TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma


Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 İkincilik Ödülü Projesi - ÇİMTAŞ Yönetim Binası

Mal Sahibi: Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.ş. Mimari Tasarım: Mimarlar ve Han TÜMERTEKİN Statik Tasarım: FBM Mühendislik ve Müşavirlik Ana Müteahhit: Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.ş. Çelik Yapı İmalatçısı: Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.ş. Proje Yeri ve Yılı: Gemlik, 2011

Mimari Detaylar
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1979 yılında üretime geçen Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş., 150.000 m2 açık saha üzerine kurulan 41.000 m2’lik kapalı üretim tesislerinde ağır çelik konstrüksiyonlar, çelik köprüler ve rüzgar kuleleri gibi ağır sanayide kullanılan çelik boruların üretimini yapmaktadır. Üretim alanının güneyinde inşa edilmiş iki katlı mevcut yönetim yapısının, güncel ihtiyaçlara hizmet vermesi amacıyla yenilenmesine karar verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda tümüyle yıkılarak çelik strüktür ile yeni baştan dört katlı olarak inşa edilen yönetim yapısı, öncekinden farklı olarak dikdörtgen formda yola paralel olarak, doğal peyzaj sınırına bitişik konumlandırılmıştır. Yaklaşık 2000 m2 toplam alana sahip yapı, ofisler ve toplantı odalarından oluşmaktadır. 
Tasarım sürecinde fabrikanın işleyişini değiştirmeden mekan ilişkilerini yeniden kurgulanması amaçlanmıştır. Dolayısıyla en başından itibaren 2000 m2 lik bir yapının değil 100.000 m2 lik bir arazinin tasarımı ele alınmıştır. Böylece doğal peyzaj ile yapay peyzaj arasında yer alan yapının olabildiğince saydamlaşarak birinden ötekine geçişi kolaylaştırması, algıyı kesmemesi düşünülmüştür. Buna göre kuzey cephesini bütünüyle saydam kurgulayarak yapının her noktasından, hemen önündeki büyük su düzlemiyle de yansıyan konstrüksiyonları görmek olası kılınmıştır. Güney cephesi ise dışarıdaki yeşil dokuyu çerçevelenmiş görüntülere dönüştürecek şekilde düzenlenmiştir. Böylece her ofis çalışanının gün boyunca yapay ve doğal peyzaj ile birlikte yaşaması sağlanmıştır. 
 
Statik Detaylar
Bina temeli mevcut zemin şartları nedeniyle jet grout sistemi ile islah edilmiş zemine oturan radye temeldir. Üst yapı taşıyıcı sistemi 10,80 m açıklıklı dört kattan oluşan betonarme dolgu kesitli çelik boru kolonlar, kompozit çalışan kat döşeme kirişleri ve yatay yükleri düşey çelik çapraz perde sistemleri ile karşılayan bir taşıyıcı sisteme sahiptir. 
Birinci katda bina boyunca devam eden örgü sistemi ile iki kafes kiriş oluşturularak bu katın 6 metrelik konsol çıkması sağlanmıştır. 
Kolonlar gerek görsel narinlik, gerekse de yangın güvenliği bakımından beton dolgulu çelik boru kesit olarak tasarlanmıştır. Aynı şekilde düşey çaprazlar da mimari görsellik nedeniyle boru kesit olarak seçilmişlerdir. 
Çelik taşıyıcı sistem mimariye uygunluğu, hızlı tamamlanabilirliği ve Çimtaş imalatı olması nedenleriyle tercih edilmiştir. 
Betonarme kat döşemelerinde beton ile kuvvetli bağlantı sağlayan döşeme sacı kullanılarak (Holorib Deck Sheet) inşaat süresi kısaltılmış ve döşeme altı tesisatların kolay ve değişen bağlantılarına olanak sağlanmıştır. 
Taşıyıcı çelik toplam tonajı yaklaşık 140 Ton olan sisteme ait malzeme özellikleri 
Yapı Çeliği  S275, S235
Cıvatalar  Kalite 10,9 
Betonarme Betonu C20, C30 
Beton Çeliği S420, S500 
Yönetmelikler ve Yükler 
Yükler  TS 498 
Deprem yükleri ve tahkiki,  Türkiye Deprem Yönetmeliği DBYBHY 2007
Çelik Yapı Elemanları EC 3, EC 4
Betonarme Yapı Elemanları EC 2, TC 500
 
İmalat Detayları 
Kolon ekleri ve düşey çapraz bağlantıları mimari nedenlerden dolayı kaynaklı bağlantı, kiriş bağlantıları ise cıvatalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Çelik Yapılar - Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma

Köprü Şenliği
PROSteel 2013'ün Ardından...
PROSteel 2013 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Birincilik Ödülü Projesi - Çelik Radar Kuleleri
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 İkincilik Ödülü Projesi - ÇİMTAŞ Yönetim Binası
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Üçüncülük Ödülü Projesi - DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Esenler Yeni Viyadüğü
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - VİALAND SHOWROOM BİNASI© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği