TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma


PROSteel 2013 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Proje Ekibi Kenan KÜÇÜK, ODTÜ Mimarlık Bölümü Mustafa DOşRU, ODTÜ Mimarlık Bölümü Çağlayan KIZILKAYA, ODTÜ Mimarlık Bölümü Caner KURTOşLU, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mimari Detaylar: Ankara EGO Hangarları, kentin merkezinde ve kent için önemli bir belleğe sahip olduğu için proje alanı olarak seçilmiştir. EGO  
Hangarları, Ankara'nın başkent olmasıyla hız kazanan kentleşme çalışmaları ve buna bağlı olarak öncelik verilen kent içi donatıları ve ulaşım ağlarının  sağlanması amacıyla 1928 yılında Ankara Belediyesi'ne bağlı olarak kurulan Elektrik-Gaz-Otobüs (EGO) için yaptırılmıştır. EGO Hangarları; Atatürk Kültür  Merkezi, Hipodrom alanı, TCDD Lojmanları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına yakın olması, Gençlik Parkı'ndan başlayan bir yeşil alan  kuşağının parçası olma özelliği taşıması gibi nitelikler, alanın yeniden işlevlendirilmesine ilişkin ipuçları vermekte ve kent için taşıdığı potansiyeli  pekiştirmektedir.
Alanın büyük bir kısmı yeşil olarak düşünülmüş ve yolun karşısındaki yeşil park aksı ile birleştirilmiştir. Alanda, taşıt yolunun yoğunluğundan izole  edilmiş bir çökük meydan aksı tasarlanmıştır. Bu alan etkinlik ve festival alanı olarak düşünülmüş ve çevresindeki kota gömülü restoran, kafe, sanat  etkileşim alanları ve servis hacimleriyle desteklenmiştir. Bir üst kotta ise hangarların aksında bir eğitim platformu oluşturulmuştur. Bu yapılar;  ilkokul, lise, halk eğitim merkezleri, sanat atelyeleri ve kütüphane olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Hangar yapılarının araları da yeşil iç bahçe  olarak bu birimlere hizmet etmektedir.
Proje alanında bulunan tarihi hangarların strüktürleri tamamen korunarak, bu sisteme çelik taşıyıcı sistem entegre edilmiştir. İstenilen ve önerilen  mekansal hacimler bu çelik sisteme takılarak sağlanmıştır. Spor salonu ise meydana cephe oluşturacak şekilde toprak seviyesinin altında ve eğitim yapısı  ile bağlantılı bir şekilde tasarlanmıştır. Genel olarak ilkokul fonksiyonu yüklenen hangar yapısında; dış bahçe ile bağlantılı olarak zemin kotunda yeme –  içme ve sosyalleşme alanları, 1. katında sınıflar, laboratuvarlar, çok amaçlı salon, kütüphane, öğretmenler odası ve idari ofis, 2. katında ise sınıflar  yer almaktadır.
 
Statik Detaylar:  Mimari Projede görüldüğü üzere projede iki ayrı yapı bulunmaktadır. Bunlar 3 katlı 36*66 m2 boyutlarında bir ilköğretim okulu binası ile  zemin seviyesinin altında bulunan uzay çatı kullanılarak tasarlanan bir spor salonudur. Projenin yapılacağı yer Etimesgut/Ankara olarak belirlenmiş olup  statik bakımdan kar ve deprem yüklemeleri buna göre hesaplanmıştır.
Projelerin ikisinde de yapı analizi programı olarak Türkiye'de yaygın olarak yapı analiznde kullanılan Sap2000 v15 programı kullanılmıştır. Projeler  bilgisayar ortamında modellenirken ikincil kiriş, truss sistem, rijit bölgeler vb. gibi konular dikkatle incelenmiştir ve uygun bir biçimde Sap2000  programında modeli yapılmıştır.Yapının tasarımda St52 kullanılmıştır.
Mimari projede belirtildiği gibi okul binasının tonoz strüktür yapısı korunacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Prekast betonarmeden yapılmış  5.4*8.5*3 metreküp boyutlarında olacak sınıf modülleri ise çelik yapı yapıldıktan sonra monte edilecektir.
Taşıyıcı sistem boyutlandırmasına analiz sonuçları incelendiğinde en kritik yük kombinasyonu için X doğrultusundaki deprem yükünün daha kritik olduğu  gözlemlenmiş olup bu nedenle kolonların bazılarının kuvvetli eksenleri X doğrultusuna verilmiştir.
İkincil kirişlerin taşıdığı alanın genişliği 3 mete olarak kabul edilerek yapılan ön dizayn için seçilen profil modeli IPE 400 dür. Diğer kirişler için  ise yapı analizine IPE 450 ile başlanmıştır. Ön boyutlandırmada kolonlar için ise HE 450 A profil seçilmiştir.
Projemizde bulunan spor salonunda spor salonları için gerekli olan temiz yükseklik 8 metre olduğundan uzay çatının başladığı kot temel kotundan 8 metre  yukardadır. Uzay çatı yüksekliği 2 metre olarak alınmıştır ve uzay çatının en büyük açıklığı kolonlardan itibaren 48 metredir. Yapımızdaki uzay çatıda  betonarme plakları taşıyacak sistem çatı aşıklarıdır. Hesaplama yapılırken uzay çatı kafeslerindeki maksimum açıklık olan 3 metre dikkate alınmış ve diğer  aşıklar da buna göre tasarlanmıştır.
Çelik Yapılar - Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma

Köprü Şenliği
PROSteel 2013'ün Ardından...
PROSteel 2013 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Birincilik Ödülü Projesi - Çelik Radar Kuleleri
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 İkincilik Ödülü Projesi - ÇİMTAŞ Yönetim Binası
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Üçüncülük Ödülü Projesi - DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Esenler Yeni Viyadüğü
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - VİALAND SHOWROOM BİNASI© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği