TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 72 - Eylül - Ekim 2021

Haber


DORÇE’YE ISO 14064 KARBON AYAK İZİ BELGESİ

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, kendi sektöründe, “ISO 14064 Karbon Ayak İzi Beyan Belgesini” alan ilk şirket oldu.

Avrupa Birliği, “Yeşil Mutabakat” kapsamında 14 Temmuz 2021 yılında açıklanan “Fit For 55” programına göre, 2030 yılına kadar Avrupa karbon emisyonunu 1990 yılı seviyesinin %55 altına indirmeyi ve bu sayede Avrupa; 2050 yılında ilk “karbon-nötr” kıta olmak hedefliyor. Dorçe Prefabrik ve İnşaat, daha iyi bir gelecek adına üzerine düşen sorumluluklar çerçevesinde ve kendi sektöründe ilk olacak şekilde “ISO 14064 Karbon Ayak İzi Beyan Belgesini” alarak bu yolda ilerlemeye devam ediyor.
 
Dorçe Prefabrik ve İnşaat Stratejik Yönetim ve Planlama Direktörü Yücel Çebi, “Yeşil Dönüşüm” kapsamında bugüne kadar yapılanları sıralarken çevresel etkileri minimuma çekmek için belirlenen yol haritası kapsamında ISO 14000 serilerinden, ISO 14001 ve ISO 14064 yönetim sistemlerini birlikte ele aldıklarını belirtti.
 
Avrupa Yeşil Mutabakat (AYM) çağrısı paralelinde, Dorçe Prefabrik ve İnşaat tüm faaliyetlerini doğaya karşı sorumluluk bilincinde gerçekleştirirken şirketin bugüne kadar yaptığı çalışmalardan bazıları ise şunlar:
  • Farklı departmanlardan gönüllü ve ilgili kişilerin katılımıyla şirket içinde “Çevik Takım” oluşturuldu. Oluşturulan bu takım şirket içi bilgilendirme ve eğitim organizasyonları, üretim faaliyetlerden kaynaklı dolaylı ve doğrudan karbon salınımının hesaplanması, beyan, belgelendirme ve salınımı azaltıcı proje geliştirme gibi faaliyetlerde bulundu.
  • Dorçe’nin karbon salınımında en büyük pay sahiplerinden “kaynaklı imalat” süreçlerinin büyük bir bölümü cıvatalı bağlantı şeklinde yeniden tasarlanarak salınım miktarında önemli düşüş sağlandı.
  • Üretim tesisleri arasında yapılan iyileştirmelerle, forklift ve benzeri araç trafiği en aza indirilerek karbon salınımının azaltılmasına yönelik projeler geliştirildi.
  • Birçok kapalı imalat tesisinin çatısı şeffaf panellerle değiştirildi. Böylece gün içerisinde güneş enerjisinden daha fazla faydalanılarak fosil yakıt tüketiminden yenilenebilir enerjiye geçişte aşama kaydedildi.
  • “Yeşil Dönüşüme” destek verecek şekilde dijital dönüşüm araçlarından faydalanarak eskiyen teknolojilerin yerine enerji verimliliği yüksek yeni teknoloji makina, ekipman ve yazılımlar kullanımına başlandı.
  • Önümüzdeki yıllarda planlanan yeni yatırımlar “Yeşil Bina” kapsamında ele alınarak tasarımlar şekillendirildi.
  • Yaklaşık 100.000 metrekarelik imalat sahasında birçok alanda ağaçlandırma ve küçük ölçekli tarımsal projeler gerçekleştirildi.
  • Atık suların yeniden kullanımına yönelik projeler gerçekleştirilerek kaynak verimliliği artırıldı.
  • Dorçe Prefabrik ve İnşaat genelinde şirket içi ve bireysel özel alanlara yönelik enerji tasarrufu üzerine Kaizen projeleri geliştirildi. Kirliliğin önlenmesini sağlamak; kirliliği kaynakta azaltarak sürdürülebilir atık yönetimi ile atık oluşumunun en aza indirilmesi, atıkların tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve bertarafı için çalışanlarda farkındalık yaratıldı.
  • Projesi geçekleştirilen farklı iklim ve coğrafyalardaki ülkelerde doğal hayata saygı duyularak biyolojik çeşitliliği korumak için sistemler geliştirildi. Toprak kirliliğini önlemek amacıyla nebati toprağı düzgün bir şekilde ayırma, saklama ve sonrasında eski haline gelecek şekilde yerine koyma gibi koruma yöntemler uygulandı.
Dorçe Prefabrik; Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon nötrleme projeleriyle birlikte, “Yaşam Döngüsü Analizleri” ve “Su ayak izi” projelendirme süreçleri ile ilgili yatırımlar planlayarak, gelecek planlamasında “Yeşil Dönüşüm” politikalarını hayata geçirmeyi planlıyor.
 
“Yeşil Bina” tasarım ve uygulamalarını hedeflerle destekleyerek artırmaya çalışırken, IFC tarafından sağlanan ve Türkiye için de bir fırsata dönüşen yeşil finansmandan faydalanılması hedefleniyor.
 
Şirket çalışanları, sosyal medya araçlarıyla ulaşılan kitlenin toplumsal ve sosyal farkındalıklarını arttırmak için projeler geliştirirken, şirket imalat tesislerinde yeşil enerjiye yönelik ekipman ve teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Dorçe, dünyadaki sürdürülebilir döngünün bir parçası olarak üzerine düşen çevresel ve toplumsal görevlerin fazlasıyla bilincinde olan bir kuruluş. Ayrıca motivasyonu yüksek başarı odaklı çalışanların bulunduğu şirket modeliyle döngüsel ekonomi içerisinde var olmayı sürdürüyor.
Çelik Yapılar - Sayı: 72 - Eylül - Ekim 2021

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım - 72© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği