TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma


PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ

Proje Ekibi Murat AYDINOşLU, ODTÜ Mimarlık Bölümü Samet MOR, ODTÜ Mimarlık Bölümü Farzad GOLGHASEMI, ODTÜ Mimarlık Bölümü Emrullah KOCA, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Berkin DÖRTDİVANLIOĞLU, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mimari Detaylar: Tasarım alanı, ticari hareketliğinin ve yoğun yapılaşmanın arasında kalmış kentle ve yanı başındaki tarihi kent müzesiyle (Kostaki  Konağı) ilişkisi kopmuş; mevcut bir okul alanı, hem okul ihtiyaç programına cevap verebilecek hem de alanın kentliye sosyal bir alan olarak geri  kazandırılması fikriyle seçilmiştir. Problemleri olan mevcut okul alanı yerine düşünülen İlköğretim Okulu Projesi, kamusal alanın bir parçası olması düşünülmüştür. Kentsel strüktür altında okul işlevleri zeminden yükseltilmiş ve zemin kat bir toplanma - dağılma ve sosyal etkinlik alanı olarak tasarlanmıştır. Mekan kurgusu konsepte bağlı kalacak şekilde zemin katın boşaltılması sonrasında üst katların cam avlu etrafında bir araya gelen işlevsel mekan gruplarının yeni bir oluşumudur. Mekan grupları hafif bölücü elemanlar ile tanımlı hale getirilmiş. Tasarlanan ilkokulun günümüz eğitim sisteminin  
en önemli gerekliliklerinden olan hayal gücü gelişimine katkıda bulunan ve bu doğrultuda eleştirel düşünebilen bireylerin yetişebilmesi prensibini desteklemesi ön görülmüştür.
 
Statik Detaylar: Ana taşıyıcı, iki boyutlu düz bir çerçeve sistem olarak tasarlandı. İki boyutlu çerçeve sistemin kiriş boyu 12 m, üçüncü boyutta da 6 m  arayla yerleştirildi. Okul binasının tasarımında geniş başlıklı HE-A I profilleri kullanıldı. Kolonlar HE-A 550 kirişler HE-A 450 olarak boyutlandırıldı.  
İki boyutlu ana taşıyıcı sistemler köşelerinden tali kirişlerle ve aşıklarla birbirine bağlanarak sistem modeli tamamlandı. Okul alanını tamamını kapatan saçak, okul binasının 2 m üstünde modellenmiştir. Yapının taşıyıcıları 14 m kotuna kadar devam etmiştir. Taşıyıcılar birbirine üst noktalarından 250x150  kutu profillerle her iki yönde de bağlanmıştır. Izgara şeklinde düzülen kutu profillerin üzerine 10mm kalınlığında aluminum mesh serilerek vidalı  birleşimle kutu profillere bağlanmıştır. Atruyum da açıklık her iki yönde de 18 m olması nedeniyle saçağı taşıtmak için gergili 114,3 mm lik çapında 8 adet boru kesit ile taşıtılmıştır. Sistem tasarımında güçlü kolon ve zayıf kiriş ilkesi benimsenmiş ve kolonların sürekli olmasına dikkat edilmiştir. I  
profillerinin birleşiminde bulon kullanılmıştır, kutu profillerin birleşiminde ise kaynaklı birleşim tercih edilmiştir. Spor salonunda 28 m' lik bir  
açıklık geçilmesi ve üzerinde hareketli yükün olması sebebiyle, makas sistem tercih edilmiştir. Makas sistem ters üçgen şeklinde tasarlanmıştır. Çelik  basınçtan çok çekmeye daha dayanıklı olduğu için makasın altında 1 ve üstede 2 adet boru profil kullanılmıştır. Altbaşlık boru kesit 323,9 mm çapında ve  11mm et kalınlığındadır,üst başlık 219mm çapında ve 8 mm et kalınlığındadır. Diagoneller ise 133 mm çapında ve 8 mm kalınlığındadır. Salonun tamamında  Borusan Mannesmanın ürünleri kullanılmıştır. Aşıklar kutu dikdörtgen kesit olup 120x140 mm2 ve 4 mm et kalınlığındadır. Spor salonunda kaynaklı birleşim  tercih edilmiştir. Yapının bütün mesnetleri ankastre olarak sisteme girilmiştir. 
Çelik Yapılar - Sayı: 36 - Temmuz

Yarışma

Köprü Şenliği
PROSteel 2013'ün Ardından...
PROSteel 2013 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
PROSteel 2013 MANSİYON ÖDÜLLERİ
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Birincilik Ödülü Projesi - Çelik Radar Kuleleri
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 İkincilik Ödülü Projesi - ÇİMTAŞ Yönetim Binası
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Üçüncülük Ödülü Projesi - DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - Esenler Yeni Viyadüğü
Türkiye Çelik Yapı Tasarım Yarışması 2013 Projesi - VİALAND SHOWROOM BİNASI© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği