TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 52 - Ağustos 2017

Yarışma


SteelPRO 2017 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Ödül Projesi Proje No: 6

Can KALINSAZLIOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Selanur DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Hüseyin İNCE, Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Kıyı, iki farklı ortamın ara kesiti olarak çok önemli bir konumdadır. Çeşitli sistemler bu ara kesit boyunca farklılaşarak, yalnızca kıyıda yer alabilecek faaliyetler, ürünler ve süreçler yaratır. Deniz ve kara yaşamlarının iç içeliğinin ortaya çıkardığı çeşitlilik ve zenginlik kıyıda birikir. Yarışma konusu olarak da seçilen ‘Bir İskele Yapısı’ bu birikimin nitelikli bir şekilde gösterilmesini sağlayabilecek yapı tipolojilerindendir. Bu yapı tipolojilerinin kıyı ile birleşim noktalarında sadece deniz araçlarının değil aynı zamanda insanlarında kullanabileceği kesitler sunulmalıdır. Biz de bu kapsamda İzmir de kıyı kullanımının en yoğun olarak görüldüğü  Alsancak’ı seçtik. Kordon bu anlamda en fazla kullanıma sahip olmasına rağmen deniz ile kara arasındaki sınır eritilememiş olup , bu sınır boyunca değişmeyen bir ara yüz bulunmaktadır.Yapımızı tasarlarken de deniz ile kara arasındaki sınırı eritip (genişletip) var olandan farklı kesitler sunmak oldu.
Arazi seçimi olarak İzmir de fuar ve çevresinde uygulanmış olan gridal şehir planlamasında yer alan bazı düğüm noktaları belirlenmiştir. Bunlardan en yoğun kullanıma sahip olan Cumhuriyet Meydanı önündeki kordon seçilmiştir. Kordonun bitimi olan bu kenar yapı yerleşimi içim uygun görülmüştür. Aynı zamanda bu uçta kordonun tamamlayan sağlayan bir tasarım konsepti benimsenmiştir. Kordondan ve Cumhuriyet meydanın ödünden gelen yaya aksları yapının şekillenişinde büyük rol oynamıştır. Bu akslardan kordondan gelen yarı açık mekanlarımızı oluştururken, Cumhuriyet Meydanı’ndan gelen aks binanın çatısınıoluşturmaktadır. Tasarımda bu iki sınırı birbiri içinde eritilip ara yüz oluşturacak bir yapı düşünülmüştür.Yapının su ile kesitinde de kordon kesitinden farklı olarak kullanıcılarında suyla temas edebileceği basamaklar yer almaktadır.Yapının denize bakan kısa cephesinde bu amfi bulurken; uzun cephesinde teknelerin yanaşabileceği bir iskele bulunmaktadır. İskele kullanımı için ise toplu taşıma işlevinden ziyade daha küçük ölçekte balıkçı teknelerinin, yelkenlilerin veya bireysel taşımacılığa hizmet edebilecek teknelerin gelebileceği bir alan oluşturulmuştur. Yapıya işlev olarak da suyla ilişkili birimler uygun görülmüştür.Üst kotta İzmir ve kıyı konseptli bir sergi mekanı ; alt kotta ise balıkçı, kafe, ofis, denizcilik malzemeleri satış,işlik ve ağ gibi küçük ölçekli malzemelerin onarımının yapılabileceği tamir tadilat atölyesi yer almaktadır. Malzeme seçimi açısından çelikle bütünlüğü sağladığı için ahşap seçilmiştir. Yapıda strüktür kapatılmayıp ahşap ile birlikteliği göz önündedir. Yapıya genelde baktığımızda ise oluşturduğumuz yürünebilen çatıda aynı zamanda belli etkinliklerin olabileceği eğimli alanlar ile bir seyir terası bulunmaktadır. Sonuç olarak tasarımda her kotun farklı bir kamusallık sağlanması ve maksimum kullanım amaçlanmıştır. Buna uygun mimari ve mühendislik çözümleriyle de tasarım yapılmıştır.
 
Çelik Yapılar - Sayı: 52 - Ağustos 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği