TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 35 - 2013/1

Editör


Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI'nın Hafif Çelik Yapı Çalıştayı'nda sunduğu Açılış Konuşması

Bu sayımızın Editör sayfasında, Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI'nın Hafif Çelik Yapı Çalıştayı'nda sunduğu Açılış Konuşması'na yer vermek istiyoruz. TUCSA Başkanının sözleri, konunun önemine dikkat çekerken, gerçekleştirilen çalışmaları da özetliyor...

"Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz.
Bilindiği gibi ülkemizde "Hafif Çelik Yapılar" tasarım, yapım ve kontrolleri hakkında eksiklikler bulunmakta ve 2007 Deprem Yönetmeliğinde bu yapılar ile ilgili bir bölüm yer almamaktadır. Türk Yapısal Çelik Derneği'nin Hafif Çelik Yapılar grubu üyeleri ile yaptığımız çeşitli toplantı ve görüşmelerde bu eksikliklere değinilmiş ve Sektör Danışma Kurulumuz, 30 Haziran 2011 tarihindeki toplantısında, "Mevcut çalışmalardan da yararlanarak, odaların sistemine uygun proje sunum formatı, tasarım kılavuzu ile proje onaylayan birimlerin yararlanacağı denetim kılavuzunu da içerecek "Hafif Çelik Yapılar Tasarım Esasları" dokümanının hazırlanması" kararını almıştı ve 8 Mart 2012 tarihinde de bu doğrultudaki ilk çalışmalar başladı.
Hafif Çelik Yapılar Teknik Komitesi daha sonraki tarihlerde yaptığı toplantılarda yürütülen çalışmaları değerlendirilirken bir Uluslararası Hafif Çelik Tasarım Kursu'nun gerçekleştirilmesine ve bu çalışmalarla ilgili bir de çalıştay düzenlenmesine karar verdi.
Alınan karar doğrultusunda; 11-12 Ocak 2013 tarihlerinde "Uluslararası Hafif Çelik Tasarım Kursu" Napoli Üniversitesi'nden Prof. Raffaele Landolfo ve Timişoara Üniversitesi'nden Prof. Dan Dubina tarafından gerçekleştirildi ve katılımcılara proje ödevleri verildi. Proje sonuçlarının tartışılacağı yarınki kolokyumdan sonra da katılımcılara belgeleri verilecek.
Komite toplantıları sırasında yapılan değerlendirmeler ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda,
- "Tasarım ve Yapım Esasları" dokümanı ana hatları ile belirlendi
- ve bu dokümanın ve kullanımının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD yetkilileriyle paylaşılması prensip olarak benimsendi.
Bugünkü toplantımızın amacı, Türk Yapısal Çelik Derneği'nin "Hafif Çelik Yapılar" ile ilgili tasarım, yapım ve denetim kılavuzunu içerecek olan dokümanının hazırlanmasına ilişkin çalışmalarımızı paylaşmak ve bu dokümanın geliştirilmesi ile Türk Deprem Yönetmeliğine bir bölüm eklenmesine yönelik görüş ve önerilerin belirlenmesi için geniş tabanlı bir platform oluşturmaktır.
Hepinize toplantımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyor; toplantının başarılı geçmesini diliyor ve saygılar sunuyorum."
Çelik Yapılar - Sayı: 35 - 2013/1© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği