TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 50 - Ocak 2017

Yarışma


Doğuş Lojistik Giriş Saçağı

Tasarım: Mum Mimarlık Murat Aksu, Umut İyigün

Tasarım: Mum Mimarlık Murat Aksu, Umut İyigün

Şekerpınar bölgesindeki endüstriyel alanları birbirine bağlayan ana arter üzerinde yer alan Doğuş Lojistik Giriş Saçağı’nın, fonksiyonel ihtiyaçları karşılayan ve temsil ettiği kurumun genç, dinamik ve inovatif kimliğini simgesel olarak öne çıkaran bir tasarım olması hedeflendi.

Saçak ve güvenlik binası tasarımında kütlenin ana yolla olan ilişkisi dikkatle kurularak, yayalar için de koruyucu bir örtü oluşturması ve tasarımın bir plastik öğe olarak simgeselleşmesi amaçlandı. Narin kesitli üç çelik ayak üzerinden başlayarak gökyüzüne doğru incelen bir kesitle yükselen saçak kütlesi, iklimsel etkilere uzun süre dayanıklı olması için alüminyum kompozit malzemeyle kaplandı.

Yapının kütlesinde oluşturulan 1.20x1.20 metre boyutlarındaki ışık boşluklarıyla gün ışığının alt kota ulaşmasına imkan tanınarak, saçak altındaki alanların da doğal ışıktan en üst düzeyde faydalanması sağlandı. Yüksek kasalı araçların da sorunsuz geçişini sağlamak amacıyla saçak altı kotu 6 metre olarak belirlendi. Saçak tasarımında narinlik, elastikiyet sağlamak ve strüktürel avantajlar sebebiyle çelik malzeme tercih edildi.
 
Söz konusu yapı şekli itibari ile üçgen biçiminde tasarlanmış olup taşıyıcı sistem tasarımı çelik konstrüksiyon olarak yapılmıştır. Yapı temel sistemi tekil betonarme temel sistemi olarak tasarlanmıştır. Yapı taşıyıcı sistemi dolu gövdeli H şekilli dolu gövdeli profiller kullanılarak oluşturulmuştur. Statik yatay ve düşey yüklerin sistemden temellere aktarımını sağlayan ana yapı elemanlarından kolonlar 3 noktada zemine mesnetlenmekte olup mesnet biçimleri moment aktarır nitelikte ankastre olarak tasarlanmıştır. Her kolon grubu kendi içinde 3 adet profilden oluşmaktadır. Her bir kolonun ana kirişlerle olan bağlantıları moment aktarır nitelikte ankastre olarak tasarlanmıştır. Yatay yüklerin oluşturucağı yanal ötelenme etkilerine karşın direnci arttırmak adına tali kirişlerin aralarında yatay düzlemde kutu profillerden oluşturulmuş bir çapraz sistemi ilave edilmiştir. Sistemde yer alan tüm birleşim detayları bulonlu bağlantı elemanları kullanılarak teşkil edilmektedir. Her bir kolon grubu atölyede imal edilmekte olup şantiyede sadece bulonlar kullanılarak kirişler ile birleşimi sağlanmaktadır. Ana kiriş elemanlarında imalata uygun noktalarda ek detayları tasarlanmıştır.
 
Yapı Gebze İlinin, Şekerpınar ilçesinde yer almakta olup bu bölgenin karakteristik kar yağışı sistemi, Rüzgar sistemi ve deprem bölgesi özelikleri dikkate alınarak taşıyıcı sistem tasarımı yapılmıştır.
Yapının statik tasarımında 3 boyutlu statik analiz yöntemlerinden faydalanılmış olup ana kiriş kolon birleşimleri sistemden ayrı olarak 3 boyutlu modellenmiş ve birebir birleşim elemanlarının yüzeylerinde oluşacak gerilme değerleri değerlendirilmiştir.
 
Taşıyıcı sistemin tasarımında çelik yapı sistemlerinin tercih edilmesinin ana sebeplerinden birisi, söz konusu yapının yerleşiminde asimetrik ve çeşitli açılar içeren bir teşkil şekli tercih edilmiş olmasıdır.
Bu tip görsel değeri yüksek olan yapı tiplerinde taşıyıcı sistem olarak çelik yapı kullanımı, özelllikle birleşim elemanlarının tasarımında monolitik birleşimlerdeki gibi belli kalıplara bağlı kalmadan daha yaratıcı tasarımlar oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.
Çelik Yapılar - Sayı: 50 - Ocak 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği