TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 50 - Ocak 2017

Yarışma


Dudullu OSB Anaokulu Binası

Mimari Tasarım: Erözü Mimarlık, Cem Erözü Statik Tasarım: Modern Mühendislik, Galip Topönder

Mimari Tasarım: Erözü Mimarlık, Cem Erözü
Statik Tasarım: Modern Mühendislik, Galip Topönder

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yer alan, 3.515 m2 olan arsa üzerine yapılması öngörülen anaokulunda Güney Doğu ve Güney Batı cephelerinde,1.50 m kapalı çıkmalar yapılarak, kullanım alanı genişletilmiştir. Bu şekilde, bina cephesinin plastik etkisi derinleştirilmiş, alt kata güneş ışığının kontrollü olarak ışıması sağlanmıştır.
Benzer şekilde, idari ofislerin yer aldığı ve 1.kat olarak tanımlanan +3.20 kotu düzlemi de, 1.50 m kapalı çıkma yapacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanım alanının artırılmasının yanı sıra, giriş cephesinde belirleyici bir özellik de kazandırılan yapı, bu şekliyle, daha çarpıcı bir plastik etkiye kavuşturulmuştur.
Gerek arazinin formu, gerekse çekme sınırlarının olanak tanıdığı biçimlenme, yapının işlevi de göz önüne alındığında, üçgen şeklindeki bir yapının, optimum çözüm olabileceğini göstermiştir. Derslikler tarafından çevrelene bir atriyum, hem çocukların ders aralarında oyun oynamalarına, hem de toplu etkinliklerin, sahne oyunlarının gerçekleştirmesine olanak verecektir. Bunun yanı sıra, mekan zenginliği, doğal ışığın, tüm mekanlara dağılımı ve ortak alanın kolaylıkla kontrol edilebilir olması, yapının üçgen biçimlenişinde önemli etkenler olmuştur.
Arazinin yol cephesiyle, DES sınırına yakın olan bölümü arasındaki yarım kat değerindeki (1.60 m) kot farkı saysinde, derslikleri, giriş düzlemine göre yarımşar kat aşağıda ve yukarıdaki düzlemlerde oluşturma imkanı, çocukların en az sayıdaki merdiven kullanımıyla, sınıflarına ulaşmasını sağlamıştır. Üçgen yapının, her köşesine yerleştirilen bir merdivenle, tüm yapının işlevleri kolaylıkla birbirine bağlanırken, acil kaçışlar için de son derece güvenli mesafeler içinde kalınmıştır.
Cephe tasarım süreci farklı parametreler çerçevesinde kurgulanmıştır. Derslik ve atölye ölçülerinin gereksinimleri sonucu oluşan boyutlar ve yapının esas kullanıcıları olan çocuklar düşünüldüğünde, cepheler yer yer saydam ve iklimlendirme koşulları nedeniyle, yer yer geçirimsiz olarak düzenlenmiştir. Yapıda saydamlığa ve doğal ışık alımına önem verilmiştir. Fazla güneş ışığından rahatsız olunması durumuna karşı cephede önlem olarak, pencereler, cephe düzleminden daha iç bir düzleme yerleştirilmiş, buna ek olarak, kayar sistemli güneş kırıcı paneller öngörülmüştür. Mimari, gece de yaşayan bir olgudur. Bu nedenle cephe tasarımında, hareket sağlamak ve gece binanın etkili şekilde algılanması için, cepheyle bütünlülük sağlayacak aydınlatmaya tasarımda yer verilecektir. Cephe hareketini daha belirginleştirmek için faklı malzemelerin kullanılması düşünülmüştür. Cephe kaplama malzemesi olarak seramik ve malzemenin etkisini biraz çeşitlendirmek için ara ara ahşap panellerin kullanılması da önerilmektedir. Yapının kimliği ve işlevi belli edilmek istendiğinden kolonlar ve cephede kolona denk gelen yerlerin renkli panellerle kaplanması öngörülmüştür. Aynı zamanda renk etkisini arttırmak için güneş kırıcı olarak kullanılacak ahşap güneş kırıcı panellerde de farklı renklerin kullanılması düşünülmüştür. Planda oluşturulan oyun alanının üzerine, yine aynı şekilde cam bir çatı örtüsü tasarlanmıştır. Bu cam çatıya verilen eğim ile yüzeyin toz ve pislik tutmasına karşı önlem alındı aynı zamanda oluşabilecek drenaj problemleri mümkün oldukça minimum seviyeye indirgendi. Bina içerisinde fazla ısınma probleminin yaşanmaması için ise özellikle güney cepheye tekstil esaslı güneş koruyucu sistemler düşünüldü.
Taşıyıcı Sistem: Binanın işlevi eğitim olması nedeniyle, sınıf ve tefriş boyutları esas alınarak yapılan analizler sonucu, 6.00 m X 6.00 m aks ölçülerinin en uygun aks sistemi oluşturduğu görülmüştür. Bina taşıyıcı sistemi betonarme olarak tasarlanacak, orta galeri üzerini kapatan ışıklık çelik sistem ile taşınacaktır. Kalıp planı, mimaride öngörülen perde duvarların da işlenmesiyle oluşturulmuştur. Üçgen formunun stabiltesi, yapının tüm taşıyıcı sisteminin, ikizkenar formundaki yapıdan türetilmesi neticesinde, son derece disiplinli ve güvenilir bir olgunluğa eriştirilmiştir.
Çelik Yapılar - Sayı: 50 - Ocak 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği