TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 27 - Mart 2011

Projeler


VAKKO Genel Müdürlük Binası Çelik Yapısı

Mimari çelik yapılar ekip olarak çalışmayı zorunlu hale getiren konulardır. VAKKO Genel Müdürlük Binası Çelik Taşıyıcı Sistem “Proje-İmalat-Montaj” çalışmaları bu ihtiyacın yaşandığı güzel bir uygulama oldu.

SAY YAPI

TEKNOLOJILERİ Ltd. şti.

Yer: Altunizade, İstanbul

Yıl: 2008-2009

Taşıyıcı Sistem: Mevcut Betonarme ilave çelik çekirdek yapı

İşveren: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.ş.

Mimari: Rex Architecture NY USA

Statik: Bürostatik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. şti.

Genel Proje Yönetim: Cem Mimarlık Ltd. şti.

Çelik Proje Yönetimi: Say Yapı Teknolojileri Ltd. şti.

YAZI: İnş. Müh. İrfan SAYDAR

Mimari çelik yapılar ekip olarak çalışmayı zorunlu hale getiren konulardır. VAKKO Genel Müdürlük Binası Çelik Taşıyıcı Sistem “Proje-İmalat-Montaj” çalışmaları bu ihtiyacın yaşandığı güzel bir uygulama oldu.

Çelik taşıyıcı sistemin projelendirme, imalat, nakliye ve montaj aşamalarının öncelikle ofis ortamında çözülüp, ilgili birimlerce ortak bir 3D platformda Mimari – Statik – Uygulanabilirlik ve Mekanik açılardan kontrol edilip olası problemlerin kağıt üzerinde çözülüp, çözüm alternatiflerinin 3D model yardımı ile işverene sunulup, alınacak nihai onay ile uygulamaya geçilmesi başlangıçta karmaşık ve maliyetli olarak gözükse de tüm bu aşamalar uygun ekiplerce yapılıp, uygun şekilde yönetilebilirse çelik yapıların etkin ve ekonomik olarak kullanılması gerçekleşmiş olur. VAKKO Genel Müdürlük Binası bu anlamda başarılı olması ile gelecek projelere de örnek olmasını umuyoruz.

Yapı çelik çekirdek taşıyıcı sistem ve çevresindeki betonarme sistemden oluşmaktadır. Uygulama sahasının darlığı ve çevre betonarme sistem sebebi ile öngörülen çelik sistemin montajının nasıl yapılacağı projenin başında çözülmesi

gereken bir konu olarak durmaktaydı. Üstelik öngörülen çelik sistemin klasik ortogonal yapılara nispeten kendi içindeki bağlantı detaylarının çözülmesi de üzerinde çalışmayı gerektirmekteydi.

Öncelikle mimariye uygun olarak modellenmiş statik projelendirme çalışması ile kullanılacak profil boyutları ve bağlantı prensipleri belirlendi.

Mimari ile uyum çalışmalarının 3d model ortamında yapılabilmesi için çelik taşıyıcı sistem statik hesap boyutlarına uygun şekilde üç boyutlu olarak genel olarak modellendi. Bir yandan bu modelleme çalışması yapılıp mimari ile kontrolleri yapılırken, nihai çelik modelinin oluşturulabilmesi için iç bağlantı tipleri ve profil tiplerinin kesin olarak kararlaştırılması için çalışıldı.

Öncelikle montaj edilebilecek parça büyüklüğünün ve sıralamasının doğru biçimde öngörülmesi gerekiyordu. Ancak bu şekilde uygulamaya yönelik modelleme çalışması başlayabilirdi. Tüm inşaat çalışmasının başlangıcından bitişine kadar olabilecek safhalar düşünülerek VİNÇ – MONTAJ PLANI oluşturuldu. Çelik, betonarme, cam – kaplama işleri düşünüldüğünde maksimum verim alınabilecek ve son aşamada sökülebilecek en uygun noktaya KULE VİNÇ konulmasına karar verildi. Çelik montaj aşamasında mesafe ve tonaj açısından tek başına KULE VİNÇ yeterli olmamaktaydı. Daha büyük bir KULE VİNÇ yerine MOBİL VİNÇ takviyesi ile kısa süreli destek alınmasının daha ekonomik ve hızlı olacağı kararına varıldı. Nakliye edilebilecek parça ebatlarının da göz önüne alınması ile monte edilebilecek parça ebat ve ağılıkları netleştirilebildi.

Çelik taşıyıcı sistem, farklı amaçlarla kullanılacak farklı boyutlarda tasarlanmış DİKDÖRTGEN PRİZMALARIN görünüşte gelişigüzel konumlandırılması ile oluşmuştur. Bu yapı guruplarının kendi içinde monte edilebilir parçalara bölünmesi, saha içinde birbirleri ile birleştirilebilmesi ve betonarme bitmiş kotlarla ilişkilendirilmesi nihai uygulama modelini etkilemekteydi. Özellikle merdiven, asansör ve köprü elemanların çelik sistem ile betonarme arasındaki uyumu sağlanmadan imalata yönelik çelik model tamamlanamazdı. Bu amaçla çelik yapının dışında kontrol edilmesi gerekli olan betonarme bitmiş kotlar, asma tavan hizaları, cam kaplama hizaları da üç boyutlu modele aktarıldı.

Çelik yapının en kuvvetli özelliklerinden biri HIZLI üretilebilir olması. Bu özelliğini kullanabilmek için mimari-statik ve teknik olası tüm değişkenleri öngörüp mümkün mertebe şantiye sahası içinde revizyona gerek kalmayacak detayları içeren, kâğıt üzerinde çözülmüş proje çalışmasının yapılması gerekmektedir. Ancak bu sayede yapılan hızlı çelik imalat çalışması kullanım amacına uygun mimari elemanlarla bir bütünlük arz edip montaj aşamasında zaman kaybına sebep vermeden yapının tamamlanmasını sağlar. VAKKO projesinde bu görüşten yola

çıkılarak mümkün mertebe tüm detaylar proje safhasında çözülüp şantiye sahasında sadece projeye uygun uygulamalar yapıldı. Böylelikle işin başlangıç zamanında öngörülen süre ve maliyetler tutturulabildi.

Çelik İMALAT çalışması 15 Mart 2008 ‘de başladı. Çelik işlerinin MONTAJ çalışması 15 Temmuz 2008‘de tamamlandı. 3 ay gibi kısa bir sürede tüm uygulama çalışmaları tamamlanmış oldu. Proje aşaması konsept mimarinin oluşturulması, uygulama mimarilerin yapılması, imar’a uygun nihai mimari planların teşkili ve koordineli olarak devam eden statik çalışmaların dışında, sadece bağlantı detaylarının çözülüp uygulamaya yönelik çelik modelin yapılması ve imalat resimlerinin (Shop Drawing) türetilmesi 6 ay süre aldı. Bu sürenin dördüncü ayında zaman kazanmak adına imalat başlatıldı. Görünüş ve acelelik adına imalat saha önce başlatılsaydı ne toplam süre tutturulabilirdi ne de ilave maliyetlerin önüne geçilebilirdi.

Projenin gerçeğe dönüştürülmesi için öngörülen çelik elemanların projesine uygun ve öngörülen kalitede imal edilebilmesi, nakledilmesi ve montaj edilmesi gerekiyordu. Bu amaçla;

- Kullanılacak tüm profil, plaka ve cıvata malzemeleri satıcı sertifikaları haricide ilave testlerden geçirildi,

- Sarf Malzemelerinin kontrolü yapıldı,

- İmalat – montaj aşamalarını içeren uygulama ve kalite planları oluşturuldu,

- Kalitenin işin sonunda değil çalışma aşamalarının düzeninde olduğu bilinci aşılandı,

- Geometrik ölçü kontrolleri ve kaynak kalite kontrolleri yapıldı,

- şantiye sahasında zaman kaybı yaşamamak adına FABRİKA ortamında ÖNMONTAJ yapıldı,

PNakliye sırası ve montaj adımları öngörülen plana uygun gerçekleştirildi, sahaya GELEN, ÖN MONTAJI yapılan ve NİHAİ MONTAJI gerçekleşen elemanlar tek tek belirlendi,

- Montaj aşaması için İş GÜVENLİşİ planı yapıldı,

- NİHAİ MONTAJ sonrası teslim edilen çelik elemanlar üzerine cam kaplama ve mimari ikincil elemanların montajına izin verildi. Görünüşte monte edilmiş çelik elemanlarının DOşRULTUYA alınması, cıvata TORK kontrollerinin ve kaynak testlerinin tamamlanması, bağlanacağı diğer yapı elemanı ile birleştirilmesi sonrası mimari guruplara teslim edilmesine özen gösterildi. PYangın güvenliği hesapları yapıldı, korozyona karşı yapılan boya ile yangın koruma sistem uyumu denetlendi, yangın merdivenleri dahil tüm elemanları ÇELİK olan yapının uluslararası standartlara uygun güvenliği sağlandı. Yangın koruma konusunda Sayın Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ ‘dan profesyonel danışmanlık hizmeti alındı.

Çelik taşıyıcı sistemin mimari öğe olarak kullanılması sayesinde standart yapılarda saklamaya çalıştığımız ÇELİK ÇAPRAZ elemanlar bu yapıda daha da öne çıkarılarak açıkta bırakıldı. Mimari konsepte uygun olduğu sürece çelik yapı elemanların aynı zamanda özellikli birer mimari unsur halini alması konusunda örnek detaylar geliştirildi.

Mimari – Statik – Mekanik – Shop Drawing – İmalat – Nakliye – Kalite Kontrol – Montaj – İş güvenliği – Yangın – korozyon safhalarını içeren tüm çalışmaların doğru yönetilmesi halinde ne kadar başarılı uygulamaların yapılabileceğini göstermesi ve mimari konseptine uygun olarak birçok detayın açıkta bırakılmasına bağlı olarak her an görülebilir olması sebebi ile VAKKO Genel Müdürlük binası her yönü ile örnek bir uygulama olmuştur.

Kaliteli yapı uygulamaları ancak kaliteyi isteyen işverenlerle gerçekleştirilebilir. Bu vesile ile VAKKO yönetimini içtenlikle tebrik edip yükselttikleri kalite standardı ve ötesinde yeni projelerin yeni yatırımcılar tarafından hayata geçirilmesini dilerim.

Çelik Yapılar - Sayı: 27 - Mart 2011

Editör

10. Yıl…© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği