TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 43 - Nisan 2015

Projeler


Yalın Evler

Konutta Çelik Kullanımının Yüzde 1’in bile altında olduğu Türkiye’de Kompozit Çelik Bir Konut Yapısı

Projenin Adı: Yalın Evler
Mal Sahibi: Fako, Keleşoğlu, Zilal
Mimari Tasarım: alatas architecture & consulting
Ahmet Alataş, Emre Acar, Mehmet Emir Vaiizoğlu, Serap Bilgen, Dilan Yüksel, Nur Sevim, Ayşen Duman, Yunus Özdemir
Statik Tasarım: Timka, Werkraum Wien
Ana Müteahhit: Keleşoğlu Zilal
Proje Yeri ve Yılı: istanbul, Kemerburgaz 2010 - 2014

Yazı ve Fotoğraflar: Ahmet Alataş
İstanbul Kemerburgaz da yer alan 40.000 m büyüklüğündeki yapı bu  ölçekteki konut yapılarının problemlerine en iyi şekilde yanıt vermek maksadı ile betonarme ve çeliğin birlikte kullanıldığı “kompozit” bir sistemle inşaa edildi.
Planlarda süreç içerisinde değişen ihtiyaçlara adaptasyonu sağlayabilmek, yapı içerisine maksimum hava ve ışığı alabilmek, geçirgenliği sağlayabilmek, yer kazanmak maksadı ile taşıyıcı kolonları yanal yükleri almayacak şekilde 18 cm çapında, kalın etli çelik borular olarak tasarlanan binada yapıya etki eden yanal yükleri her 30 metrede bir yer alan düşey sirkülasyon elemanlarını saran perdeler karşılıyor.
Dış cephelerinin tamamı cam ile transparan olarak inşaa edilen yapıda merdiven ve asansörlerin yer aldığı düşey sirkülasyon kuyularının dış cephelere ait perdeleri yapının geçirgenliğini etkilemeyecek şekilde çelik K kirişleri ile tasarlandı.
Tamamı görünür şekilde tasarlanan çeliklerin yangın korumaları için yangın koruma boyaları kullanıldı.
Bir tanesi 140 metre uzunluğunda diğeri ise 90 metre uzunluğunda ısıl genleşme hesapları yaptırılarak diletasyonsuz olarak inşaa edilen yapının yatay sirkülasyonunun sağlandığı merkez aksında yer alan kat koridorlarına temiz hava ve ışık alabilmek maksadı ile bina ve koridor boyunca kesintisiz iç avlular eşlik ediyor.

Bina boyunca devam eden cam bir örtü ile dış etkenlerden korunan yatay sirkülasyonun yer aldığı iç avlularda yapının farklı döşeme düzlemlerinin birlikte hareket etmesi için gerekli bağlantılar yapı içerisindeki geçirgenliği zedelemeyecek şekilde sadece düşey yükler alacak şekilde tasarlanan çelik çaprazlar ile inşaa edildiler.
Werkraum wien tarafından inşaat mühendisliği hesapları yapılırken optimizasyona önem verilen yapının 4.500 metrekare büyüklüğündeki çelik olarak tasarlanan çatısında metrekarede 24 kg çelik kullanılarak açıklıklar geçildi.
Arazi içerisinde yer alan iki bloğun birbirlerine yaklaştıkları noktalarda tasarlanan yeşil bitki duvarları eş zamanlı olarak yapıların yanal stabilitasyonuna destek olacak şekilde dört kat yüksekliğinde tasarlanan yapıya asılı çelik makaslar ile taşınıyor. 
Yapıda seçilen betonarme döşeme, çelik taşıyıcı sistem kombinasyonu kullanıcılarının yaşam kalitesine en fazla katkıyı sağlayacak ve aynı zamanda ekonomik olacak şekilde tasarlandı.
Yapılarda büyük açıklıklar geçilmesi gerekmiyor ise döşemeler konvansiyonel yöntemler ya da ön germeli sistemler ile betonarme olarak, kolonlar ise çelik olarak inşaa edildiği takdirde çelik bir yapının binaya getirdiği tüm olumlu etkilerden faydalanmak aynı zamanda da hem süratlı hem de ekonomik şekilde yapıları inşaa etmek mümkün. Bu sebeple çeliğin kullanımını arttırabilmek ve daha iyi yapılar yapabilmek için için kompozit sistemlere yönlemek yeni olasılıklar sağlıyor.

25 cm kalınlığında kirişsiz betonarme plak ve çelik kolonlar ile tasarlanan yapıda yer alan konutlar, içlerinde yer alan her birim kesintisiz bir cam cephe ile terasa ya da bahçe katlarında bahçeye açılırken seçilmiş olan taşıyıcı strüktür sistemi ile mekanların kesintisiz ve akışkan olması sağlanıyor
Çelik Yapılar - Sayı: 43 - Nisan 2015© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği