TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 57 - Eylül 2018

Projeler


ULUSAL ÇELİK YAPI ÖDÜLLERİ 2018 Proje Kategorisi Ödülü Antalya Yöresel Ürünler Pazarı

Mimari Proje: PDG Mimarlar Statik Proje: İNTAÇ Mühendislik

Mimari Açıklama Raporu
Antalya Yöresel Ürünler Pazarı tasarım süreci farklı bağlamların bir paydada birleşmesi ile şekillendi. Bunların ilki kuşkusuz Toros dağlarının Antalya’yı saran ve günlük yaşamda da görünür olma durumunun ‘metafor’laştırılmasıydı. Dağları hissetmek… 
Diğer yandan fonksiyonel şemanın ‘alış-veriş’ yapma durumu ve bunun gündelik hayattaki ‘Pazar’ ile fonksiyonel kesişimi üzerine kurgulansıydı. Organik formuyla tıpkı bölgenin sıradağlarla ( Toroslar) çevrelenmiş doğal yapısını anımsatan bu yekpare çatı örtüsü yani kabuk; kullanıcılarını farklı birçok doğrultudan içine alacak şekilde, sadece yapıyı değil; yakın çevresinde de geçmişteki ‘revak’ kavramının fonksiyonel ve iklimsel verilerine referans alacak şekilde tasarlanmıştır. 
Tasarlanan kabuk arsayı tamamen sarmakta ve geçişlerle içeriye girişlere olanak vermektedir. Dış yüzeyde belirlenen noktalarda yer ile temas etmekte buralar da peyzaj tasarım unsuru olarak kullanılmıştır. Yani içerde ve dışarıda olma hali bütünleştirilmek istenilmiştir. İçeri de ise kabuğun formal durumun el verdiği noktalar katlı cafe,idari birim ..vb. kullanılmaktadır. 
İklimlendirmeler bodrum katta geçen kanallar sayesinde zemin döşemesinden yapılarak kabuğun algısal olarak zayıflatacak herhangi bir kanal kabuk altında bulunmamaktadır. Kabuğun üzerinde hem detay sorunlarını milimize etmek için hem de gün ışığının yapı tasarımda ‘ışık oyunları’ sunması sağlamak için dairesel ışıklıklar tasarlanmış ve bunlarda zemindeki kaplamalarla hareketlendirilmiştir. Fonksiyonel şemada ise sokaklar ara sokaklar ortak buluşma noktaları tasarlanmıştır. Satış birimleri arasındaki geçişler şaşırtılarak ara kesitler oluşturulmak istenmiştir. 
Birimler modüler olarak farklılaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu bağlamda il ‘lış-veriş’ alanı olan kapalı çarı ve günlük pazar anlayışı (semt pazarları) sorulanmış plan/fonksiyon kurgusundaki kesişmeler tasarımda buluşturulmaya çalışılmıştır. Yapıda organik gıda ürünlerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerine ait yöresel tekstil ürünlerinin de satışlarına yer verilecek bu pazarda 5-20 m² arasında değişen boyutlarıyla 76 adet dükkân, her dükkânın kendine ait deposu, özel ürünler için soğuk hava depoları yer almaktadır. 
Antalya Organik Pazarı bütün bu yapısıyla organik ürün üreticilerinin desteklenmesi ve ürünlerinin ilk elden halka ulaştırılması açılarından oldukça önemli fonksiyonel yapıya da sahiptir. 
Organik formuyla bölgenin sıradağlarla çevrelenmiş doğal yapısını anımsatan bu yekpare çatı örtüsü; kullanıcılarını farklı birçok doğrultudan içine alarak üzerini örttüğü bu alanda buluşturmaktadır. Pdg Mimarlar tarafından tasarlanan binanın yapısal tasarımını İntaç üstlenmiştir. 
Antalya Yöresel Ürünler Pazarı, alternatif bir yapısal tasarım yaklaşımıyla İntaç’ın ileri mühendislik metotlarının beklentilere tam kapasite çözüm üretebilmesinin başarılı bir ürünüdür. 
Serbest yüzey  kabuk tasarımlı bu yapıda çok eğimli yüzey ve yapı elemanlarının bütünlük içeren birleşim detay çözümleriyle mimaride hedeflenen organik form tüm doğallığı ile yansıtılabilmiştir. 
İntaç, tasarım aşamasındaki üretim teknolojilerini takip eden mühendislik, yapısal tasarım süreçleri ve çözüm esneklikleri ile günümüz popülaritesinde soyut tasarımlı yapıların planlanması ve statik projelendirilmesi alanında yerli-yabancı birçok başarılı çalışmaları ile dikkat çekmektedir.
Çelik Yapılar - Sayı: 57 - Eylül 2018© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği