TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 50 - Ocak 2017

Yarışma


Zincirlikuyu ZIN2

Mimari Tasarım: PİRAMİT Mimarlık Turgut Toydemir Statik Tasarım: Cem Özer Yatırımcı: GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret

Mimari Tasarım: PİRAMİT Mimarlık Turgut Toydemir
Statik Tasarım: Cem Özer
Yatırımcı: GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret 

Projemiz; İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Cadddesi, 1946 ada, 116 parsel sayılı yerde bulunmaktadır. 2400 m² parsel alanı üzerine; 6 bodrum kat, zemin kat, zemin asma kat ve 23 normal kat olmak üzere toplam 31 kat ve toplam 32 000 m² inşaat alanı olarak tasarlanmıştır.
 
Bodrum katlarında; teknik hacimler, su depoları, depolar, otopark ve sığınak alanlarının yanısıra ortak alanlar, zemin ve zemin üstü katlarında da yaşam mahalleri planlanmıştır. Çatıda helikopter pisti yer almaktadır.
 
Tasarımda; yapım aşaması itibari ile sürdürülebilirlik koşulları, çevreye zarar verilmemesi ve korunması, yerli ve doğal malzemelerin kullanımı, güvenlik, estetik, maliyet analizi ve yapım süreci konuları üzerinde önemle durulmuştur.
 
Mimari açıdan; kolon sayısının en aza indirilebilmesi, kiriş ve döşeme kesitlerinin küçük çıkması ile beraber tesisat yerleşimi açısından kolaylık sağlaması, fabrikada endüstriyel kalitede uluslararası standartta üretilmesi, geniş ve ferah hacimlerin yaratılmasına olanak sağlaması, mekan oluşumunda esneklik ve değiştirilebilir olma imkanı sağlaması, yapımda ve sökümde çevreyi kirletmemesi ve geri dönüşümde yeniden kulanılabilir olması ile sürdürülebilirliğe katkı sunması, sünek bir malzeme olması ile depreme karşı yüksek güvenlik sağlaması, tüm yapı elemanlarının bakımı, tamiri yada değişimi sırasında sağladığı kolaylık, yapım süresinin kısa olması gibi sunduğu imkanlarla, çelik yapı tasarımı estetik ve yaratıcılığa açıktır.
 
Bu nedenlerle bodrum katların ve yükselen bloğun çekirdek kısmının konvansiyonel, diğer kısımların çelik olarak imal edilmesi kararlaştırılmıştır. Bodrum katların imalatı sürecinde, çelik konstrüksiyon elemanlarının fabrika ortamında yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun üretim işlemleri gerçekleştirilmiş, sahada betonarme kısımların imalatları tamamlandığında, çelik elemanlar montaja hazır hale getirilmiştir. Böylece yapım süreci maksimum verimle değerlendirilmeye çalışılmıştır.
 
LEED, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biridir. LEED Sertifika (40-49),
LEED Gümüş (50-59), LEED Altın (60-79), LEED Platin (80+) olmak üzere 4 seviyede derecelendirilir. Projemiz için LEED Altın (60-79) derecesi için başvuru yapılmıştır.
 
Tasarım süreci itibariyle tüm kriterler sağlanmaya çalışılmış ve raporlanmıştır. Enerji tasarımı modelleme çalışması devam etmektedir.
İstanbul’un en önemli iş merkezlerinin üzerinde yer aldığı Büyükdere Caddesi’nde; yapılan benzer yüksek yapılar dikkate alındığında binamız, yukarıda saydığımız hususlar çerçevesinde öne çıkmakta, çelik yapı kullanımının yatırımcılar ve yapım şirketleri tarafından kullanımına teşvik edici niteliği bulunmaktadır.
Çelik Yapılar - Sayı: 50 - Ocak 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği