TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 65 - Ağustos 20

Projeler


TRENDYOL CAMPUS SPIRAL RAMPA one dream one team

Modern Mühendislik'in gerçekleştirdiği Trendyol Campus – Spiral Rampa Projesi bir iç mimari düzenlemeden daha çok yeniden işlevlendirme projesi kimliğiyle dikkat çekiyor. Proje Bilgileri: Gürcan Kala

 PROJE ADI: Trendyol Campus – Spiral Rampa
YAPI TÜRÜ: 1.b. Ticari Binalar – Ofis Binası
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 14.10.2019
DURUM: Tamamlandı, kullanıma açılma tarihi 17.02.2020
İNŞAAT ALANI: 130 m²
YER: Spine Tower / Maslak / İstanbul
İŞVEREN - YATIRIMCI: Trendyol
PROJE YÖNETİMİ: SPM Proje Yönetim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
ANA YÜKLENİCİ: Sistema Teknolojik Yapı
ÇELİK YÜKLENİCİSİ: Skycon Çelik - İstanbul
ÇELİK TONAJI: 70 ton
MİMARLIK: Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık
DANIŞMAN: ERDEMLİ Proje ve Müşavirlik
MÜHENDİSLİK: Modern Mühendislik
MEKANİK: Gresis Enerji ve Mühendislik
ELEKTRİK: Akser Elektrik
AYDINLATMA TASARIMI: ON-OFF Aydınlatma Tasarımı
 
Trendyol Campus - Spiral Rampa, 2019 yılında bir gökdelenin alt katında bulunan ve öncesinde alışveriş merkezi olarak tasarlanmış bir alanın ofis olarak kullanılmak istenmesinin ardından başlayan bir proje. Projede beş kata yayılacak olan ofisin sirkülasyonunu en verimli şekilde çözebilmek adına bütün çalışma alanları, galeri içinde yapılan bir rampayla birbirine bağlanmış durumda. Ofis hacminin derinlemesine algılanabildiği, maksimum optik ilişkinin kurulabildiği sirkülasyon elemanı söz konusu projenin omurgasını oluştururken, boşluk içinde yapılan asma katlar, rampanın son bulduğu atrium mekânını da vurgulamakta.
Projede yürüme yolu çelik konstrüksiyon olarak, mevcut çok katlı bir betonarme yapının içerisine yapılırken, betonarme kolonlara zarar vermemek adına mümkün olduğunca az ankraj kullanılacak detaylar geliştirildiği, moment aktaran detaylardan ise kaçınılmış olduğu görülüyor. Betonarme kolonlardan direk olarak konsol çıkmayıp önlerine mimari ile uyumlu olacak şekilde dairesel veya kutu çelik kolonlar teşkil edilirken, bu çelik kolonlardan konsol kirişlerin çıkılması dikkat çekiyor. Söz konusu konsol kirişler birbirlerine tali kirişler ile yürüme yolu formunda bağlanırken, yürüme yolu formu plandan bakıldığında elips olup spiral şeklinde olduğu görülüyor. Bu yüzden taşıyıcı kirişler burulma yüklerine maruz kalıyor. Burulma yüklerini alabilmek adına kirişler kapalı kesit dikdörtgen formunda tasarlanırken, bu şekilde deplasman ve titreşim limitlerinin de aşılmasının önüne geçilmiş olduğu karşımıza çıkıyor.

BIM TABANLI PROGRAMLAR KULLANILDI
Yapının tasarımı Türk yönetmeliklerine göre gerçekleştirilirken, titreşim hesaplarında ise Amerikan yönetmeliklerinden faydalanılmış olduğu görülüyor. Tasarımda ayrıca yatay deprem yükünün yanında özellikle düşey deprem yükünün de göz önüne alınması dikkat  çekiyor. Projede yürüme yolunun mevcut betonarme yapının içine teşkil edildiği ve kendi içinde komplike ve oval formlar barındırdığı, ayrıca tasarım ve inşa süreçlerinin çok kısıtlı olması nedeni ile BIM tabanlı programlar olan Tekla X-Steel ve Revit kullanılarak modelleme yapıldığı görülüyor. İmalat detayları Tekla X-Steel programı ile gerçekleştirilirken, tüm hesaplar için ise projede SAP2000 programı kullanılmış.

KALİTE PLANI UYGULANDI
Proje kapsamında çelik yapıların genel tanımları için TS ENV 1090-1, uygulamalara ilişkin teknik gereksinimler için EN 1090-2, çelik yapılarda kullanılan yapısal çelik ürünleri için ise EN 10079’dan yararlanıldı.
Uygulama sınıfı için ise EXC3 seçilirken, kaynak planı, kaynak prosedürü (WPS) belirtilen uygulama sınıfı için istenenler paralelinde hazırlandı.
Kaynak planı istenen durumlar için imalat prosedürü, montaj prosedürü ve kalite planı hazırlandı. İşe başlamadan önce prEN 1090-2 maddesi uyarınca gerekli hazırlıklar yapıldı ve prEN 1090-2 Ek-C'de verilen örnek formattan yararlanarak Kalite Planı uygulandı.
İmalatın her safhasında, yapı elemanlarının her bir parçası veya aynı parçalardan oluşan paketler proje poz numaralarına göre markalanırken, bu markalama gerek zımba ile gerek boyama ile gerçekleştirildi. Markalar, malzemeye hasar vermemek şartıyla, kaynak dikişlerinin en az 100 mm uzağına, imalat veya montaj prosedürü içinde kaybolmayacak şekilde işlendi.
Bitmiş yapı elemanları; malzeme özelliklerini ve künyelerini belirtecek şekilde sertifikalandırıldı. Poz numarası, projede belirtilen numaranın yanı sıra, o tip elemandan üretilen kaçıncı parça olduğunu da içermekte iken diğer hususlar prEN 1090-2'ye uygun olarak uygulandı.
Kaynak işleri; TS 3357, TS EN 3834 ve TS EN ISO 14554'ün ilgili bölümlerine uygun olarak yapıldı ve kaynaklar hakkındaki tüm bilgiler ilgili projede ve imalat resimlerinde belirtilirken, çelik işlerinde çalışan kaynak personeli, TS EN 287-1 ve TS EN 1418 veya AWS D1.1
uyarınca gerekli sertifikaları almış çalışanlardan seçildi.

ÇELİKLER ÜLKEMİZDE İMAL EDİLDİ
Proje kapsamında tüm çelikler Türkiye’de imal edildi. Montaj mevcut bir betonarme yapının içinde yapılacağı için önceden röleve çalışması yapıldı. Çelik konstrüksiyon betonarme yapı ile kimyasal ankraj yardımıyla bağlandı. Kimyasal ankraj yapılırken kolon donatılarına zarar vermemek için röntgen yardımıyla donatılara bakılarak ankrajın direk olarak betona yapılması sağlandı. Çelik profillerin montajından önce kimyasal ankraj uygulaması yapıldı. Tasarımda saha kaynağı olmayacak şekilde dikkat edildi. İmalatın aksamaması için saha ile sürekli irtibat sağlanarak mimari imalatlar ile koordineli şekilde, çelikler sahaya imal edilip gönderildi. Çeliğin saha montajı, montaj yöntemi açıklamasıyla uyum içinde ve her zaman stabiliteyi muhafaza edecek şekilde yapıldı. Yapının montajı boyunca, çelik yapı elemanları; montaj ekipmanları veya rüzgâr yükünün tamamlanmamış yapı üzerindeki etkileri gibi nedenlerden kaynaklanan geçici montaj yüklerine karşı emniyete alındı. Binalar için, kısmen tamamlanmış yapının stabilitesine katkıda bulunacağı değerlendirilen birleşimden önce, her bir birleşimdeki sürekli kalacak cıvataların (bulonların) en az üçte birinin bağlanmasına dikkat edildi.
Yukarıda bahsi geçen müşavirlik firması hem imalat aşamasında hem de montaj aşamasında kendi mühendislerini imalathane ve sahada görevlendirdi. İmalat ve montaj esnasında tüm malzemeler kontrolden geçirildi ve raporlandı.
Ancak müşavirlik firmalarının onayını alan imalatlar sahaya montaja gönderildi.
Çelik Yapılar - Sayı: 65 - Ağustos 20

Kendimizi Sınayalım

KENDİMİZİ SINAYALIM© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği