TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma


PROSteel 2013 BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ

Proje Ekibi Eymen Çağatay BİLGE, ODTÜ Mimarlık Bölümü Onur KAMBUROĞLU, ODTÜ Mimarlık Bölümü Elif Merve ÜNSAL, ODTÜMimarlık Bölümü Özgün Alp NUMANOĞLU, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mimari Detaylar: Dikmen Vadi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son iki etabı olan 4.-5. Etapların içinde yer almaktadır. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında  değişik tiplerde yaklaşık 2400'e yakın konut tasarlanmıştır ve bu kapsamda alanın kentsel ölçekte bir rekreasyon alanı ile birlikte ticaret ve kültür  yatırımlarını içeren bir çekim merkezi haline gelmesini hedeflemektedir. Bu yüzden alanda doğacak olan "İlköğretim Okulu" ihtiyacı açıkça ortadadır. Bu  bağlamda bir tarafı zaten meskenleşmiş, diğer bir tarafı ise kentsel dönüşüm projesi kapsamında meskenleşecek olan bu arazi kritik bir nokta haline  
gelecektir.
Mekanlar ilişkilendirilirken, okulların tatil zamanlarında kapalı olmasından kaynaklanan atıl durumda bulunma problemi düşünülerek, okul projesinde yer  alan sosyal birimler, eğitim bölümünden farklı kütlelerde çözülmüş ve böylelikle hem okul öğrencileri, hem de diğer insanlar tarafından okul dışındaki  zaman diliminde kullanıma açılması planlanmıştır.
Çeliğin modüler olması ve "düzen" anlamına gelmesinden yola çıkarak mekanları belirleyen bir aks oluşturulmuş ve mekânsal farklılıklar da yaratmak için  
yapılan konsollarla hem "omurga" da hem de dış mekanda sosyal mekanlar oluşturulması hedeflenmiştir.
 
Statik Detaylar: Projenin içerdiği 3 temel yapıdan ana eğitim binası ve kapalı spor salonunun yapısal analizi yapılmış olunup, yapısal kesitlerin ön  boyutları genel olarak belirlenmiştir. Yapıların mühendislik analiz ve ön boyutlandırma çalışmalarında DBYBHY 2007, TDY 2000, TS 648, TS 498  standartlardan yararlanılmıştır. Malzeme özelliklerinin belirlenmesinde TS 648kullanılmış olup, ön boyutlandırmada alınması gereken yüklerin belirlenmesinde TS 498'den yararlanılmıştır. 30x40 m alana oturtulacak olan kapalı spor sahasının içerisindeki boş alanı korumak için kolonlar yapının dış çeperleri üzerine oturtulmuştur. 30x40 m alan içerisinde herhangi bir yerde kolon bulunmamasının yapının dengesini bozacağı düşünülse de, çeliğin uzun  açıklıklarda kazandırdığı avantaj kullanılarak, 3 boyutlu makas sistemi ile kirişler oluşturulmuştur. Herbir kiriş arası 7.2 m olup, kirişler 30 m açıklık  sonunda kolonlara bağlanmıştır. Yanal yükleri taşıyabilmesi ve bu yükler altında birlikte hareketi sağlamak amacı ile kirişler arasında çapraz ve dikine  
bağlantılar atılmıştır. Kolonların uzunluklarının neden olabileceği burkulmaları önlemek amacı ile kolonlar arasında da yanal bağlantılar kullanılarak  elemanların etkin boyları kısaltılmıştır. 3 boyutlu makas sisteminde basma yüklerinin yaratacağı kritik durumları gidermek amacıyla paralel 2 boru  geçmekte olup, çekme kuvveti alacak olan kısımlarda tekli boru kullanılmıştır. Yapının temele bağlandığı tüm mesnetler ankastredir. Ayrıca 3 boyutlu sistemi birbirine bağlayacak olan bağlantılar ve diğer yanal bağlantılar iki ucundan mafsallanarak sistem davranışına uygun hale getirilmiştir.
Yapının geometrik modeli SAP2000 v14.0.0 Advanced programına girilmiş ve bu model sonlu elemenlar yöntemi ile çözülmüştür. Analiz kısmında hem statik hem  
de dinamik analizler yapılmış olup, statik analizlerde yükler TS 498 ışığında belirlenmiş ve dinamik analiz için TDY 2000'den yararlanılarak mod  birleştirme yöntemi kullanılmıştır. Mod birleştirme yönteminde gerekli olan yanıt spektrum verileri aşağıdaki bilgiler ışığında elde edilmiştir.
Ana eğitim binası içerisinde sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphane bulunmaktadır.
8 m' ye varan konsolların aşılabilmesi için gerekli yerlerde binanın üst tarafında 2 boyutlu makas sistemi kullanılarak konsollar arka tarafta kolonlara  bağlanmıştır. Bu makas sistemlerinin verimli ve etkili bir şekilde çalışıp 8 metrelik konsolların aşırı deformasyona yahut sehime uğramaması için, makas  
kirişleri arasındaki moment kolu artırılmıştır. Bu yöntem ile hem makas kirişlerinin yükü daha dengeli bir şekilde taşıması hem de bu yükleri arkadaki  kolonlara kolay bir şekilde aktarılması amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak konsol kenarlarında döşemeyi kolona asabilmek için çapraz elemanlar  kullanılmıştır. Döşemelerin dizaynında genel yöntemin aksine (betonarme) çelik kesitler kullanılmıştır. 
Çelik Yapılar - Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma

Köprü Şenliği
PROSteel 2013'ün Ardından...
PROSteel 2013 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Birincilik Ödülü Projesi - Çelik Radar Kuleleri
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 İkincilik Ödülü Projesi - ÇİMTAŞ Yönetim Binası
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Üçüncülük Ödülü Projesi - DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Esenler Yeni Viyadüğü
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - VİALAND SHOWROOM BİNASI© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği