TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 43 - Nisan 2015

Haber


PROSteel 2015 Birincilik Ödülü

26 Sıra No’lu Sosyal Odak Tasarımı isimli proje, genel yaklaşım açısından çelik teknolojisi ve malzeme özellikleriyle bütünleşmesi, temel bir modülden hareket ederek farklı kullanım alternatiflerini oluşturma olanaklarıyla ProSteel 2015’te 1. Ödül almaya hak kazandı.

Proje Ekibi
Veli Can Sarı - Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Muhammed Fatih Temur - Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Danışman
Dr. Fatih Eren - Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü

Jüri Raporu
Kentsel bağlamda ve mimari ölçekte sorunu ele alışı, araştırıcı yönü, geliştirilen modüler strüktürel sistem başarılı bulunmuştur. Genel yaklaşımın çelik teknolojisi ve malzeme özellikleriyle bütünleşmesi, temel bir modülden hareket ederek farklı kullanım alternatiflerini oluşturma olanakları, kullanımın zamansal bağlamda çeşitlendirilmesi övgüye değer bulunmuştur. İnşaat mühendisliği raporunda kullanılan modülün çelik hesapları ve çelik malzemenin optimize edilerek kullanımı olumludur; ancak üst örtü konstrüksiyonun yeterince geliştirilmediği tespit edilmiştir. Bu proje mimari ve inşaat mühendisliği açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda oy birliğiyle 1. ödüle değer görülmüştür.
Çelik Yapılar - Sayı: 43 - Nisan 2015© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği