TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 57 - Eylül 2018

Projeler


ULUSAL ÇELİK YAPI ÖDÜLLERİ 2018 Yapı Kategorisi Ödülü Mersin Spor Salonu

Yatırımcı: TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Mimari: Uludağ Mimarlık Müşavirlik ve Ticaret Ltd. Şti. Statik Mühendislik: Çeskon A.Ş. Çelik Yüklenici: Yıldızlar Grup

Mimari Açıklama Raporu
2013 yılında Mersin’de gerçekleştirilen 17. Akdeniz oyunları için inşa edilen 7500 seyircili spor salonu oyunların önemli merkezlerinden birisini oluşturmuştur. Tasarımın ana konsepti çağdaş bir spor salonunun kent peyzajına katılması ve kentlinin gündelik yaşam pratikleriyle bütünleşmesidir. Mersin Spor Salonu tasarımı özgün kimliğini kentin dinamiklerinden, yapısal ve toplumsal özeliklerinden almaktadır. Bu bağlamda tasarlanan yapı anıtsaldır.
Bu anıtsallık yalnızca mimari programından değil aynı zamanda kentsel ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.
Tasarım yapılan alanın topografik yapısı dikkate alınarak kot farklılıklarından yararlanılmış, farklı kotlarda tasarlanan girişlerle seyirci girişleri idare, protokol, sporcu, hakem, basın ve servis girişleri kesin olarak ayrıştırılmıştır. Alt kotta oluşturulan protokol, basın, sporcu, idare ve servis girişleri seyirci fuayesi ile fiziksel olarak ayrışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu alanda protokol, basın, sporcu ve servis araç yaklaşımı ve salona direk ulaşım sağlanmıştır.
Mühendislik Açıklama Raporu
Yaklaşık 28000 m² inşaat alanına sahip spor salonu yapısı esas olarak betonarme bir sisteme sahip olmakla birlikte salonu ve çevresindeki saçakları kapsayan geniş açıklıklı üst örtü çelik olarak tasarlanmıştır. Yapı yüksekliği çatı örtüsü ile birlikte 24 metreye ulaşmaktadır. Ana yapıyı çevreleyen ve aynı zamanda seyirci giriş kotunda salon seyirci girişlerinin örgütlendiği terasları da oluşturan çevresel yapı da çelik olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir.
Çelik çatı 105 x 78 metre alana sahip olup, iki adet değişken yükseklikte diyagonal makaslardan, her bir kenarda bulunan 500cm derinliğinde makaslar ve kaplamayı taşıyacak olan ışınsal kirişlerden oluşmaktadır. Tüm sistem betonarme taşıyıcı sistem üzerine mesnetlenmektedir. Her makas için bir taraf sabit diğer taraf ise kayıcı mesnet olarak tasarım yapılmıştır. Sistemde bulunan elemanların tamamına yakını boru profil olarak seçilmiştir. Tasarımda kullanılan çelik parametreleri; St-44 (S275JR) kalite çelik kullanılmış olup, Akma sınırı: 2800 kg/cm², Elastisite Modülü: 2100 000 kg/cm², Kayma Modülü: 810 000 kg/cm², Isı Genleşme Katsayısı: 0,000012, St-44 için ?all = 1.65 t/cm² olarak alınmıştır. Betonarme yapıyı çevreleyen dairesel çelik kuşak ana taşıyıcısı Ø 406.4x10 özel büküm, radiuslu çelik kolonlardan oluşturulmuştur. Her aksta yan yana yerleştirilen ikişer adet kolon çatı saçağının yanı sıra kompozit sistem olarak tasarlanan kat döşemesini de taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çelik kolonlar yine farklı kotlarda kolon açısına uygun olarak hazırlanmış betonarme taşıyıcılara mesnetlenmiştir. Yapının dört köşesinde tribünleri de birbirinden ayıracak şekilde planlanan betonarme bloklar düşey sirkülasyonları da içeren fonksiyonel yapılar olup, tribünlerin yanı sıra çelik çatıya da mesnet oluşturmaktadır.
Bu blokların konumlandırıldığı yer ve şekli mimaride tribünlerin ayrıştırılmasının yanı sıra çatı makaslarının alışılanın aksine diyagonal olarak yerleştirilmesine de imkan vermiştir.
Öncelikle dört betonarme taşıyıcı kule X ve Y yönlerinde 50 ve 28 metre uzunluğunda makaslarla bağlanmış, daha sonra 105 metre uzunluğunda çapraz iki makasla birleştirilmişlerdir. Dört köşede oluşan düğüm noktaları betonarme taşıyıcı bloklara otururken, salonun tam ortasına denk gelen merkezi kesişim noktasına skorbord asılması planlanmıştır. Dış çerçeveyi oluşturan makasların 28 ve 17 metre uzunluğundaki küçük bir benzeri de daha merkeze yakın bir konumda oluşturulmuştur. Dikdörtgen bir kesit oluşturacak şekilde tasarlanan diagonal 105 metrelik makasların yüksekliği çatı eğimine uygun olarak 450cm’den 770cm’ye kadar değişen yükseklikte eğrisel biçimde tasarlanmıştır.
Bu makaslar aynı zamanda tüm tesisatın ve kedi yollarının geçirildiği fonksiyonel makaslardır. Daha sonra tüm çatı örtüsünü taşımak üzere yine boru profillerden merkezden kenarlaraaçılan bir kaburga oluşturacak şekilde çatı taşıyıcı profilleri yerleştirilmiştir.
 
Çelik Yapılar - Sayı: 57 - Eylül 2018© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği