TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 54 - Şubat 2018

Yarışma


ECCS Çelik Köprüleri Ödüllendiriyor

Avrupa Çelik Köprü Ödülleri (European Steel Bridge Awards) düzenleyen Avrupa Yapısal Çelik Biriliği ECCS, 2018 yılı için ECCS Çelik Köprü Ödülleri 2018 Şartnamesi’ni yayınladı.

 2010 yılından bu yana her iki yılda bir Avrupa Çelik Köprü Ödülleri (European Steel Bridge Awards) düzenleyen Avrupa Yapısal Çelik Biriliği ECCS, 2018 yılı için ECCS Çelik Köprü Ödülleri 2018 Şartnamesi’ni yayınladı.
 
Köprü yapımında çeliğin yaratıcı ve sıra dışı kullanımını teşvik etmek üzere her iki yılda bir gerçekleştirilen yarışmanın amacı: Çeliğin inşaat, üretim, ekonomi, sürdürülebilirlik ve mimari açıdan avantajlarını ortaya çıkaran çelik ve çelik-betonarme (kompozit) köprülerin Avrupa’da öne çıkmasını, yapısal çelik endüstrisini daha rekabetçi hale getirerek yatırımcıların, mimarların ve mühendislerin köprü yapımında daha çok çelik kullanma yönünde ilgisini çekmek.
 
ECCS Tam Üye ülkelerinde tasarlanmış veya imal edilmiş çelik veya kompozit köprüler yarışmaya katılabiliyorlar. Çok uluslu bir proje de, müteakip sayfalarda açıklanan teslim sürecine uygun olarak yarışmaya katılabiliyor.
 
Ödüller, işbirliklerini ve mükemmel çalışmalarını takdim etmek üzere ECCS Tam Üye ülkelerinden veya uluslararası yarışmacılar tarafından yarışmaya katılmak üzere sunulan değerli çelik köprü projelerinin sahibine, genel yüklenicisine, mimarlarına, mühendislerine ve çelik işleri yüklenicisine veriliyor. Milli üyeler, sunulan projelerin Yarışma Şartnamesi’ne uygunluğunu onaylamaktan sorumlu.
 
Bu yıl ilk defa, Uluslararası yarışmacılar, Uluslararası Köprü Özel Ödülü için başvurmak üzere davet edilmekte. Yarışmaya başvuran uluslararası köprü projelerinin Yarışma Şartnamesi’ne uygunluğunu onaylamaktan ECCS Mimarlık ve Ödül Komitesi sorumlu. Ödüllendirilecek projeleri ECCS Uluslararası Jürisi seçecek.
 
Başvuru için son tarih: 31 Mayıs 2018’e kadar. Başvuru formlarının ve dokümanların yükleneceği internet sayfası 1 Mart 2018 tarihinden itibaren www.steelconstruct.com web sitesinde hazır olacaktır.
ECCS Uluslararası Jüri Kararının Açıklanması:15 Haziran 2018
Basın bildirisi ve Dokümanların tamamlanması:Haziran 2018 sonuna kadar
Sunumlar ve ek dosyaların gönderilmesi:Temmuz 2018 sonuna kadar
Ödül Töreni: 11 Eylül 2018 - Prag, Çek Cumhuriyeti
 
Şartname

1. Ödüllerin Yürütülmesi
Çelik yapısı esas olarak ECCS Tam Üyelerinin ülkelerinde tasarlanmış veya imal edilmiş çelik veya kompozit köprüler yarışmaya katılabilirler. Çok uluslu bir proje de, müteakip sayfalarda açıklanan teslim sürecine uygun olarak yarışmaya katılabilir. Eğer ECCS Tam Üyelerinin ülkelerinde tasarlanmış veya imal edilmiş ise, üye ülkelerin dışında bir yerde gerçekleştirilmiş çelik köprü projeleri de yarışmaya katılabilirler. Proje paydaşlarının (proje sahibi, genel yüklenicisi, mimarlık firması, mühendislik
firması ve fabrikatörleri) farklı ülkelerden olması halinde;
- Eğer partnerlerden bazıları ECCS Tam Üyesi ülkeden, diğerleri Üye olmayan ülkelerden ise, ECCS Tam Üyesi başvurabilir,
- Eğer partnerler farklı ECCS Tam Üye ülkelerden ise;
- Tam Üyeler birlikte başvuruda bulunabilirler,
- Üye ülkelerden biri, diğer(ler)i ile koordineli olarak başvurabilir,
Mutabakat sağlanamaması durumunda, projenin fabrikatörü başvuruda bulunacak Tam Üyeyi seçmek için belirleyici faktördür.
Ayrıca, ECCS’de temsil edilmeyen ülkelerde tasarlanmış veya imal edilmiş çelik ve kompozit köprüler uluslararası yarışmacılar tarafından Uluslararası Köprü Özel Ödülü için yarışmaya sunulabilir.
İnşaat, 31 Mayıs 2015 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında, son üç yıl içinde tamamlanmış ve kullanıma açılmış olmalıdır. Daha önceki projeler yarışmaya katılamaz.
 
2. Jüri ve Değerlendirme
Jüri aşağıdaki yedi üyeden oluşmaktadır:
- Pavel RYJACEK, ev sahibi Tam Üye ülke temsilcisi, Çek Yapısal Çelik Derneği
- Véronique DEHAN, ECCS Genel Sekreteri
- Lasse KILVAER, PMB temsilcisi, Ödül ve Mimarlık Komitesi Başkanı,
- AC3 Köprü Komitesi Temsilcisi
- Ev sahibi ülkeden bir mimar
- İki uluslararası temsilci
 
Jüri Başkanı, ev sahibi ülke temsilcisi Pavel RYJACEK, Jüri Raportörü ECCS İletişim Yöneticisi Sophie DELAIR’dir.
Jüri ödül kazananları, yarışmaya katılan tüm projeleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirdikten sonra belirler:
- Uluslararası standartlarda yapılmış olması.
- Mimari, yapısal tasarım ve inşaat kalitesinin yüksek değerde olması.
- İnşaat sektöründe çeliğin daha çok kullanılması yönünde kullanıcıları, mimarları ve
mühendisleri özendirmesi, çelik sanayinin daha rekabetçi olmasına katkıda bulunması.
- Çeliğin inşaat, imalat, ekonomi ve mimari avantajını belirgin olarak göstermesi.
- Sürdürülebilirlik prensiplerine uygunluğu ve çelik köprülerin kalitesi.
- Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırmasına katkıda bulunması ve çeliğin gelişimine dikkat çekmesi
- Çeliğin imajını yükseltmesi.
 
3. ECCS Tam Üyelerinin Sorumlulukları 
ECCS Tam Üyeleri aşağıdaki sorumluluklara sahiptir
- Milli / üye katılımcıları ECCS kriterlerine uygun olarak yarışmaya davet etmek,
- Başvuran projelerin Ödül Şartnamesi ile uyumlu olduğunu onaylamak,
- Başvuran projeleri ECCS web sitesine online olarak yüklemek,
- Avrupa Çelik Köprü Ödülleri Töreni’ne aday gösterilen ekipleri davet etmek,
- Ülkesinde, tanıtım dokümanları ve basın bildirilerinin dağıtımını yapmak (ECCS web sitesine bağlantı vererek).
 
4. Ödüller
Ödüller aşağıdaki iki köprü kategorisinde verilecek:
- Karayolu ve Demiryolu Köprüleri
- Bisiklet ve Yaya Köprüleri
Ayrıca, jüri aşağıdaki gibi Özel Ödüller verebilir:
- Mevcut köprünün çelik kullanarak yenilenmesi (Büyük güçlendirme, genişletme veya iyileştirme veya kısmi değiştirme),
- Sürdürülebilir köprüler (yaratıcı korozyondan koruma veya benzeri),
- Yüzer köprü,
- Çılgın tasarım ve uygulama,
- Uluslararası Köprü.
Bir kategoride ödül alan projeler, bir özel ödül almak üzere de seçilebilirler. Jüri kararına bağlı olarak, bir proje birden fazla özel ödül alabilir.
 
Ödüller 11 Eylül 2018’de Prag’da yapılacak ECCS Yıllık Toplantısı’nın özel bir oturumunda sahiplerine verilecektir.
 
5. Zaman Çizelgesi
- Ekim 2018 sonuna kadar SBA Yarışma Davetinin yayımlanması.
- 11 Aralık 2017’ye kadar Jüri Üyelerinin ECCS web sitesinde yayımlanması.
- Başvuru belgelerinin 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ECCS (www.steelconstruct.com) web sitesine online olarak yüklenmesi.
- ECCS Uluslararası Jüri tarafından,projelerin 15 Haziran 2018 tarihine kadar değerlendirilmesi.
- Haziran 2018 sonuna kadar resmi bilgilerin ve basın bildirilerinin ECCS / başvurularla ilgili Milli Dernekler tarafından açıklanması.
- Temmuz 2018 sonuna kadar Tören ve yayın ile ilgili olarak, sunum ve belgelerin web sitesine yüklenmesi.
- ECCS Çelik Köprü Ödülleri Töreni 11 Eylül 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde Prag’da yapılacaktır.
 
6. Projelerin Yarışmaya Sunulması
Projeler mimarlar, mühendislik büroları, fabrikatörler ve proje sahibi veya milli jüri tarafından o ülkedeki Milli Derneklere sunulabilir. ECCS’in Milli Tam Üyeleri, Ödül Şartnamesi ile uyumlu olduğunu onayladığı projeleri ECCS’e sunarlar. ECCS Tam Üyeleri birden fazla projeyi onaylayabilirler.
Yukarıda bahsedilen uluslararası yarışmacılar bu şartnamede açıklanan kurallara olan projelerini web sitesine yükleyerek doğrudan ECCS’e sunarlar.
 
7. Başvuru Gereksinimleri
Başvuru dokümanları ECCS Tam Üyesi veya uluslararası yarışmacı tarafından 31 Mayıs 2018’den önce www.steelconstruct. com web sitesine yüklenir. başvuru sayfası Mart 2018’e kadar online olarak hazır olacaktır. Başvuru, kilit bilgileri, kısa bir açıklamayı, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, tasarım çizimlerini ve teknik verileri içerecektir. Bu dokümanlar yayın için olup, en iyi kalitede ve telif bedelinden muaf olacaktır. Sunulan materyal ECCS ve ECCS üyeleri tarafından çeliğin çelik köprülerde ve yapılarda kullanımını tanıtmak üzere basın bildirilerinde, yayınlarda ve web sitelerinde kullanılabilir.
7.1- Başvuru formu
- Projenin ismi ve yeri (Projeyi sunan firmanın adı, adresi, temas kurulacak kişi,telefon ve e-mail),
- Fabrikatörlerin, statik proje firması,mimarlık firması, genel yüklenici ve proje sahibinin isim, unvan ve yeri,
- İlgili firmaların isimleri, iş bitim tarihi, temel ölçüler, tonaj, ana yapı konsepti gibi önemli temel veriler ve teknik bilgiler
7.2- Proje açıklaması
- Includes a short description of the
location, the function, an explanation of
how the structure satisfies the programme
and distinguishing/unique aspects of the
structural system, aesthetic considerations
and sustainability criteria. lThe text must be no longer than one A4-page and be written in English. In addition, a brief project description not exceeding 150 words will be uploaded for the publication by the end of July 2018.
7.3- Fotoğraflar
- Gerek inşaat gerek bitmiş projeye ait en az 12 yüksek çözünürlüklü elektronik formatta fotoğraf yüklenmelidir. Yarışmacı, sunumlar ve yayınlar için fotoğraflar, slidelar ve planların telif hakkından muaf olmasını sağlamaktan sorumludur. Bu materyalle ilgili herhangi bir rüsum veya ödenti yarışmacının sorumluluğundadır. ECCS, yarışma için sunulan tüm fotoğrafları ve malzemeleri ücretsiz olarak, tanıtım maksadıyla kullanma hakkını saklı tutar.
7.4- Çizimler
- Bir şantiye planı, temel yükseklikler, kesitler (1:100 or 1:200) ve genel yerleşim planı sunulur. Ayrıca, İngilizce ayrı bir açıklama ile birlikte tipik ve yaratıcı detay kesitleri (1:50), tipik çelik konstrüksiyon detayları (1:20). Bütün çizimler elektronik formatta sunulmalıdır.
7.5- Sunumlar
- Ödül töreninde kullanılacak PowerPoint ve PDF sunumlar veya film klipleri, basın kitine konacak diğer malzemelerle birlikte Temmuz 2018 sonuna kadar web sitesine yüklenmelidir. Her bir proje için sunum uzunlukları 3 dakika ile sınırlıdır. Bunlar, Ödül Töreninde kullanılacak müzik arka planını da içerebilir.
 
8. İletişim 
Ayrıntılı bilgi için www.tucsa.org sayfasından bilgi alabilirsiniz. ECCS Ödüller ve Mimarlık Komitesi Başkanı Lasse Kilvær (Norveç) ile temas kurabilirsiniz. lasse@stalforbund.com awards@steelconstruct.com
Çelik Yapılar - Sayı: 54 - Şubat 2018© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği