıklar ile 14 cm çapında çelik kolonlar ile galeri üzerinden desteklenmiş, tonozun oturduğu batı cephesi de benzer aralıklar ile galer ile bağlanarak tonozun açılması engellenmiştir.
Yapının simetriğindeki tonozun doğu cephesinde yere bastığı ayakları ise bu cephe boyunca yatayda 3.5 mt konsol boyu olan saçakların içerisine yerleştirilen çaprazlar ile yatay bir kiriş olarak çalışacak şekilde tasarlanarak sabitlenmiş, dışa doğru açılmaları engellenmiştir. Yeni inşa edilen yapısal elemanlar ve güçlendirme için kullanılan yapısal çelik elemanların tamamı 58 Ton ağırlığındadır.
Çelik Yapılar - Sayı: 50 - Ocak 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği