TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 57 - Eylül 2018

Projeler


ULUSAL ÇELİK YAPI ÖDÜLLERİ 2018 Yapı Kategorisi Ödülü ULUSAL ÇELİK YAPI ÖDÜLLERİ 2018 Yapı Kategorisi Ödülü

Yatırımcı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mimari: Halil Onur Mimarlık Ofisi Statik Mühendislik: Kuram Mühendislik Çelik Yüklenici: Şanlıbayrak Çelik Konstrüksiyon İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Genel Yüklenici: Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mimari Açıklama Raporu
İstanbul Haliç sahilinde, Fener Balat yolu üzerinde bulunmaktadır.
Kilisenin çevresinin açılması ve denizin doldurulup yol açılması nedeni ile zemin dengesinin bozulması, iklimsel nedenlerle korozyon ve zemindeki kaymalar yapıya zarar vermiştir. Öncelikle zemin iyileştirmeleri yapılmış daha sonra da kapsamlı bir onarıma girmiştir. Korozyon nedeniyle taşıyıcı özelliğini yitirmiş 39 adet kolon değiştirilmiş ve kirişler ilave edilmiştir. Cephedeki kırılan ve kaybolan süslemeler tamamlanmıştır. 4 mm olan sacların tamamı değiştirilmiştir. Yenilenen çelik, süsleme elemanları ve sacların tamamı 120 ton civarındadır. Yedi yıllık restorasyon sürecinden sonra 7 Ocak 2018 de kilise ibadete açılmıştır.
 
Mühendislik Açıklama Raporu
Yapı Sistemi:
Kilise yapısı olarak 1898 yılında tamamlanarak hizmete açılan yapı, bir bodrum kat ve üzeri çelik karkas sistemden oluşmuştur. Yapının statik taşıyıcı sistemi aşağıda başlıklar halinde verilmeye çalışılmıştır.
Temel Sistemi: Dış cephedeki taşıyıcı kolonlar bodrum katının dış duvarlarının üstünde uzanan 300 lük U profillerden yapılmış bir tabana basmaktadır. Temel sistemi her bir taşıyıcı dış kolon altına denk gelen yekpare blok taşlar ve bunların arasında örülmüş taş duvarlardan oluşmaktadır. Şantiyenin bu günkü çalışma durumundan görüldüğü kadarıyla Blok Taşlar, altlarında oluşturulmuş taş örme temel sistemi üzerine oturtulmuştur.
Düşey Taşıyıcı Kolonlar: Çelik karkas bir bina olan yapının düşey taşıyıcılarını oluşturan kolonlar, resimdeki aks sisteminde, enine ve boyuna aksların kesişme noktalarında düzenlenmiştir. Bu kolonlardan, binanın dış duvarlarından geçen akslar üstünde bulunanlar bu duvarların içinde kalmaktadır. İç mekanlardaki kolonların ise çoğunluğu açıktadır.
Kare kolonlar, Çelik normal köşebentlerin yine köşebentler ile perçinler vasıtasıyla birleştirilmesinden oluşmaktadır. Daire kolonlar ise yine aynı sitemle yapıldığı ve üzeri döküm kaplama ile kaplandığı görülmüştür. Yapı ana taşıyıcı sistemi, dıştan ve içten yer yer döküm paneller ve saç kaplamalarla kapatılmıştır.
Döşeme ve Çevre Kirişleri: Kolon sisteminde olduğu gibi çelik köşebentlerin yine köşebentler yardımı ile perçinler vasıtası ile birleştirilmesinden oluşan yer yer de çelik normal profillerin kullanıldığı bir sitemdir.
Döşemeler: Zemin kat döşemesi normal U profiller ile çelik dağıtma kirişlerinin birlikte kullanıldığı bir sistemdir. Üst kat döşemeleri de normal profilli çelik kirişlerden oluşturulmuştur. Çan kulesindeki ara kat ve balkon katının döşemeleri, çelik profiller üzerine baklavalı saç levhalar kullanılmıştır.
 
Çelik Yapılar - Sayı: 57 - Eylül 2018© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği