TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 73 - Kasım / Aralık 2021

Yarışma


MODÜLER ÇADIR (Mansiyon Ödülü)

İstanbul’un farklı bölgelerine uyum sağlama kabiliyetiyle geliştirilen ve insanın temel ihtiyaçlarından biri olan barınmayı merkezine alan Modüler Çadır projesi, 18. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmasında (SteelPRO 2021) Mansiyon Ödülüne değer bulundu. PROJE EKİBİ
İbrahim Umut Özbek - Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İzel Yücel - Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Gülce Börekcioğlu - Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Ediz Üstündağ - Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
 
Mimarlık Raporu
Modüler Çadır projesi, insanın temel ihtiyaçlarından biri olan barınmayı çelik taşıyıcılarla karşılayıp, afet sonrasında da dönüştürülüp hizmet edebilecek şekilde tasarlandı. Barınma ihtiyacını karşılayan en temel insan ürünü olan çadır fikri projenin çıkış noktasını oluşturmakta. 
 
Genellikle kent dışındaki bir noktada dinlenmek ve doğa içinde olmak için yapılan kamp tatilleri denildiğinde akla gelen şeylerden biri de belli bir yere ait olmama ve her yere uyum sağlayabilme özelliği. Bu düşünceden esinlenilerek projede tasarlanan modüller İstanbul’un çeşitli bölgelerine uyum sağlayabilecek şekilde geliştirildi.
 
Projenin taşıyıcı sisteminde h ve kutu profiller ile çelik çubuklar kullanıldı. Çelik çubuklar ve profillerin birleşme noktalarında vidalar ve hareketli mesnetlerden faydalanıldı. Taşıyıcı sistemde kullanılan çelik yapının arazi ile ilişkisini vurgulamak için kaplama malzemesi olarak yarı saydam olan polikarbon kullanıldı. Böylece tasarımda öne çıkan kısmın taşıyıcı sistem olması sağlandı.
 
Tasarımda havalandırma ve güneş ışığı ihtiyacını karşılamak için ışıklık kullanılması uygun görüldü. Proje tasarlanırken pek çok doğa olayı da göz önünde bulunduruldu. Yangın önlemi olarak ise strüktürde kullanılan çelikler yangına dayanıklı boya ile boyandı. 
 
Acil durum anında projenin kapasitesi artırılarak daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet etmesi hedeflendi. Herhangi bir afet anında daha fazla sayıda kullanıcının ihtiyacını karşılaması için her modüle kurulum parçalarını içeren kasalar ilave edildi.
 
Mühendislik Raporu
Mühendislik Raporu kullanılan programın çıktısı olduğundan burada kullanılmamıştır. 

Jüri Değerlendirmesi
Projenin adaptasyon yeteneğinin olması, belirli bir yer ve bağlamla bir ilişki kurmadığından, farklı senaryolara göre farklı çözümler sunabilme ihtimalinden söz etmiş olması olumlu bulunmuştur. Yenilikçi ve çağdaş yaklaşım olarak değerlendirilen projenin çelikle ilgili yeni ya da özgün bir önermesi olmadığı da değerlendirilmiştir. Kavramsal yanı güçlü, temsil kısmı bunların iki eksende hatta biraz da düşey eksendeki üreyebilme potansiyeli olumlu bulunmuş, çelikle ilgili detaylandırma ve çeliği kullanma biçimi ve detay olmaması zayıf bulunmuştur. 
 
Birleşimlerinde bağlantı elemanları ve mesnet kullanılan çelik taşıyıcı sistem için bir sayısal model oluşturmuş, ancak mühendislik raporunun aslında kullanılan programın ürettiği standart bir çıktı olduğu değerlendirilmiştir. Bu model oluşturulurken, “Hesap esasları nedir? Nasıl bir sistem seçilmiştir, elemanlar nelerdir?” gibi soruların arkasının boş kalması eksiklik olarak değerlendirilmiştir.

MOBİLİTE VE KOLAY KURULUMU ÇELİK İLE SAĞLADIK
18. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmasında (SteelPRO 2021) Mansiyon Ödülüne değer bulunan Modüler Çadır projesine dair ayrıntıları proje ekibine sorduk. 
 
Öncelikle projenizde çadır konseptini kullanmanızın ardında yatan nedenleri sizden öğrenebilir miyiz?
Afet öncesi ve afet sonrası durumda barınma ihtiyacını karşılaması beklenen yarışma konsepti bize ‘’modüler barınma’’ kavramının temellerini sorgulamaya yöneltti. Farklı ortamlara adapte olabilme ve modüler olma özellikleriyle çadır fikri bizim için çelik strüktür pratiğine en uygun konseptti.

Projeyi oluştururken yararlandığınız programlar hakkında bilgi verir misiniz?
Proje Autocad üzerinden çizildi, Sketchup üzerinden modellendi. Pafta tasarımı Photoshop’ta yapıldı. Statik modellemesi için ise SAP2000 programı kullanıldı.
 
Projede İstanbul’un çeşitli bölgelerine uyum sağlayan modüller görüyoruz. Bu düşüncenizin ardında yatan nedenler nedir?
Projemizde tıpkı kamp alanı gibi birbirlerinden bağımsız ve bulunduğu ortamla birbirlerine bağlanan farklı modüller tasarlayarak afet sonrasında modüler kullanıma imkân sağlamayı hedefledik. Bunun yanında cephede kullandığımız yarı-saydam malzemeyle farklı mekânlarda da çevreyle ilişkiyi sağladık.

Kaplama malzemesi olarak yarı saydam olan polikarbon malzeme kullanmanın getirdiği artılar nelerdir?
Projemizde polikarbonun yarı saydam yapısını kullanarak çelik strüktürün ve kullanıcının onunla olan ilişkisini dış mekâna taşımayı hedefledik. Ayrıca bu malzemeyi kullanarak ekonomik ve kolay bir şekilde yalıtım sağladık.
 
Çelik kullanımının bu projeye sağladığı katkıları sizden öğrenebilir miyiz?
Farklı mekânlara ve farklı durumlara adapte olabilen projemizde mobiliteyi ve kolay kurulumu çelik malzeme ile sağladık. Afet sonrası durumda kullanıcıya iskelet sağlamasının yanında ayrıca iç mekânda çerçeve görevi görmesiyle çeliğin kullanıcıdan saklanmadan da tasarlanabileceğini pratik etme şansımız oldu.

SteelPRO 2021 size mesleki anlamda neler kattı? Yarışmadan edindiğiniz deneyimleri bizimle paylaşır mısınız?
Bu organizasyon hepimizin ilk ekip çalışmasıydı ve hepimiz projeyi tasarlarken hem yapısal anlamda hem de disiplinlerimiz adına çok şey öğrendik. Birbirimizin çalıştığı programlar ve tasarım dillerini inceleme fırsatımız oldu. Farklı disiplinlerin bir arada ortak bir proje üzerine buluşması bazen bizi gerdi, çoğu zamansa çok keyif verdi.
Çelik Yapılar - Sayı: 73 - Kasım / Aralık 2021

Kendimizi Sınayalım

Sayı 73 Soru© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği