TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma


PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ

Proje Ekibi Alparslan BULUT, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yasin YILDIZ, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ahmet Sait UZUNOĞLU, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ali Mert PELEN, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mimari Detaylar: Ekim 2011'deki depremde ağır yaralar alan ve henüz tam anlamıyla depremin etkilerini atlatamayan Van'da en ciddi hasar eğitim yapılarında  oluştu. Kamusal bir yapı olarak yorumlanabilecek ilkokul yapısı, deprem bölgelerinde çelik imgesinin kuvvetlendirilmesi açısından doğru bir örnek  olacaktır. Proje alanı olarak, Van'ın Cevdet Paşa mahallesinde yer alan, 2011 depreminde ağır hasar görmüş ve halihazırda konteynerlerde eğitim öğretime  devam edilen bir okulun bulunduğu alan seçilmiştir.Yapı; sosyal alanlar, arayüz, derslikler ve anaokulu işlevleri parçalanarak tekrar kurgulandı. Çok  amaçlı salon, spor salonu, kütüphane ve atölyelerin (dışarıdan kullanıma izin verecek sosyal alanlar) yer aldığı yapılar, arayüz olarak adlandırılan idare, laboratuvar, proje odaları ve toplanma alanı olan iç bahçenin bulunduğu yapı ile dersliklerin bulunduğu yapıya bağlandı.
 
Statik Detaylar: Yapının taşıyıcı sisteminin belirlenmesi aşamasında mimari çizimler incelenerek ve mimari beklentiler göz önüne alınarak kolon, kiriş ve  çaprazların konumlarına karar verilmiştir. Bu aşamada yapının geniş bir alana yayılmış olmasından dolayı bina altı yerden dilatasyon derzleriyle ayrılmış  şekilde modellenerek tasarlanması uygun görülmüştür.Modelleme işlemine başlanmadan önce TS498 "Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin  
Hesap Değerleri" (1997) yönetmeliği incelenerek sisteme etki edecek yükler belirlenmiştir. Modelleme için EtabsTM yapı analiz programı kullanılmıştır.  
Yapılarda kullanılacak malzemeler B35 sınıfı beton ve ST-52 sınıfı çelik olarak belirlenmiştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı "Deprem Bölgelerinde  Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" (2007) incelenerek yapıların deprem yükleri altında analizi için Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin kullanılmasına  karar verilmiştir. Mimari çizimler ışığında modellenen altı ayrı yapı belirlenen hareketli, kar ve rüzgâr yükleri altında analiz edildikten sonra, Eurocode 3'e ve içindeki yük kombinasyonlarına göre ön tasarım yapılarak, yapıların yaklaşık ağırlıkları deprem yüklerinin hesabında kullanılmak üzere  elde edilmiştir. devam edilmiştir. 
Çelik Yapılar - Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma

Köprü Şenliği
PROSteel 2013'ün Ardından...
PROSteel 2013 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Birincilik Ödülü Projesi - Çelik Radar Kuleleri
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 İkincilik Ödülü Projesi - ÇİMTAŞ Yönetim Binası
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Üçüncülük Ödülü Projesi - DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Esenler Yeni Viyadüğü
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - VİALAND SHOWROOM BİNASI© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği