TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 36 - Temmuz

Editör


Bu, Daha Başlangıç…

ditör sayfasında, bu kez Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. Yener GÜR’Eş’in, sektörümüzün rakamsal verilerini derlediği çalışmasına yer veriyoruz. Oldukça çarpıcı verilerle hazırlanmış bu raporda, sektördeki her oyuncunun kendi adına değerli bulacağı bilgiler sunulmuş…

 “Türk yapısal çelik sektörü çelik üretimine paralel bir gelişme kaydederken, çelik yapı sektörü de gerek tasarım, gerek imalat, gerekse müteahhitlik hizmetleri açısından önemli gelişmeler kaydetmektedir. Türkiye’de işlenen yapısal çelik miktarı, 2000 yılında 600 Bin Ton olmasına karşılık 2008-2009 ekonomik krizinden kaynaklanan daralmaya ve 2012 yılında inşaat sektöründeki yavaşlamaya rağmen, geçtiğimiz yıl 1 Milyon 400 Bin Ton civarında olmuştur.  
Çelik yapı sektörü özellikle demir - çelik ve inşaat sektörlerinin paydaş sektörüdür. 2012 yılı sonu itibarıyla yalnız çelik yapı ihracatı 1 Milyar Dolar’a ulaşmıştır. Aynı yıl içinde 1.4 Milyon Ton çelik işlendiği ve bunun 400 Bin Ton’unun ihraç edildiği kabul edilirse 1 Milyon Ton çelik iç piyasada tüketilmiştir. Bunun da yaklaşık değeri 2 Milyon Dolar’dır. Mamul çelik malzemenin inşaat maliyetine oranı yüzde 25, yurtdışında tamamlayıcı malzeme ve hizmetin yarısının yerel olanaklarla sağlandığı göz önüne alındığında; sektörün ciro olarak büyüklüğü 10.6 Milyar Dolar olarak hesaplanır.
2013 yılında öncelikle çelik yapı (konstrüksiyon) imalatçılarının, daha sonra çelik üreticilerinin yatırımlarını hareketlendireceği değerlendirilmektedir. 2013 yılında; Türkiye’de işlenmesi beklenen yapısal çeliğin 1.6 Milyon Ton mertebesine ulaşması; ‹hracatın 1.1 Milyar Dolar olarak gerçekleşmesi, hafif çelik yapı (hafif çelik karkaslı yapı, izolasyonlu panel tipi yapı ve konteyner tipi yapı) kapasitesinin yüzde 10 mertebesinde artarak 3.3 Milyon metrekareye ulaşması, geleneksel çelik yapı imalat kapasitesi ve kalite ortalamasının da yüzde 10 mertebesinde artarak ihracata elverişli 1.1 Milyon Ton/yıl, diğer 3.3 Milyon Ton/yıl (toplam 4.4 Milyon Ton/yıl) olması, konut yapma kapasitesinin de yaklaşık yüzde 10 civarında artarak yılda 6.5 Milyon metrekareye ulaşması beklenmektedir. 10 yıllık yapısal çelik imalat ve ihracat hedefleri ise işlenecek yapısal çelik hedefi 5 Milyon Ton/yıl, ihracat hedefi 3 Milyar Dolar/yıl, kapasite hedefi toplam 10 Milyon Ton/yıl olarak öngörülmektedir.
Kentsel dönüşüm projelerinde çeliğin avantajlarından yararlanılması halinde bu projenin sektöre katkısının yılda 300 Bin Ton civarında çelik kullanımı olabileceği değerlendirilmektedir. Kentsel Dönüşüm kapsamında 6-7 Milyon binanın dönüşümünden bahsediliyor. Bunun anlamı, Türkiye bir an önce çelik yapıları tanımalı, onun avantajlarından ve yılda 6 Milyon m2 inşaat kapasitesinden yararlanmalıdır. Önümüzdeki dönemde çelik yapı ihracatının, halen ihracat yapılan ülkelerle devam edeceği, buna ilave olarak Libya ile çelik yapı projelerinin yeniden ivmeleneceği, ABD ve Rusya eksenli dış koşullar ile komşu ülkelerin mutabakatının sağlanması halinde, Suriye’de istikrarın temini sonucunda bu ülkeye de ciddi ölçüde çelik yapı ihracatının başlayabileceği değerlendirilmektedir. 
2012 yılında inşaat sektöründeki büyüme hızında önemli gerileme olmasına ve krizdeki ülkelerin uluslararası pazarlarda agresif bir rekabete neden olmasına rağmen Türkiye geçen yıl, yapısal çelik ihracatını bir önceki yıla nazaran yüzde 16.9 oranında artırmıştır. Türkiye’nin geçen yıl görünen genel ihracat rakamlarına bu yıl ulaşılması zor görünse de, yapısal çelik/çelik yapı sektöründeki ihracat artışının diğer sektörlerin çoğundan, hatta demir çelik sektörünün ulaşacağı rakamlardan fazla olacağı değerlendirilmektedir. 
Türk çelik yapı sektörünün 2013 yılında; Rusya, Irak, Azerbaycan ve Orta Asya Türkî Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir ve Sudan’da etkin olacağı; ‹ran’da ve diğer Afrika ülkelerinde de pazar payı elde edeceği; önümüzdeki dönemde Libya’da canlanmaya başlayan çelik yapı projelerinin artarak devam edeceği ve Suriye’de istikrarın sağlanması sonucunda bu ülkeye de ciddi ölçüde çelik yapı ihracatına başlayabileceği, AMECAB Bölgesi dışında da çalışmalarına devam edeceği; başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine, Venezuela ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerine ve ABD’ye de ihracat yapacağı değerlendirilmektedir. Afrika, Orta Asya, Güney Amerika ve Çin’de artan sosyal konut ihtiyacının da çelik yapı imalatını tetiklemesi beklenebilir.”
Çelik Yapılar - Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma

Köprü Şenliği
PROSteel 2013'ün Ardından...
PROSteel 2013 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Birincilik Ödülü Projesi - Çelik Radar Kuleleri
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 İkincilik Ödülü Projesi - ÇİMTAŞ Yönetim Binası
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Üçüncülük Ödülü Projesi - DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Esenler Yeni Viyadüğü
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - VİALAND SHOWROOM BİNASI© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği