TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 57 - Eylül 2018

Haber


CASP 2019 Bildirileri İçin Son Günler

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen "International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel" (CASP 2019) sempozyumu için bildiri özetlerinin teslim edileceği son tarih uzatıldı.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen "International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel" (CASP 2019) sempozyumu için bildiri özetlerinin teslim edileceği son tarih uzatıldı.
Bildiri özetlerinde kapsanacak konular:
1. Korozyonun Getirdiği Maliyet
2. Korozyon Yönetimi
3. Korozyonu Önleme ve Kontrol Stratejileri
4. Teknolojideki Dönüşümler ve Değerlendirmeler
5. Korozyonun Esasları
6. Korozyon Modellemesi
7. Korozyon Önleyiciler
8. Hızlandırılmış ve Açık Hava Deneyleri
9. Korozyon İzleme ve Değerlendirmesi
10. Yalıtım Altındaki Korozyon (CUI)
11. Korozyon Algılayıcıları
12. Hasar Araştırma Teknikleri
13. Yüzey Hazırlığı ve Ön İşlemler
14. Boya ve kaplamalar
15. Galvanizleme Teknikleri
16. Yangından Koruyucu Kaplamalar
17. Korozyona Dayanıklı Malzemeler
18. Tesisler ve Altyapılar için Malzemeler
19. Tesisler ve Altyapılar için Koruyucu
İşlemler
20. Süreç Güvenliği ve Risk Analizi / Yönetimi
21. Şartnameler ve Standartlar
22. Uygulama Örnekleri
CASP 2019 uluslararası sempozyumu ile ilgili güncel bilgilere http://www.casp2019.org/en/ web sitesinden ulaşabilirsiniz
Çelik Yapılar - Sayı: 57 - Eylül 2018© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği