TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 52 - Ağustos 2017

Ajandam


SEKTÖR ÇALIŞMALARI

Sektör çalışmalarından haberler

Çelik Sektörü Ortak Akıl - Yuvarlak Masa Toplantısı
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) liderliğinde yürütülen, “Turkey Discover The Potential” projesi kapsamında Ekonomi Dergisi Turkishtime tarafından Halkbankası çözüm ortaklığında Çelik Sektörü Ortak Akıl - Yuvarlak Masa Toplantısı 6 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda sektörün ortak sorunları masaya yatırıldı ve sektöre ve kamuya yol gösterici çözüm önerileri paylaşıldı.
Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci öncülüğünde, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem ve Turkishtime Koordinatörü Filiz Özkan ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ortak Akıl Toplantısına dahil 14 sektör temsilcisi katıldı. Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı toplantıda şu hususların altını çizdi:
• Kolsolidasyon / Ortak Girişimler
• Yeni Teknolojilere Uyum
• Yapılarda Kullanılan Çeliğin Arttırılması
• Sürdürülebilirlik
• İhracatın Geliştirilmesi
 
Çeliğin Sürdürülebilirliği için Ulusal Veri Tabanı Projesi
Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Dünya’da 1Sürdürülebilirlik Bilinci” artmaktadır. Çeliğin en önemli avantajlarından biri olmasına karşın, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımız maalesef sınırlı kalmakta ve sürdürülebilirlik avantajı öne çıkarılarak çelik kullanımının artırılması yönünde yeterince çalışma yapılamamaktadır. Diğer bazı malzemeler ise rekabet amacıyla, çeliğin geri dönüşümünü yok sayarak, üretim sırasında tüketilen enerjiye atıfta bulunarak çeliğin çevreci olmadığını insafsızca iddia etmektedirler. Bu konuda yapılacak bilimsel çalışmanın en önemli ögelerinden biri, sürdürülebilirlikle ilgili BIM, EPD, PEF v.b. çeşitli alanlara da destek sağlayacak olan bir Ulusal Veri Tabanı oluşturulması olarak değerlendirilmektedir. TUCSA tarafından da, yukarıda belirlenen nedenlerle ve ilgili alanları desteklemek üzere, Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu koordinatörlüğünde oluşturulan TK-14 Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından çelik malzeme ile ilgili dijital kütüphane oluşturulması için yöntem geliştirilmesi ve buna uygun veri toplanması için Çelik Üreticileri Sektör Danışma Grubu üyeleri ile görüşmelere başlamıştır.
Buna paralel olarak, üyesi olduğumuz Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından da “Güvenli, sürdürülebilir, yüksek performanslı yapılar için doğru ve yeterli malzemelerin seçimine olanak sağlayacak, dijital kütüphane ve hesap makinasını içeren bir sistemin oluşturulması” için ön çalışmalara başlanmıştır.
 
YKF Şartnameleri Metal Bölümü Hazırlanıyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu (YFK) Türkiye İMSAD’dan satınalma ve uygulama şartnamelerin güncellenmesini istemiştir. Üyesi olduğumuz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarakgörev aldığımız Türkiye İMSAD’da şartnamenin metal bölümünün hazırlanması için bir çalışma başlatılmış ve Metal İşleri Alt Çalışma Grubu ilk toplantısını YFK temsilcilerinin de katılımıyla 1 Haziran günü Türkiye İMSAD’ın Kavacık’taki ofisinde gerçekleştirmiştir.
YFK yetkililerinin de katılımıyla 1 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen İMSŞTKMetal İşleri Alt Çalışma Grubu toplantısında Metal Bölümü Şartnameleri Sınıflandırma Listesi Taslak dokümanının TUCSA tarafından hazırlanmasına karar verildi. Metal Bölümü Şartnameleri Sınıflandırma Listesi (1. Taslak) dokümanı üyelerimizin görüşlerine sunuldu ve görüşleri talep edildi.
 
TUCSA Tahkim Yönetmeliği Kullanıma Hazır
Sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) hakemliği ile çözülmesi için TUCSA Tahkim Kurulu sistemi oluşturuldu ve buna ilişkin TUCSA Tahkim Kurulu Yönetmeliği 2016 web sitemizde yayımlandı. (www.tucsa.org)
Taraflar, anlaşmazlıklarının uzman bir kuruluş tarafından süratle çözümlenebilmesi için sözleşmelerinin “Anlaşmazlıklar” bölümünde “Anlaşmazlıkları çözümünde TUCSA Tahkim Kurulu yetkilidir” yazarlarsa, anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden daha süratli bir şekilde çözümlenmesi mümkün olabilecektir.
 
Çelik Yapılar Yönetmeliği Uygulama Kılavuzu Yayımlandı 
Türkiye’de inşaat ve çelik yapılar sektörü açısından büyük önemi olan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı ve 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin 2006 yılından beri talep ettiği Yönetmelik, 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yapılan protokol uyarınca, Türk Yapısal Çelik Derneği üyelerinden Prof. Dr. Cavidan YORGUN, Prof. Dr. Erkan ÖZER, Prof. Dr. Cem TOPKAYA ve Yrd. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER tarafından hazırlandı.
Söz konusu yönetmeliğin hayata geçmesi için iki şeye daha ihtiyaç vardı: uygulamauygulamalara yönelik yol gösterici bir Uygulama Kılavuzu ve Yönetmeliğin kullanımına ilişkin kurslar. Bunlardan birincisi bu yıl Prof. Dr. Cavidan YORGUN, Prof. Dr. Cem TOPKAYA ve Yrd. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER tarafından hazırlandı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.
Giriş sayfaları dışında 452 sayfadan oluşan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Uygulama Kılavuzu ile Yönetmelik web sitemizde YAYINLAR başlığı altındaki MEVZUAT bölümünden (http://www.tucsa.org/tr/yayinlar.yayin7) de indirilebilmektedir. Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları kursları Türk Yapısal Çelik Derneği bünyesindeki YAÇEM Akademi tarafından düzenlenmektedir. Bu yıl İstanbul ve Antalya’da verilmiş olan kursların üçüncüsü 28- 30 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul’da verildi, sonraki kursların İstanbul, Ankara ve İzmir’de verilmesi planlanmaktadır.
 
Çelik Sektörü Ortak Akıl Toplantısı
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) liderliğinde, Ekonomi Dergisi Turkishtime tarafından Halk Bankası çözüm ortaklığında Sektörler Ortak Akıl-Yuvarlak Masa Toplantıları’nın 13’üncüsü Türkiye Demir Çelik Sektörü Ortak Akıl - Yuvarlak Masa Toplantısı adı altında 6 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Mecidiyeköy’de Fairmont Quasar Otelde gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci öncülüğünde, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem ve Turkishtime Koordinatörü Filiz Özkan ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda sektörün ortak sorunlarının masaya yatırıldı. Çelik Sektörü Ortak Akıl-Yuvarlak Masa Toplantısı paylaşılan çözüm önerileri ile sektöre ve kamuya yol gösterici oldu. Değer zincirinin tüm ilgili taraflarının bir araya getirilmesi, toplantının başarısını daha da arttırdı. Çelik yapılar ve yapısal çelik açısından öne çıkan şu konular hakkındaki ayrıntılı bilgi Turkishtime Ekonomi Dergisinin Ağustos 2017 sayısında yer aldı.
Toplantıdan öne çıkanlar:
Konsolidasyon. “Konsolidasyon” veya “işbirliği güç birliği” kaynakların verimli kullanımı ve uluslararası rekabetçilik açısından çok önemlidir. İşe, güç birliğinin sağlayacağı avantajlar doğru belirlenerek, proje bazında Ortak Girişimler ile başlamak mümkündür.
Yeni Teknolojilere Uyum. Bu birlikteliklerin, küresel boyutta gelişen teknolojiler ve yönetim tekniklerine hazırlık açısından da yararları olacaktır. Örneğin, Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi), Bütünleşik Tasarım (Building Information Modelling), Çevre Dostu Malzeme (EPD) Belgelendirmesi gibi konulara hazırlıklı olmak şarttır. Çelik Yapılarda Kullanılan Çelik. Dünya üzerindeki çelik kullanımının azalmaya başlaması üzerine Dünya Çelik Birliği (WSA) 2015 yılı başlarında Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak yapılarda çelik kullanımının artırılabilmesi ve küresel pazarlama stratejisinin geliştirilebilmesi için çalışma başlattı. WSA tüm paydaşlarla (ABD, Avrupa, Çin, Rusya’daki çelik üreticileri dahil) koordineli olarak yürüttüğü bu çalışmalarda, üretilen tüm çeliğin en az yüzde 50’sinin yapılarda kullanılması hedeflendi. Bu konunun 26 Ekim 2017 tarihindeki 18. Yapısal Çelik Günü’ndeki bir panelde de tartışılması düşünülmektedir. Sürdürülebilirlik. Son zamanlarda Dünya piyasalarında, çeliğin tercih nedenlerinin başında sürdürülebilirlik özelliği gelmekte ve bu konuda özel çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’de de benzer çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir.
İhracatın Geliştirilmesi. İhracata dayalı ekonomiyi benimsemiş olan ülkemizde, katma değeri yüksek çelik yapılar ihracatının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, Eximbank kredilerinin, teminat mektuplarının, ülke riski sigortalarının işlevselliği artırılması, bunun için oluşturulan varlık fonları bir an önce hayata geçirilmesi gibi çeşitli önlemlerin alınması mümkündür. Ayrıca, merkezi Türkiye’de olan ve Türkiye’nin ilgi sahasını kapsayan uluslararası çelik yapı derneği / birliği kurulması gibi yapısal çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesinde yarar vardır.
 
Yüksek Yapılarda Yapısal Yangın Güvenliği Çalıştayı
Prof. Yong WANG ve Yrd. Doç. Dr. Serdar SELAMET tarafından organize edilen “Yapısal Yangın Güvenliği için Yüksek Konut Yapılarının Dayanıklı ve Sürdürülebilir Yapısal Mühendislik Risk Değerlendirmesi” konulu çalıştay, İngiltere’den gelen üç yangın güvenliği mühendisliği uzmanı konuşmacının da katılımıyla 26 Temmuz 2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. İngiltere Manchester Üniversitesi’nden Prof. Yong WANG, Boğaziçi Üniversitesi’nden TUCSA Üyesi Yrd. Doç.Dr. Serdar SELAMET, İngiltere Yangın Mühendisliği Enstitüsü Üyesi, Yüksek Yangın Mühendisi ve Yangın Tasarımı Danışmanı Iris CHANG ile Arup Manchester’dan Yangın Mühendisi Panos KOTSOVINOS’un sunumlarının yer aldığı çalıştayın ilk bölümünde “Kaçış Yolları”, ikinci bölümünde “Duman Kontrol” çalışmaları yapıldı. Tüm katılımcıların çalışma grupları halinde iştirak ettiği çalışmaların sonuçlarını değerlendirmeleri için uzmanlar kendi çözüm yollarını göstererek çalışmaların pekişmesini sağladılar. Çalıştay’a katılan Türk YapısalÇelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener GÜR’EŞ toplantıdan sonra yaptığı değerlendirmede: “Türkiye’de de yüksek yapılar konusunu ele alırken konut tipi yüksek yapıları ayrı başlık altında ele almakta ve o binaların yangın güvenliğine özel önem vermekte, ilgili kamu kurumlarının denetimler konusunda da gerekli önlemleri almasında yarar olduğuna inanıyoruz” dedi. 
 
YAÇEM Akademi “Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (T103)” Kursu İstanbul’da Gerçekleştirildi
YAÇEM Akademi tarafından planlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımladığı ve 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” i esas alan “Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Yapım Esasları Kursu (T103)” 28-30 Temmuz 2017 arihlerinde Altunizade Ramada İstanbul Asia Otel’de gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen söz konusu kursu, yönetmeliği hazırlayan komisyonun üyelerinden Yard. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER verdi. Böylece, kursu başarıyla bitiren 37 mühendis 30 Temmuz 2017 tarihinde katılım belgelerini aldılar.

ArcelorMittal’den Türkçe “Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar” Kitabı
ArcelorMittal, mühendislik ve inşaat alanında yapıların sismik tasarımı için gerekli temel unsurları anlaşılır biçimde sunmayı amaçlayan, Türkçe bir kitap yayınladı. Deprem Nedir?, Neden çelik yapılar deprem dayanımını sağlamada iyidir? Gibi çok temel bilgilerle başlayan kitapta deprem etkilerini değerlendirilmesi, tasarım davranışı spektrumu, sismik tasarıma göre yapıların tanımlanması konularına yer veriliyor. Çelik yapıların önemini ortaya çıkarmak için bütün yapı tiplerinde ortak deprem analiz ve tahkikleri, depreme dayanıklı binaların mimarisi, enerji tüketen yapıların tasarımı gibi tüm yapı tipleri için anlamlı bilgiler de içeriyor.

Konuya detaylı bir giriş yapıldıktan sonra kitap daha ayrıntılı teknik konularla devam ediyor: Moment Aktaran Çerçevelerin Sismik Tasarımı, Merkez Çapraz Elemanları Olan Çerçevelerin Sismik Tasarımı, Merkezi Çaprazlı ve Enerji Tüketen Birleşimli Perdelerin Sismik Tasarımı, Dış Merkez Çaprazlı Perdelerin Sismik Tasarımı. Kitabın son bölümünde ise Çelik Beton Kompozit Yapılar detaylandırılıyor: Çelik Beton Kompozit Moment Aktaran Çerçeveler, Çelik Beton Kompozit Çaprazlı Perdeler, Çelik Beton Kompozit Perde Duvarlar ve Perde Duvarlı Sistemler. Yayındaki en önemli bölümlerden biri de İçine Kompozit Kolonlar Katarak Betonarme Yapıları Güçlendirme.

Tasarım örnekleriyle biten ArcelorMittal’in Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar Kitabı, Türkiye gibi Dünya’nın en ciddi deprem kuşağında olan bir ülkeye yönelik önemli bir kaynak niteliğinde.
 
THY Uçuş Eğitim Merkezi
İstanbul merkez ofisinin dışında Tokyo, Bükreş, Kiev ve Dubai’deki ofislerinde Avrupa, Orta Asya ve Uzakdoğu’da projeler üreten Mimar Gökhan Aktan Altuğ önderliğindeki Tago Architects, Türk Hava Yolları için 18 simülasyon cihazını içinde barındıracak yeni simülasyon merkezini tasarladı. Yapı, aynı zamanda hostes, kabin ve uçuş eğitim merkezleri gibi çok çeşitli uçuş eğitim birimlerini de içermesiyle bölgede önemli bir eğitim turizmi merkezi olacak. THY Uçuş Eğitim Merkezi (Flight Training Centre) için, teknikle estetiği harmanlayan ve zaman içerisinde ihtiyaca göre büyütülebilecek bir yapı tasarımına imza atan TAGO Architects, binanın ön cephesinde eğitim alanları ve lobiyi konumlandırırken, daha teknik görünen hangar kısımları ve destek birimlerini ise binanın arka cephesine gizlemiş. Tasarımın en belirgin özelliği olan uçuşu çağrıştırmasını; cephede kullandığı dinamik formlar, uçak kanadını andıran perfore malzemeler ve aşağıdan yukarıya doğru bütün formu saran amorf yapı sayesinde elde etmiş.

TAGO Architects, tasarladığı şeffaf eğitim birimlerinde cephe malzemesi ve renkleriyle Türk HavaYolları’nın kurumsal kimliğini yansıtırken, tasarımda yakaladığı yatay etkiyle de, binanın sanki sabit değil de hareket halindeymişçesine bir dinamiklikte algılanmasını ve hız kavramını yansıtmasını sağlamış.Böylece kurumu yansıtan forma sahip bireğitim yapısı tasarımına imza atmış. Taşıyıcı sistemi beton – çelik karkas olan yapı, görsel ve mimari anlamda işlevsel ve etkileyici tasarımının yanı sıra, elektro-mekanik olarak da son teknolojiyle donatılmış.Bünyesinde barındırdığı özel simülatör cihazlarının gerektirdiği sabit iklimlendirme gibi ihtiyaçlar yüksek otomasyon ile projeye entegre edilerek çözümlenmiş.

TAGO Architects, bulunduğu çevredeki konut bölgesinin görüş alanını kapatmayacak şekilde tasarladığı binada teknik anlamda bütün ihtiyaçları karşılayacak bir yükseklik elde etmeyi başarmış. Bu anlamda, bulunduğu çevreyle uyumlu bir tasarım ortaya çıkararak arazinin dezavantajlı gibi görünen koşullarını avantaja çevirmiş. THY Uçuş Eğitim Merkezi binasının, bir yandan Yeşilköy’de eski bir konut semtine, diğer yandan da havalimanına komşu olması sayesinde, konut bölgesine bir ara kesit oluşturarak bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması öngörülüyor. İstanbul Florya semtinde THY eski simülasyon binası karşısında yapımına başlanan eğitim merkezinin, uzun yıllar boyunca gerek Türk Hava Yolları pilotları ve pilot adaylarına, gerekse de yurt dışından bu hizmeti almaya gelen yabancılara hizmet vererek ciddi miktarlarda gelir sağlaması hedefleniyor.
Çelik Yapılar - Sayı: 52 - Ağustos 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği