TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 27 - Mart 2011

Projeler


Sivas Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali

Sivas havalimanı terminal binası mimari projelerin revizyonu, elektrik mekanik, statik, altyapı projeleri ile mevcut sisteme entegreasyonu için gereken uygulama proje ve şartnamelerin hazırlanması işi

Yapı Alanı: Terminal Binası yaklaşık 30.000 m2

Mimari Proje: Yakup Hazan Mimarlık Ltd.şti. Yakup Hazan (Y.Mimar)

Statik Proje (Betonarme ve Çelik): Aday Grubu İnş.Taah.Tic.San.Ltd.şti.Adnan Gödek (İnş.Müh.)

Mekanik Tesisat Projeleri: CG Mühendislik Ltd. şti.Celal Eğri (Mak.Müh.)

Elektrik Tesisat Projeleri: İleti Mühendislik Ltd.şti.Emre Aytemiz (Elt.Müh.)

Yüklenici Firma: Türkseven Turizm İnş.Tic.A.ş.

Yazı: Yakup Hazan Mimarlık

Bölge terminal binalarına dış hat terminal binalarının da ilave edilmesiyle bölgelerin yurt dışı ile direk bağlantıları sağlanmış olmaktadır. Bu durum yatırımı gerçekleştiren idarenin, terminal binasında o yöreye ait izlerin bulunmasını istemesini beraberinde getirmiştir. şehre giriş kapısı olarak görülen terminal binasında kullanıcının da isteğiyle yörenin özelliklerini (Selçuklu) yansıtan bir çalışma yapılmasıyla, tasarıma başlandı. şehir merkezindeki Selçuklu eserlerinin günümüze kadar varlığını sürdürmüş olmaları ve restore edilerek kullanılıyor olmaları önemliydi. Ayrıca şehir merkezindeki Sivas Kongresi’nin yapıldığı bina da, cumhuriyetin kuruluşunun sembolü olarak durmaktadır. Tarihte önemli dönemlerin izlerini taşıyan Sivas şehri için tasarlanan terminal binası, çağdaş bir yorumla ele alınmıştır ve tasarım kriterleri oluşturulmuştur.

1) Selçuklu mimarisini gerçekleştiren akıl, keşfedilerek tasarıma dahil edilmiştir.

Taş ve tuğla işçiliğinin önemli olduğu bu dönemde cephelerdeki motiflere,

rölyeflere, süslemelere yansıyan geometri ve tekrarlardan oluşan yüzeylerdeki ortak akıl, Sivas Havaalanı İç ve Dış Hatlar Terminal Binasında kullanılmıştır.

2) Son zamanlarda sıkça Selçuklu mimarisi diye tekrar edilen biçimler reddedilmiştir. Selçukluya verilen değer; biçimlerin tekrarı yerine Selçuklu anlayışının yorumlanarak, çağdaş biçim ve yapım tekniklerinde aranmıştır.

3) Selçuklu mimarisinde cephelerde kullanılan tuğla ve taş iççiliğine ait geometrik düzen Cumhuriyetin çağdaş yorumuyla cephelere yansıtılmıştır. Yatay, düşey ve diyagonal hatlardan oluşan cephe düzeni içinde çeşitli motiflerin ve açıklıkların oluşması tasarlanmıştır. Cephe malzemesi olarak paslanmaz çelik derzli yöresel taş kullanılmıştır.

4) İç ve dış hat terminal binası çelik çatı sistemiyle gerçekleştirilen, birbirine

açılı birleşen, uçma etkisi yaratan iki kanat örtü altında tasarlanmıştır. Kanat örtüyü taşıyan çelik kolon kaideleri ve başlıkları döküm olarak gerçekleştirilmiştir.

5) Yöredeki tarihi eserlerde kullanılan yöresel Sivas doğal taşları, iç ve dış hat terminal binasının cephelerinde ve döşemelerinde kullanılarak tarih içinde malzeme sürekliliği sağlanmıştır.

6) Yörenin tarihi eserlerini ve özelliklerini yansıtan kültür havuzu, terminal

binasının önünde tasarlanmıştır. Bu kültür havuzu olarak adlandırdığımız açık alanda yöreye ait her türlü değerin yorumu ve tekrarı mümkün olacaktır. Bu yapılaşma diğer disiplinlerdeki sanatçılarla birlikte gerçekleştirilecektir.

STATIK TASARIM

Yazı: Aday Grubu, Adnan Gödek (İnş.Müh.)

Statik Projelerde Kullanılan Programlar:

Betonarme Hesapları: Probina Orion

Çelik Hesapları: SAP2000

Çizimler: Autocad structural detailing

Bölge:

Yapı 3. derece deprem bölgesinde ve 3. Derece kar yağışı bölgesinde kalmaktadır. Bölgenin denizden yüksekliği yaklaşık 1600 metredir.

Yapı:

Bodrum kat, subasman seviyesine kadar Betonarme olarak projelendirilmiştir.

Betonarme bodrum kat üzerinde çelik konstrüksiyon 1. Kat mevcuttur. Ara kat ortogonal kolon ve kirişli çelik çerçevelerden oluşmaktadır.

Birinci Katı da içine alan çelik kabuk, düzensiz bir yapı oluşturmaktadır. Yatay ve düşey çelik çaprazlar bulunmamaktadır. Çatının dalgalı, kolonların çeşitli yönlerde eğik olması nedeniyle yatay yükler, çatı ve kolon elemanlarıyla karşılanmıştır.

Malzeme:

Karkas malzemesi olarak C30 betonarme betonu, S420 betonarme çeliği ve ST37 yapısal çelik kullanılmıştır.

Temel:

Zemin emniyet gerilmesi: 254 kN/m2

Yerel zemin sınıfı: Z2

Zemin Grubu: C

TA=0.15 sn

TB= 0.40 sn

Deprem Bölgesi: D3

A0: 0.20

Zemin yatak katsayısı: 190955 kN/m3

Bina önem katsayısı: 1.5

olarak alınmıştır.

Çelik Yapılar - Sayı: 27 - Mart 2011

Editör

10. Yıl…© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği