TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 72 - Eylül - Ekim 2021

Haber


PARİS İKLİM ANLAŞMASININ ONAYLANMASI TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Paris İklim Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İklim krizinin önüne geçmek amacıyla ülkelerin ortak hareket etmelerini öngören Paris Anlaşması, küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2°C ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5°C altında tutmayı amaçlıyor.
 
Paris İklim Anlaşması Nedir?
Aralık 2015’te Fransa’nın Paris şehrinde yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansında (COP21) onaylanan İklim Anlaşması, Nisan 2016’da 190’dan fazla ülke tarafından imzalandı. Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girdi.
 
Anlaşma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin uygulamasını geliştirmeyi hedeflemekte. 
 
Anlaşmanın uzun dönemli hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C altında tutulması; ilave olarak ise bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum kabiliyetinin ve iklim direncinin arttırılması; düşük sera gazı emisyonlu kalkınmanın temin edilmesi ve bunlar gerçekleştirilirken gıda üretiminin zarar görmemesi diğer bir temel hedef olarak belirlendi. Son olarak, düşük emisyonlu ve iklim dirençli kalkınma yolunda finans akışının istikrarlı hale getirilmesi de hedefler arasında yerini almakta.

BM Memnun
Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Paris Anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, anlaşmaya taraf tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabalarını artırmaları gerektiğini de söyledi. 
 
Birleşmiş Milletler, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050’ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.
 
Çelik Yapılar - Sayı: 72 - Eylül - Ekim 2021

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım - 72© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği