TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 50 - Ocak 2017

Yarışma


Bisiklet Tüp Yolu

Tasarım: Ekim Kaptan Mimarlık

Tasarım: Ekim Kaptan Mimarlık
 
Bu sistem, bisiklet ulaşımının yapılmasını olanaksız kılan kentlerin belli bölgelerinde A noktasından B noktasına kesintisiz ve güvenli ulaşımı sağlamaktadır. Günümüz bisiklet kullanımı yeşil alanlara veya oto yollara şerit çizgiler boyanarak ayrılan bisiklet yolları ile sağlanmaktadır. Ancak şehirlerin değiştirilemez yapılaşması bu yolların bir şekilde kesintiye uğramasına, istenilen noktaya ulaşımın engellenmesine neden olmaktadır. Her geçen gün kalabalıklaşan kentlerimizin ve giderek metropollere dönüşen şehirlerimizin sorunları da boyutları ile doğru orantılı olarak büyümektedir.

Motorlu taşıtların yarattığı trafik yükü sorunu beraberinde zaman kaybı, hava kirliliği, çevre kirliliği, gürültü kirliliği ve ekonomik boyutunu da gündeme getirmektedir. Trafik sorunları direkt olarak insan sağlığı ve psikolojisine etki etmekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Amacımız sadece trafiği hafifletmek ve A noktasından B noktasına ulaşımı sağlamak değildir. Bu ulaşımı insan sağlığına, çevreye, kente ve bölgenin eko sistemine duyarlı hale getirmek ve uzun vadede ekonomik kazanımlar sağlayan alternatif ve güvenli yol ağları oluşturmaktır. Bisikletli yaşam bütün bu faktörleri içermektedir. Bisikletli yaşamın kente entegrasyonu ise ana hedefimizdir. Fakat günümüz kentlerinde planlanması ve inşaası tamamlanmış, hatta strüktürü kemikleşmiş, bisiklet yollarının sadece bir şerit ilavesi veya yeşil alana dahil edilmesi ile çözümlenemeyecek birçok bölge ve nokta mevcuttur. Bizim tasarımımızın temel hedefi bu nasırlaşmış alanlarda köklü değişikliklere gerek bırakmadan, pratik ve estetik çözümlerle bisiklet yollarını ve akslarını kesintisiz ve en güvenli şekliyle kente entegre etmektir. Tasarımımız aynı zamanda bisikletli yaşamı etkileyen iklimsel veya mevsimsel bir çok unsuru bertaraf etmektedir. Güneş enerjisinden yararlanmak suretiyle ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisi üretmektedir. Tasarlanabilecek herhangi bir bisiklet kiralama sistemi içinde hazır bir şebeke oluşturmaktadır. Aynı zamanda engelli araçları içinde son derece ergonomik ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmaktadır.
 
Sistem olarak betonarme kazık temel üzerine yerleştirilen ve otuz metre aks aralığına sahip betonarme sütunların üzerine yerleştirilmiş çelik makas ve çelik kaburga konstrüksiyondan oluşmuştur.
Temelde beş şeritlidir; iki gidiş, iki dönüş şeridi ve aralarında yer alan olası acil durumlarda ve bakım işleri için kullanılmak üzere tasarlanmış acil durum şeridi. Şeritler 100cm genişliğindedir, acil durum şeridi 85 cm genişliğindedir. Bisikletlerin üzerinde yol alacağı şeritler marin kontraplaktan üretilip, çelik konstrüksiyon üzerine montajlıdır. Dış cidarları su yalıtımlı temperli lamine camlardan üretilecektir. Sera etkisini önleyecek ve havalandırma sağlayacak olan üst havalandırma kapakları üretilen güneş enerjisi kaynaklı elektriğin kullanılacağı step motorlar yardımıyla, ısı sensörlerinin öngördüğü oranda bölgesel olarak açılacak veya kapanacaktır. Otuz metrelik tüpler betonarme sütunlarla birleştikleri noktalarda düşeyde ve yatayda eğim veya dönüşleri sağlayacak oranda mafsal açısına sahiptirler. Bu sisteme giriş ve çıkışlarda farklı irtifalarda bağlanabilmeyi ve koordinat düzleminde sağa sola dönüş, ihtiyaç halinde viraj, viyadük imkanı sağlamaktadır. Tüpün üstünde güneş enerjisi ile çalışan ray üzeri gidip gelen örümcek temizleme modülü bulunmaktadır.
Çelik Yapılar - Sayı: 50 - Ocak 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği