TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma


PROSteel 2013 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Proje Ekibi Burkay YÜCEDAL, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü Beşir ALŞAN, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü Muhammed ÖZPOLAT, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü Oğuzhan EFENDİOĞLU, Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ayşe GEMİCİ, Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mimari Detaylar: Seçtiğimiz yer Antakya tarihi kent dokusunun güney-doğusunda Habib Neccar Dağı'nın sarp eteğinde bulunmaktadır. Yerin yakın çevresinde  Bizans dönemi sur kalıntıları, Roma döneminde Harbiye'den kente su taşıyan su kemeri, yoğun meşe ormanı ve sarp yamaca konumlanmış geleneksel Antakya  evleri ile günümüz sosyo-ekonomik koşulları ile oluşmuş geleneksel konutlar "gece-kondular" bulunmaktadır.
Projenin tasarım prensibi bulunduğu çevreden, topoğrafyadan, içerdiği işlevden ve yapı sisteminden biçimlenmiştir. Projenin üst söylemi ilköğretim  öğrencilerinin okulun bulunduğu yerin yakın ve uzak çevresinde var olan değerleri yapı teknolojisinin sağladığı zengin morfolojik, volumetrik ve  planimetrik çözümlerle keşfedebilecekleri bir ortam sağlamak olarak tanımlanabilir. Projenin yer ile kurduğu morfolojik ilişkinin tasarımında topoğrayfa  ve yakın çevrenin kentsel biçimi etkili olmuştur.
Biçimbilim araştırmaları kapsamında analiz edilen yakın çevre, doğal eğimle organik olarak konumlanmış dikdörtgensel kütleler ile aralarında oluşan açık  mekânlarda düşey kentsel dolaşım elemanları ve sosyo-kültürel toplanma alanlarından oluşmaktadır.
 
Bu kapsamda, ilköğretim projesinin vaziyet planı mevcut doğal eğime konumlanmış dikdörtgensel modüler birimler, öğrenci aktiviteleri için tasarlanmış  meydanlar ve yakın çevreden gelen sokak akslarıyla ilişkili dolaşım ağı ile tasarlanmıştır. Projede tasarlanan dolaşım ağı öğrencilerin proje alanında var  olan değerleri keşfetmelerine yönelik çıkmaz sokaklarla, antik dönem kalıntılarına ve meşe ormanına uzanan patikalarla, öğrencileri meydanlara ulaştıran  ana arterlerle zenginleştirilmiştir.
Taşıyıcı sistem ile ilgili alınan tasarım kararı Antakya'nın tarihsel süreçte edindiği yapı kültürünün anlaşılması ve yorumlanmasıyla oluşmuştur. Antakya  geleneksel konutlarının zemin katında taş yağma yapım sistemi üst katında ise ahşap karkas yapım sistemi gözlenmektedir. Tanzimat ile başlayan ve Fransız  
dönemiyle devam eden yapım sisteminde ki değişim/dönüşüm taş yığma zemin katların üstüne dökme demir I kirişlerle tasarlanmış döşemeler ve ahşap karkas  yapım sistemi inşa edilmiş üst katlara rastlamaktayız.
Projemizin taşıyıcı sistem tasarımında Antakya Kenti'nde var olan yapı sisteminden edindiğimiz referansla çelik ile birlikte taş yığma, prekast beton,  masif ahşap taşıyıcı elemanların kullanımı ile melezleşen bir taşıyıcı sistem kurgulanmıştır. Bu kurgunun olabildiğince ekspoze olarak projenin içinde yer  alması ile yapıyı kullananların yapının taşıyıcı sistemini keşfetmesi de hedeflenmiştir.
 
Statik Detaylar:
Deprem Bölgesi: 1.Derece
Zemin Bilgisi: Z2 Sınıfı
İnşaat Alanı: 3820 m2 (Konsept gereği kapalı sirkülasyon %60 oranında kullanılmamıştır.)
Projede Borusan-Mannesmann profilleri kullanılmıştır.
Kirişler için IPE240 ve IPE270'lik I profil kullanılmıştır.
 
Tasarımda deprem bölgelerince yapılacak binalar yönetmeliği (2007 yılı) kullanılmıştır.
TS 498; yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri kullanılmıştır.
TS 648; çelik yapıların hesap ve yapım kuralları kullanılmıştır.
Ana taşıyıcı sistemde profillerin 
boyutlandırılmasında klasik çelik hesapları kullanılmıştır. Sirkülasyonu sağlayan merdivenlerde taşıyıcılığı çelik profiller üstlenmiştir. Çelik profillerin birleşimi kaynakla sağlanmıştır.
İlköğretim projemizde bahçedeki banklar ve modüllerin açılabilir-kapanabilir pergoleleri Borusan–Mannesman TS EN10305-5 serisinde bulunan ürünlerinden tasarlanmıştır. Banklar 20X50 ebadında düz oval profiller kullanılarak tasarlanırken pergolelerde ise 34X55 ebatında havlu profil kullanılmıştır.  
Pergoleler modüllerden 250 cm konsol çıkan kirişlerin aralarına açılıp kapanan bir sistemle yerleştirilmiştir. Projede gabion duvarlar kullanılarak toprağın kotlar arasında akması engellenmiştir. 

Çelik Yapılar - Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma

Köprü Şenliği
PROSteel 2013'ün Ardından...
PROSteel 2013 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Birincilik Ödülü Projesi - Çelik Radar Kuleleri
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 İkincilik Ödülü Projesi - ÇİMTAŞ Yönetim Binası
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Üçüncülük Ödülü Projesi - DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Esenler Yeni Viyadüğü
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - VİALAND SHOWROOM BİNASI© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği