TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 43 - Nisan 2015

Söyleşi


ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ

Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC)’nin üyesi ve mühendisler, mi­marlar, bina sahipleri, bina yöneticileri ve kamu personeli için yeşil binalar konusun­da bir danışma merkezi haline gelmeyi hedefleyen bir dernek…

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, Tür­kiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur ve ekolojik sorun­ların arttığı günümüzde, bütüncül bir yak­laşım ve ekolojik duyarlılıkla inşa edilmiş bina ve yerleşimler aracılığıyla daha sağlıklı yaşam ortamlarına kavuşacağımız inancıyla hareket etmektedir. Toplumsal farkındalığı arttırmak ve inşaat sektörünü bu ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler düzenlemekte, yerel yönetimler, üniversiteler vb. konunun tüm ilgilileri ile örnek projeler ve çalışma mod­elleri geliştirmekte ve yaygınlaşması için çalışmaktadır. ‘Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC)’nin üyesidir ve mühendisler, mi­marlar, bina sahipleri, bina yöneticileri ve kamu personeli için yeşil binalar konusun­da bir danışma merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir.

Yeşil Bina Nedir?

Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan doğayla uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malze­melerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir.

Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri

Dünya’da birçok yeşil bina sertifika sistemi var. Bunlardan başlıcaları 1990’da İngiltere’de ortaya çıkan BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 1998’de Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design yine 1998’de gelişmiş ülkelerin biraraya gelmesiyle kurulan IISBE (International Initiative for Sustainable Built Environment), 2003’de BREEAM’den uyarlanarak Avustralya’da oluşturulan Greenstar, 2004’de Japonya’da ortaya çıkan CASBEE (Comprehensive Assessment for Building Environmental Efficiency) ve 2009’da Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen)’dir.

Yeşil binalar alanındaki araştırmalara ve çalışmalara devam eden Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, yeni konut projelerinde uygulanmak üzere Türkiye koşulları­na uygun Yeşil Konut Sertifika Sistemi oluşturmuştur. Türkiye`de geliştirilen bu sertifikanın, diğer uluslararası sertifika­lara göre en büyük avantajı Türkiye koşullarına uygun olması sertifika geliri­nin yurtiçinde kalacak olmasıdır

 

Çelik Yapılar - Sayı: 43 - Nisan 2015© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği