TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 54 - Şubat 2018

Yarışma


SteelPRO 2018 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci yarışmalarından biri olan “Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” nın 2018 duyuruları başladı.

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla daha sonra Borusan Mannesmann ana sponsorluğunda ve işbirliğiyle PROSteel kısa adıyla, 2017 yılından itibaren de SteelPRO kısa adıyla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci yarışmalarından biri olan “Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” nın 2018 duyuruları başladı.
Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerine profesyonel yaşama geçmeden önce kendilerini sınama ve geliştirme olanağı sunan yarışmada bir projeyi farklı bakış açılarıyla baştan sona yaratan, planlayan ve kurgula-yan geleceğin mimar ve mühendisleri aynı iş yaşamında olduğu gibi karşılarına çıka¬bilecek engelleri birlikte aşma yeteneklerini geliştiriyorlar.
Türkiye’nin çelik yapıların avantajlarından yararlanmayı öğrenmesinin bir süreç olduğu, bu sürecin aşılmasında üniversite öğrencilerine çok rol düştüğü değerlendirilmekte. Bu kapsamda, yarışmanın üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimine çok yönlü katkıları bulunuyor.
Yarışmanın sağladığı kazanımları şu şekilde özetlemek mümkün:
✦ Çeliğin ve çelik yapıların avantajları konusunda farkındalığın artırılması,
✦ Mimar mühendis işbirliğinin ve farklı disiplinlerin birlikte çalışma alışkanlıklarının bu sıralarda başlatılması,
✦ Zaman zaman farklı üniversitelere mensup öğrencilerin SteelPRO web sitesi veya TUCSA Çelik Yapılar Öğrenci Kulübü (ÇELYÖK) üzerinden geliştirdikleri işbirlikleri,
✦ İlgili standart, yönetmelik, malzeme, tasarım ve uygulama yöntemleri konularında tanışıklık ve alışkanlık kazandırılması,
✦ Proje yarışması alışkanlığı kazandırılması,
✦ Öğrencilere, kariyerleri için kendilerini gösterme olanağının sağlanması,
✦ ECCS Yarışmaları vasıtasıyla uluslararası bilgi ve deneyimin artırılması. Bu yarışma ile yukarıdaki kazanımlara ek olarak, öğrencilerin çelik yapının özel¬liklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmesi isteniyor. En az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi¬nin bulunması gereken takımlar en çok 4 öğrenciden oluşabiliyor.
 
SteelPRO 2018 Şartnamesi
 
1. Yarışmanın Amacı
✦ Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,
✦ Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
✦ Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmaktır.
 
2. Yarışmaya Katılım Koşulları
✦ Yarışma yalnızca, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden ve/veya denk okullarında, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır.
✦ Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamaz.
✦ Öğrencilerin yarışmaya en az 2 en çok 4 kişiden oluşan takım olarak katılması gerekmektedir.
✦ Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır.
✦ Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
✦ Katılımcılar, partner bulma konusunda Facebook’ta oluşturulan SteelPro Katılımcılar platformundan yararlanabilir. Ayrıca, bu konuda info@steelpro.org adresi ile de yazışabilir.
✦ Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğretim elemanı veya görevlisinden danışmanlık alabilir. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. İlgili yılın jüri üyeleri danışman olarak görev alamazlar.
✦ Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.
✦ Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır.
✦ Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarına katılmamış olmalıdır.
✦ Yarışmaya katılım ücretsizdir.
✦ Madde 12’de belirtilmiş Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar, Başvuru Formu’nu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz.
✦ Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin www.steelpro.org web sayfasından yapılacaktır. Rumuz, başvuru sırasında sistem tarafından verilecektir. Sistem tarafından verilen bu rumuz tüm pafta ve belgelerde kullanılacaktır. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır.
✦ Yarışmacılar, yarışma web sitesi adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirmiş olurlar. Kayıt formunun elektronik ortamda raportörlüğe ulaştırılmasının
ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı gönderilecektir.
✦ Yarışmacılar, Madde 12’de belirtilmiş Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar yarışmaya ilişkin sorularını info@steelpro.org adresine gönderebilirler ya da www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soruların yanıtları; kayıtlı bütün yarışmacıların e-mail adreslerine, Madde 12’de belirtilmiş Soruların Yanıtlanması tarihine kadar gönderilecek, ayrıca yarışma web sitesinde de yayımlanacaktır.
✦ Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın, kullanım ve sergileme haklarını yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği ile paylaştıklarını kabul ederler.
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşlara karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
✦ Yarışma için sunulan, fakat telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur.
✦ Yukarıdaki hususlara uymayan projeler,yarışma dışı bırakılır.
 
3. Yarışma Konusu
✦ Yarışma konusu, Dikey Yerleşke tasarımı olarak belirlenmiştir. (İhtiyaç Programı için Madde 9’a bakınız)
 
4.Proje Verileri
✦ Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
✦ Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan yük değerleri kullanılacaktır.
✦ Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.
 
5. Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler
✦ Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018- TBDY (Yayınlandığı takdirde) veya Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) (hangisi güncel ise).
✦ Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHY2016) ile ulusal/uluslararası geçerliliği olan yapısal çelik standartlarına göre tasarım yapılacaktır.
✦ Yapısal çelik ve çelik - betonarme karma (kompozit) yapı elemanlarının tasarımı sırasında yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yer almayan tasarım kuralları için uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik vb. teknik kural dokümanları, öngörülen ilkeleri ve asgari güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde kullanılabilir.
 
6. Projelerde Aranacak Nitelikler
✦ Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılığın yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması istenmektedir. Sistem tasarımı aşamasında, taşıyıcı sistem bileşenlerinin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması beklenmektedir.
✦ Projelendirme safhasında, mimari proje tasarımı ile mühendislik çözümlerinin eşzamanlı ve eşgüdüm halinde nasıl yürütüldüğü mimari ve mühendislik açıklama raporlarında belirtilecektir.
✦ Yarışmacıların öne sürdüğü parametreler üzerinden ele aldığı program, kapasite, işlev ve teknolojik veriler, birlikte değerlendirilecektir.
✦ Projelerin değerlendirmesinde şu hususlar dikkate alınmaktadır;
✦ Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin, “sistem tasarımı ilkelerine ve önerilen sistem bileşenlerine” uygun ve çelik malzemenin özellikleri ve olanakları ile uyumlu olması,
✦ Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ve çeliğin gelişimine dikkat çekilmesi
✦ Çeliğin imgesinin geliştirilmesi,
✦ Sürdürülebilirlik prensiplerine sadık kalınması.
✦ Mimari Tasarım ile Mühendislik açıklama raporunda Kullanılan çelik elemanlarının boyutlarının Mimari ile uyumu ve kontrolu
✦ Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir.
 
7.İstenenler ve Sunum Koşulları 
 
7.1. İstenenler:
✦ Yapının konumunu ve bağlamını da gösteren vaziyet plan ve kesitleri (uygun ölçekte)
✦ Kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar.
✦ Önerilen programa uygun ölçekte paftalar teslim edilecektir.
✦ Kullanılan ölçeğin paftada gösterilmesi zorunludur, ölçeksiz çizim teslim edilmeyecektir.
✦ Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yaklaşımlar, tasarım sürecinde ele alınan düşünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler.
✦ Çelik taşıyıcı sistemin bütününü ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detayları ile tasarımcının fikrini anlatan, uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 ilâ 1/5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20), tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayı (1/50) yer verilecektir.
✦ Mimari Açıklama Raporu; mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Sayfa kısıtlaması yoktur.
✦ Mühendislik Açıklama Raporu; kullanılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır. Hesap raporlarında ve tasarım modellerinde açıklayıcı bilgiler ve boyutlar ile kullanılan program datalarının teslim edilmesi gerekmektedir.
✦ Tüm bunlara ek olarak, tasarımcı projeyi animasyon veya kısa bir film (max. 60 sn.) ile de ifade edebilir.
 
7.2. Sunum Koşulları:
✦ Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm), dikey düzende, en çok 4 pafta halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte) dijital olarak hazırlanmalıdır. Her bir dijital paftanın sağ üst köşelerine katılımcılara sistem üzerinden iletilecek olan rumuz yazılacaktır.
✦ Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
✦ Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebadında kâğıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı hazırlanmalı ve WORD ve PDF formatında olmalıdır.
✦ Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. 5 karakterden oluşan bu rumuz elektronik ortamda başvuru kaydı sırasında sistem tarafından verilecektir ve dijital olarak web sitesine yüklenen her pafta ve belgenin sağ üst köşesinde yer alması yarışmacı tarafından sağlanacaktır.
✦ Teslim edilen pafta, belge, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.
 
8.Teslim Şekli
✦ Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini www.steelpro.org web sitesinde ilgili bölüme yükleyecektir. Yükleme dosyası toplamda 50 MB’ı geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklenecektir
✦ Yarışmaya katılacak projeler, ilgili tüm belge ve paftaları içerecek şekilde ve dosya adı rumuz rakamlarında oluşan tek bir dosya içinde .zip dosyası olarak en geç proje son teslim tarihinde 23:59’a kadar yarışmanın web sitesine dijital olarak yüklenmiş olmalıdır. Bu tarihten sonra sistem veri yüklemesine kapatılacaktır. Son gün yükleme konusunda yoğunluk yaşandığından, projelerin yüklenememe riskine karşılık önceden yüklenmesi önerilmektedir.
✦ Tek bir dosya içinde yarışmanın web sitesine yüklenecekler;
✦ En çok 4 adet dijital pafta (PDF ve JPEG formatında, 300 dpi, Dikey A1)
✦ Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında)
✦ Mühendislik Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında)
✦ Kimlik Bilgilerinde yer alan belgelerin tümü (taranmış olarak, PDF, JPEG veya WORD formatında)
✦ Kimlik Bilgileri
✦ Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD veya PDF formatında),
✦ Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD formatında)
✦ Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (JPEG veya PDF formatında, taranmış)
✦ İstenen tüm kimlik bilgileri, üzerinde sadece rumuz yazılarak taranmış şekli ile dijital olarak .zip dosyası içinde alt bir klasör olarak kaydedilerek yarışmanın web sitesine yüklenecektir.
 
9.İhtiyaç Programı
✦ “Dikey yerleşke” olarak belirlenen tema esas olarak: metropollerdeki, yoğun yerleşim yerlerindeki kent sorunlarına yerleşim katmanlarıyla yaratıcı çözümler getirecek bir yapıyı hedeflemektedir.
✦ Projenin tasarlanacağı yer; yarışmacıların yurtiçi veya yurtdışında öngöreceği metropoller olabileceği gibi, varsayılan kentler de olabilir. Tasarlanan yapı, mevcut kent dokusu içinde kamuya açık bir arazinin/mekanın üzerinde ikinci bir katman olarak yer alacaktır. Yapı, yol, otoyol, viyadük, göl, demiryolları, istasyon, park, otopark, deniz gibi bir kullanım alanın üzerinde yükselirken, altındaki mevcut katmanın işlevleri de korunacaktır.
✦ Kendine ayrılmış bir alanı olmayan ve değişik amaçlarla kullanılan bir alanın üzerine yerleşen bu yapı, kentin çeşitli sorunlarına çare üretmek ve eksiklerini tamamlamak amacıyla çok amaçlı, işlevsel bir yapı olabilir.
✦ Yapının yüksekliği ve boyutları ile yeri ve konumu, programı ve işlevleri, kapasitesi ve büyüklüğü seçilen yer üzerinden yapılacak ikna edici açıklamalarla yarışmacılar tarafından tanımlanacaktır.
 
10. Yarışma Paydaşları
Yarışmayı Düzenleyen: Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Organizasyon: Arkitera Mimarlık Merkezi A.Ş.
 
11. Yarışma Jürisi
Ahmet ALATAŞ (Jüri Başkanı), Yüksek Mimar Mühendis
Doç. Dr.Ece Ceylan BABA, Mimar
Onur GÜLEÇ, İnşaat Yüksek Mühendisi
Dr. Selçuk İZ, İnşaat Yüksek Mühendisi
Salih KÜÇÜKTUNA, Mimar
 
12. Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 7 Şubat 2018
Soru Sorma Son Tarihi: 20 Nisan 2018
Soruların Yanıtlanması: 27 Nisan 2018
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 4 Mayıs 2018
Proje Son Teslim Tarihi: 1 Haziran 2018
Jüri Değerlendirmesi: 7 Haziran 2018
Sonuçların Açıklanması: 13 Haziran 2018
Kolokyum ve Ödül Töreni: 25 Ekim 2018
 
13. Ödüller
✦ Yarışmacının öne sürdüğü parametrelerin üzerinden ele alınacak olan yaratıcılık, program, kapasite, işlev ve teknolojik veriler Yukarıda Madde 6 (Projede Aranan Nitelikler) bölümünde belirtilen ölçütlerle birlikte değerlendirilmesi sonucunda 4 eşdeğer ödül ile Jüri tarafından belirlenecek sayıda projeye mansiyon ödülleri verilecektir.
Ödüller aşağıda belirtildiği gibidir.
✦ 4 adet EŞDEĞER ÖDÜL: Ödül alan her takım başına 4.000 TL olmak üzere toplam 16.000 TL eşdeğer ödül dağıtılacaktır.
 
✦ MANSİYON ÖDÜLLERİ: Mansiyon ödülleri için toplam 4.000 TL dağıtılacak olup, bu miktar Jürinin uygun gördüğü sayıda mansiyon sahibi takım arasında bölüştürülecektir.
✦ Yukarıda belirtilen takımların aldığı ödüller takım üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
✦ Sonuç olarak, tüm ödüller için toplam 20.000 TL ödül dağıtılacaktır.
✦ Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sırasında son elemeye kalan tüm projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ” verilecektir.
✦ Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, Madde 6’nın son paragrafında belirtildiği şekilde “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül Jüri kararıyla geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri karar verir.
✦ İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek biri, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Student Awards 2019” yarışmasına aday gösterilir.
14. Raportörlük İletişim
Raportör: Özüm İTEZ, Arkitera Mimarlık Merkezi
Email: info@steelpro.org
Tel: 0216-355 0722; Dahili: 2111
Adres: Arkitera Mimarlık Merkezi A.Ş, Cemil Topuzlu Caddesi İş Bankası Blokları A Blok Daire 8 34726 Dalyan Kadıköy İstanbul TÜRKİYE
Çelik Yapılar - Sayı: 54 - Şubat 2018© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği