TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 54 - Şubat 2018

Yarışma


Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018 Başvuruları Başladı

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 11 yıldır düzenlenen “Ulusal Çelik Yapı Ödülleri” 2018 yılı başvuruları başladı.

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 11 yıldır düzenlenen “Ulusal Çelik Yapı Ödülleri” 2018 yılı başvuruları başladı. Türkiye’deki yapısal çelik sektörünün yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğii çelik yapıları görünür hale getiren, yapı sektörüne duyuran bu etkinlik, sektörün Türkiye’de gösterdiği gelişmeyi de gündeme taşıması anlamında önemli.
 
Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018 Şartnamesi
1. GENEL
Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Türk mimar ve mühendislerinin gerçekleştirdikleri çelik yapı tasarım ve uygulamalarını daha geniş anlamda değerlendirebilmek ve ödüllendirebilmek üzere 1997 yılından bu yana iki yılda bir çeşitli formlarda çelik yapı tasarım ödülleri düzenlendi. Çelik yapılar bu yıl 11. kez ödüllendirilecek.
2. AMAÇ
Çeliğin mimari, inşaat, üretim, sürdürülebilirlik ve ekonomi kriterleri açısından avantajlarını ortaya çıkaran çelik yapı tasarımlarını ödüllendirmek, yapısal çelik endüstrisini daha rekabetçi ve bilinir hale getirerek yatırımcı, mimar ve mühendislerin çeliğin avantajlarından daha çok yararlanmalarına olanak sağlamaktır.
 
3. YARIŞMAYA KATILACAK PROJE NİTELİKLERİ
Yarışmaya aşağıdaki koşulları karşılayan çelik yapı projeleri katılabilirler.
a. Taşıyıcı sistemi çelik veya çelik-betonarme karma (kompozit) olan veya geniş açıklıklı çelik çatıya sahip yapılar,
b. Yeni bina veya köprü projesi veya bu yapılara ilişkin yenileme (büyük güçlendirme, tevsii veya iyileştirme) projeleri,
c. Tipolojik olarak, aşağıdaki yapılar:
(1) Konut binaları (Residential buildings)
(2) Genel amaçlı binalar (Non-residential buildings)
(a) Ticari binalar (Ofis binası, Otel, AVM,v.b.)
(b) Kamusal binalar (Hastane, Okul, Müze, Kongre Merkezi v.b.)
(c) Ulaştırma tesisleri (Havaalanı, tren istasyonu, terminal binaları v.b.)
(d) Spor tesisleri (Stadyum, kapalı spor salonu v.b.)
(3) Sanayi binaları (Industrial buildings)
 
köprüleri ile viyadükler, yaya ve bisiklet
köprüleri)
4. ÖDÜLLER
a. Kategoriler: Ödüller esas olarak aşağıdaki
iki kategoride verilecektir.
(1) Yapı Ödülü (Uygulanmış yapılar için)
(2) Proje Ödülü (Henüz uygulanmamış
projeler için)
b. Teşvik Uygulamaları:
(1) Yapı Ödülleri. Jüri Yapı Ödüllerini aşağıdaki veya uygun göreceği alt kategorilerde
verebilir.
(a) Konut binaları
(b) Hafif çelik yapılar (soğuk şekil verilmiş çelik profil karkaslı yapılar, modüler
yapılar)
(c) Sanayi binaları
(d) Ticari binalar
(e) Kamusal binalar
(f) Ulaştırma tesisleri
(g) Spor tesisleri
(h) Köprüler
(2) Teşvik Plaketleri. Jüri tarafından uygun görüldüğü takdirde, yukarıdaki kategorilerde sunulmuş projeler arasından seçilen birer projeye aşağıdaki konularda teşvik plaketleri verilebilir.
(a) Sürdürülebilirlik
(b) Akıllı bina
(c) Yaratıcı çözüm
(3) ECCS Yarışmasına Önerilecek Proje.
Yapı Ödülü kategorisinde seçilmiş projelerden Jüri tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS)’nin düzenleyeceği European Steel Design Awards 2019 ödülleri için aday gösterilecektir.
ECCS yarışmasına aday gösterilecek projeler için muhtemel kriterler;
(a) 31 Mayıs 2016 - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve hizmete girmiş,
(b) Dünyanın herhangi bir yerinde inşa edilmiş ancak tasarımının, çelik imalatının veya montajının ECCS tam üyesi ülke (Türk) Firmaları tarafından yapılmış olması.
European Steel Design Awards 2019 ödülleri Eylül 2019 ayında muhtemelen Brüksel / Belçika’da gerçekleştirilecek törenle verilecektir.
Törenin yapılacağı yer daha sonra ECCS tarafından teyit edilecektir.
c. Ödüller. Yapı Ödülü ve Proje Ödülü kapsamında, her bir kategori için Jüri tarafından belirlenecek üç projeye ödül verilecektir.
Ödül olarak, kazanan ekibe birer plaket ve ödül belgesi verilir. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018 ödülleri 24 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da Marriott Asya Otel’de düzenlenecek 19. Yapısal Çelik Günü kapsamında törenle sahiplerine verilecektir.
 
5.JÜRİ VE DEĞERLENDİRME
a. Jüri 5 üyeden oluşmaktadır. Jürilerin teknik desteği, Jüri Raportörü tarafından sağlanmaktadır.
Ahmet ALATAŞ, Yüksek Mühendis Mimar, Alataş Mimarlık ve Danışmanlık
Doç. Dr. Ece Ceylan BABA, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı
Onur GÜLEÇ, İnşaat Yüksek Mühendisi, Meinhardt Mühendislik
Dr. Selçuk İZ, İnşaat Yüksek Mühendisi, İz Mühendislik
Salih KÜÇÜKTUNA, Mimar, PIN Mimarlık
Jüri Raportörü: Nur ÖZKAN
b. Zamanında başvurusu yapılan ve teslim edilen projeler, Jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:
(1) Çeliğin inşaat, imalat, ekonomi ve mimari tasarım avantajını belirgin olarak göstermesi,
(2) Mimari, yapısal tasarım ve inşaat kalitesinin yüksek değerde olması ve uluslararası standartlarda yapılmış olması,
(3) Çelik yapıların çevre, ekonomi ve sosyal sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiye katkıları,
(4) Çeliğin imajını yükseltmesi,
(5) Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına
ilişkin bilgilerin yaygınlaştırmasına katkıda bulunması ve çeliğin gelişimine dikkat çekmesi, 
(6) İnşaat sektöründe çeliğin daha çok kullanılması yönünde kullanıcıları, mimarları ve mühendisleri özendirmesi, çelik sanayinin daha rekabetçi olmasına katkıda bulunması.
c. Değerlendirme sonuçlarının duyurulması:
(1) Değerlendirme sonuçları yarışmacılara,
Jüri değerlendirmesini takiben en kısa zamanda değerlendirme raporu ile birlikte e-posta ile bildirilir,
(2) Değerlendirme sonuçları, aynı zamanda http://www.tucsa.org web sitesinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından ayda bir yayımlanan e-bülten ve üç ayda bir yayımlanan Çelik Yapılar dergisinde yayımlanır. Bu konuda diğer basın yayın mecralarına da Basın Bültenleri gönderilir. 
(3) Dereceye giren projelerin künye ve tanıtım bilgilerini içeren “Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018” kitabı yayımlanacaktır.
(4) Ayrıca, dereceye giren projelerin posterleri 19. Yapısal Çelik Günü’nde sergilenecektir. Posterler müellifleri tarafından hazırlanacaktır.
 
6. BAŞVURU VE PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ:
a. Başvuru
(1)Proje başvuruları; mimarî proje müellifi veya müellifleri tarafından yapılabilir.
(2)Projenin paydaşları: Proje sahibi/yatırımcısı, proje mimarı, statik proje mühendisi ve çelik yapı yüklenicisi / imalatçısı ve genel yüklenicisinden oluşur ve proje müellifi tarafından ekte örneği sunulan başvuru formunda belirtilir.
(3) Başvuruya ilişkin yasal sorumluluklar başvuru sahibine aittir.
(4) Başvurular, http://www.tucsa.org web sitesinde yayımlanan Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurup, 24 Eylül 2018 Cuma gün bitimine kadar gönderilerek yapılır.
b. Projenin Teslimi: Başvurusu yapılan eserler; aşağıda belirtilen koşullara uygun şekilde hazırlanarak, 08 Ekim 2016 Pazartesi günü gün bitimine kadar elektronik ortamda http://tucsa.org web sitesine yüklenerek teslim edilir.
(1)Kapak Yazısı. Yukarıda belirtilen koşullara uygun ve yarışmaya katılacak eserin kapak yazısında aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
(a) Projenin adı, yeri ve uygulanmış ise başlangıç ve bitiş tarihleri
(b) Projeyi sunan firmanın/mimarın unvanı adresi, temas edilecek kişinin iletişim
bilgileri (Adı ve soyadı, telefon numaraları ve e-posta adresi) (c) Proje paydaşlarının künye bilgileri,
(d) Projeyi teslim edenin imzası (Eğer e-imza kullanılmamışsa, ıslak imzalı kapak yazısı 8 Ekim 2016 tarihinde Dernek Merkezi’ne ulaştırılacaktır)
(2) Paftalar. Eserleri tanıtan A1 boyutunda iki pafta hazırlanmalıdır. Daha sonra kitap basımı için söz konusu projeye ait fotoğraf ve çizimler TUCSA tarafından ayrıca istenebilir.
(3) Açıklama Raporu.
(a) Mimarî Açıklama Raporu. Projenin mimarî özellikleri ve yukarıda Md.4.b kapsamında belirtilen ilgili kriterlere ilişkin açıklamaları içermelidir. Mimarî açıklama bir A4 sayfasını geçmemelidir.
(b) Mühendislik Açıklama Raporu. Taşıyıcı sistem kurgusu ile yapı sisteminin özgün yanlarını, yukarıda Md.4.b kapsamında belirtilen ilgili kriterlere ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor ekler hariç bir A4 sayfası uzunluğunda olmalıdır. Özgün detaylar ve ilave bilgiler Raporun ekinde yer alabilir.
(4) Sunum Hazırlığı. Yarışmaya katılan eserlerin 2 dakikayı geçmeyen PowerPoint sunumları Türkçe olarak hazırlanacaktır. European Steel Design Awards 2019 yarışmasına katılacak eserlerin sunumları ve belgeleri ayrıca İngilizce olarak da hazırlanacaktır.
Jüri kararını takiben, ödül alacak projeler için 2 dakikayı geçmeyecek video sunumları da istenebilir.
 
7. YAYIN VE TELİF HAKKI:
a. Yarışmaya katılan eserlerin sorumlusu eser müellifleridir.
b. Yarışmacılar, bu yarışmaya sundukları resimlerin ve tüm materyalin TUCSA web sitesinde, sunumlarında ve yayınlarında kullanılması, düzenleyeceği proje sergilerinde sergilenmesi hakkını da herhangi bir bedel talep etmeksizin Türk Yapısal Çelik Derneği’ne devretmeyi kabul eder. ECCS’e gönderilecek projeye ait fotoğrafların ve materyalin yukarıda belirtilen tüm yayın, kullanım ve sergileme hakkı aynı şekilde ECCS’e de devredilmiş sayılır.
c. Yarışma için sunulan, fakat telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur.
 
8. YARIŞMA TAKVİMİ:
Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016 Yarışması Takvimi:
Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2018, Cuma
Proje Teslim Tarihi: 08 Ekim 2018, Pazartesi
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 13 Ekim 2018, Cumartesi
Sonuçların Açıklanması: 15 Ekim 2018, Pazartesi
Ödül Töreni: 25 Ekim 2016, Perşembe - İstanbul Marriott Asya Otel
9. DANIŞMA VE İLETİŞİM:
Jüri Raportörü: Nur ÖZKAN, TUCSA Dernek Müdürü
(E-posta: nur@tucsa.org, tucsa@tucsa.org) (Mobil: 0542-363 3992)
Çelik Yapılar - Sayı: 54 - Şubat 2018© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği