TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 57 - Eylül 2018

Projeler


ULUSAL ÇELİK YAPI ÖDÜLLERİ 2018 Yapı Kategorisi Yüksek Yapı Teşvik Ödülü Zincirlikuyu ZIN2

Yatırımcı: GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret. A.Ş. Mimari: Piramit Mimarlık Statik Mühendislik: Statica Mühendislik Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. Çelik Yüklenici: GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret. A.Ş.

Mimari Açıklama Raporu
Projemiz; İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Cadddesi, 1946 ada, 116 parsel sayılı yerde bulunmaktadır.
2400 m² parsel alanı üzerine; 6 bodrum kat, zemin kat, zemin asma kat ve 23 normal kat olmak üzere toplam 31 kat ve toplam 32 000 m² inşaat alanı olarak tasarlanmıştır.
Bodrum katlarında; teknik hacimler, su depoları, depolar, otopark ve sığınak alanlarının yanısıra ortak alanlar, zemin ve zemin üstü katlarında da yaşam mahalleri planlanmıştır. Çatıda helikopter pisti yer almaktadır.
Tasarımda; yapım aşaması itibari ile sürdürülebilirlik koşulları, çevreye zarar verilmemesi ve korunması, yerli ve doğal malzemelerin kullanımı, güvenlik, estetik, maliyet analizi ve yapım süreci konuları üzerinde önemle durulmuştur.
Mimari açıdan; kolon sayısının en aza indirilebilmesi, kiriş ve döşeme kesitlerinin küçük çıkması ile beraber tesisat yerleşimi açısından kolaylık sağlaması, fabrikada endüstriyel kalitede uluslararası standartta üretilmesi, geniş ve ferah hacimlerin yaratılmasına olanak sağlaması, mekan oluşumunda esneklik ve değiştirilebilir olma imkanı sağlaması, yapımda ve sökümde çevreyi kirletmemesi ve geri dönüşümde yeniden kulanılabilir olması ile sürdürülebilirliğe katkı sunması, sünek bir malzeme olması ile depreme karşı yüksek güvenlik sağlaması, tüm yapı elemanlarının bakımı, tamiri yada değişimi sırasında sağladığı kolaylık, yapım süresinin kısa olması gibi sunduğu imkanlarla, çelik yapı tasarımı estetik ve yaratıcılığa açıktır.
Bu nedenlerle bodrum katların ve yükselen bloğun çekirdek kısmının konvansiyonel, diğer kısımların çelik olarak imal edilmesi kararlaştırılmıştır. Bodrum katların imalatı sürecinde, çelik konstrüksiyon elemanlarının fabrika ortamında yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun üretim işlemleri gerçekleştirilmiş, sahada betonarme kısımların imalatları tamamlandığında, çelik elemanlar montaja hazır hale getirilmiştir. Böylece yapım süreci maksimum verimle değerlendirilmeye çalışılmıştır.
 
LEED,Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biridir. LEED Sertifika (40-49), LEED Gümüş (50-59), LEED Altın (60-79), LEED Platin (80+) olmak üzere 4 seviyede derecelendirilir. Projemiz için LEED Altın (60-79) derecesi için başvuru yapılmıştır. Tasarım süreci itibariyle tüm kriterler sağlanmaya çalışılmış ve raporlanmıştır. Enerji tasarımı modelleme çalışması devam etmektedir.
İstanbul’un en önemli iş merkezlerinin üzerinde yer aldığı Büyükdere Caddesi’nde; yapılan benzer yüksek yapılar dikkate alındığında binamız, yukarıda saydığımız hususlar çerçevesinde öne çıkmakta, çelik yapı kullanımının yatırımcılar ve yapım şirketleri tarafından kullanımına teşvik edici niteliği bulunmaktadır.
 
Mühendislik Açıklama Raporu
Toplam 32 000 m² kapalı inşaat alanı içeren bina, 2 kısmi bodrum kat (5. ve 6. bodrum katlar), içeren 6 bodrum kat, zemin kat, 22 normal kat ve 1 çatı katı (helikopter pisti) olmak üzere toplam 31 katlı olarak tasarlanmıştır.
Temel sistemi 170cm kalınlığında radye temel olarak tasarlanmıştır. Bodrum katlar, betonarme perde, kolon, kiriş ve plak döşeme sisteminde oluşturulmuştur.
Zemin üzerindeki kısımda ise, ilk iki kat betonarme ve yapısal çelik sistem arasında bir geçiş bölgesi olarak kompozit sistemde tasarlanmıştır. Betonarme çekirdek perde yanındaki moment aktaran betonarme çerçeve sistemin yerini üst katlarda moment aktaran yapısal çelik çerçeve sistem almıştır.
Radye temel üzerinde başlayan betonarme çekirdek perde sistemi yapı yüksekliği boyunca devam etmektedir. Ön cephede yapısal çelik sistemin kararlılığını arttırmak ve betonarme çekirdek perde sisteminin yaratacağı burulma etkisini dengeleyebilmek amacıyla, Merkezi Çaprazlı Çelik Taşıyıcı Sistem kullanılmıştır. Yapı yüksekliğinin sağladığı avantajlardan ve seçilen taşıyıcı sistemin özelliklerinden yararlanarak yapının doğal titreşim periyotlarının uzaması sağlanmış, yer değiştirme kriterlerinin de içinde kalınarak sismik talep küçültülmüş ve böylece betonarme taşıyıcı sistemlere oranla daha hafif bir sistem kullanılarak yeterli güvenlik ve kararlılık ile boyutlandırma gerçekleştirilmiştir.
Yapısal çelik olarak tasarlanan katlarda döşeme sistemi trapez sac ve betonarme döşeme olarak tasarlanmıştır. Binanın en üst kotunda ise, helikopterlerin kullanımına uygun bir helikopter pisti yer almaktadır.
Yapısal çeliğin etkin kullanımı ile hem planda kullanılabilir alan arttırılmış, ferah mekanlar oluşturulmuş, hem de düşük profilli taşıyıcılar sayesinde konvansiyonel betonarme sistemlerden daha yüksek serbest kat yüksekliği temin edilmiştir. Bulonlu kolon-kiriş birleşimlerinin optimizasyonu ile, tavan boşluğunun mekanik sistemlerce efektif kullanımı sağlanmıştır.
Yapısal tasarımda çağdaş yaklaşımlar kullanılarak, yapısal çeliğin kullanımı desteklenmiştir.
Ulusal yönetmeliklerin yürürlükteki sürümlerinin yanı sıra; hem uluslararası yönetmelikler, hem de o tarihte hazırlanmakta olan yeni “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği – TBDY 2016” ve “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” taslak çalışmaları da proje danışmanı Prof. Dr. Erkan Özer’in katkı ve yönlendirmeleri ile dikkate alınmıştır.
Üst yapı normal katlarında ilgili konfor performans kriterleri dikkate alınarak; döşemelerin gerekli titreşim konforunu sağladığı Uluslararası Yönetmeliklerde verilen yöntemler ile kontrol edilmiştir. Vibrasyon analizleri, hem titreşim frekansları hem de düşey titreşim ivmeleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
Çok katlı bir binanın yapısal çelik konstrüksiyon kullanarak oluşturulmasıyla, bu alanda ülkemizde ilk örneklerden biri olarak teşkil eden bu yapının tasarımının her aşaması LEED sertifikası hedef ve koşulları gözetilerek yürütülmüştür. Yüksek dayanımlı yapısal çelik kullanılarak karbon ayak izi küçültülmüştür. Kullanılan karma sistem ile imalat, taşıma ve montajda daha az enerji kullanılmıştır.
Yukarıda, sayılan başlıca nedenler de dikkate alındığında projemiz özellikle Çok Katlı Binaların yapımında çelik konstrüksiyonun kullanılmasının teşvik edilmesi adına örnek bir proje niteliği taşımaktadır.
Çelik Yapılar - Sayı: 57 - Eylül 2018© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği