TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 34 - Aralık 2012

Yarışma


TÜRKİYE ÇELİK YAPI TASARIM YARIŞMASI 2013

Türkiye’de üretilen çelik yapılar 1997 yılından beri her iki yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Yapısal Çelik Birliği Çelik Yapı Tasarım Ödülleri’nde ödüle değer bulunarak Avrupa’da da tanınıyor. Bu Ödülü kazanmanın yolu da Türk Yapısal Çelik Derneği’nin iki yılda bir açtığı Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışmalarından geçiyor…

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması, 2013 yılında da Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork-ECCS)’nin iki yılda bir organize ettiği European Steel Design Awards paralelinde düzenleniyor. Bu yarışmanın sonunda derece alan çelik yapı projelerinden biri Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS)’nin organize ettiği European Steel Design Awards (SDA) 2013’e katılmaya hak kazanıyor. ECCS üyesi ülkelerden önerilecek bu projelerden ödüle değer bulunan projeler, bu yıl 02-04 Ekim 2013 tarihinde İtalya’nın Milano kentinde yapılacak ECCS yıllık toplantıları kapsamında geçekleştirileceği bildirilen, European Steel Design Awards 2013 töreninde ödüllerini alacaklar.

AMAÇ
Bu organizasyonun amacı; çeliğin mimari, inşaat, üretim, sürdürülebilirlik ve ekonomi kriterleri açısından avantajlarını ortaya çıkaran seçkin çelik yapı tasarımlarını ödüllendirmek, böylece; yapısal çelik endüstrisini daha rekabetçi ve bilinir hale getirerek yatırımcı, mimar ve mühendislerin çeliğin avantajlarından daha çok yararlanmalarına olanak sağlamak.

KATILIM KOşULLARI:
Yarışmaya hangi ülkede inşa edildiğine bakılmaksızın, aşağıdaki koşulları karşılayan çelik yapı projeleri katılabiliyorlar.

 • Projenin 31 Mayıs 2010 ile 31 Mayıs 2013 dönemini kapsayan son üç yıl içinde gerçekleştirilmiş olması ve en geç 31 Mayıs 2013’de işletmeye açılmış olması,
 •  Daha önce ECCS Steel Design Awards kapsamında yarışmaya katılmamış olması,
 •  Projenin yeni bina veya köprü projesi veya bu yapılara ilişkin yenileme (büyük güçlendirme, tevsii veya iyileştirme) projesi olması,
 •  Taşıyıcı sistemin çelik olması,
 • Çelik imalatının Türk Firmaları tarafından Türkiye’de yapılmış olması.

PROJEDE ARANACAK NİTELİKLER:
Projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınıyor.

 • Uluslararası alanda kabul gören yönetmelik ve standartlara uygun olması,
 • Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırmasına katkıda bulunması ve çeliğin gelişimine dikkat çekmesi,
 • Çelik yapıların sürdürülebilirlik kalitesini vurgulaması.
 • Çeliğin imajının geliştirilmesi,
 • Mimari proje konseptinin ve inşaat kalitesinin yüksek değerde olması,
 • Çeliğin inşaat, imalat, ekonomi ve mimari avantajını belirgin olarak göstermesi.

PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ:
a. Başvuru:
Proje başvuruları; projenin tarafları olarak kabul edilecek proje yatırımcısı, proje mimarı, statik proje mühendisi ve çelik yapı yüklenicisini / imalatçısının mutabakatını almış bir temsilci tarafından yapılabiliyor. Başvurular http://www.tucsa.org adresindeki Türk Yapısal Çelik Derneği internet sitesinde yayımlanan Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurup göndererek yapılıyor.
b. Sunum: Eserleri tanıtan 70 x 100 cm boyutunda en çok üç pafta hazırlanacak, yukarıda belirtilen koşullara uygun ve yarışmaya katılacak eserin kapak yazısında aşağıdaki hususlar yer alacak:
(1) Projenin adı ve yeri (projeyi sunan firmanın unvanı, adresi, temas edilecek kişi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi).
(2) Statik mühendislik firmasının, mimari büronun, genel yüklenici firmanın ve proje sahibinin isim/unvan ve yeri ile iletişim bilgileri.
c. Projenin Açıklaması: Proje, imalat ve inşaat programının açıklamasını, yapı sisteminin özgün yanlarını, estetik görüşleri ve diğer bilgileri içerecektir.
d. Fotoğraflar: Projesi yarışmaya katılan yapının içeriden ve dışarıdan çekilmiş en az 12 fotoğrafı da yukarıda belirtilen paftalarla birlikte elektronik ortamda (CD-ROM) teslim edilecek. Fotoğraflar yapının iç ve dış görünümlerini yansıtacak, her resim elektronik ortamda açıklayıcı isim / başlık ile kaydedilecek.
e. Çizimler: Vaziyet planı, kesitler ve tipik kat planını içeren çizimleri kapsayacak. Ayrıca tipik ve yaratıcı detaylar da gösterilecek.
f. CD-ROM: Yarışmaya katılan eserlerin 5 dakikayı geçmeyen PowerPoint sunumları Türkçe olarak hazırlanacak.

SEÇİCİ JÜRİ: Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Seçici Jürisi 7 üyeden oluşuyor.
Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI, Mimarlar Odası İstanbul şubesi Başkanı
Dr. Selçuk İZ, İnş. Y. Müh.
Yaşar MARULYALI, Y.Müh. Mimar (Jüri Başkanı)
Oğuz ÖZTUZCU, Y. Mimar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı
Prof. Dr. HasanŞENER, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doğan TEKELİ, Y.Müh. Mimar
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, Yeditepe Üniversitesi

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın İlanı: 18 Ocak 2013
Soru Sorma Son Tarihi: 01 Mart 2013
Soruların Yanıtlanması: 08 Mart 2013
Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2013
Proje Son Teslim Tarihi: 01 Nisan 2013
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 04 Nisan 2013
Sonuçların Açıklanması: 08 Nisan 2013
 

Çelik Yapılar - Sayı: 34 - Aralık 2012© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği