TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 28 - Ağustos 2011

Seminer & Kurs


Hasan SELEKT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

Toplam elektrik enerjisi kurulu gücümüz, 2010 yılı sonu itibariyle yaklaşık 50.000 MW’dır. Dağılıma baktığımız zaman da bunun %65’i termik, % 31 hidro ve % 2.6’sı rüzgardan karşılanmıştır.

“BAKANLIK OLARAK RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİ DESTEKLİYORUZ”

Toplam elektrik enerjisi kurulu gücümüz, 2010 yılı sonu itibariyle yaklaşık 50.000 MW’dır. Dağılıma baktığımız zaman da bunun %65’i termik, % 31 hidro ve % 2.6’sı rüzgardan karşılanmıştır. 2010 yılı elektrik enerjisi talebi yaklaşık 209 Milyar Kilovat/saat olmuştur. Biz bundan sonra da Bakanlık olarak yaklaşık 2023 yılına kadarki rakamımızı 500 Milyar Kilovat/saat bekliyoruz ve bunun da yaklaşık % 20’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi planlıyoruz. Dünya genelinde, enerji güvenliğinde riskler oluşmaktadır, bu durum ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiş ve bu konudaki çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan öncelikle ve azami miktarda yararlandırılması ve enerjinin her konuda etkin olması yurdumuz açısından da önem arz etmektedir.

şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarımızın enerji arzı içindeki payından bahsetmek istersek, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının artırılmasına yönelik olarak hem yasal alt yapımız hem de sektörü harekete geçirecek kapsamlı çalışmalar Bakanlık olarak yapmaktayız. 2005 yılında bilindiği üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı 5346 Sayılı Kanun’u çıkardık ve kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamada 3180 MW kurulu gücünde 87 adet yeni rüzgar projesine lisans verilmiştir. Yeni rakamlara göre de rüzgarın yaklaşık 5.000 MW rüzgar santrallerine yönelik lisans verilmiştir. şu anda bunun yaklaşık 1500 MW’ı çalışmaktadır, yani sistemimize bağlanmıştır. Geriye kalan yaklaşık 2.000 MW ı da şu anda inşaat aşamasındadır. Bizim esas amacımız Bakanlık olarak 2015 yılına kadar 11.500 MW civarında lisanslandırmayı hedeflemekteyiz. Bilindiği üzere bir kısım 2007’de rüzgar yönünden başvuru alındı. Yaklaşık 78.000 MW başvuru geldi. Biz bu 78.000 başvurunun şu anda elemesini yapmaktayız. Bunun da dediğim gibi yaklaşık 4800 MW ı lisanslanmış durumda, yani geriye kalan 7.000 MW da yakında lisanslanacak ve hedefimiz 2023 yılında 20.000 MW’lık rüzgar santralinin hayata geçirilmesidir. Kaynak çeşitlendirmeleri için yeni projeler geliştirmeliyiz. Rüzgar dışı yenilenebilir enerji kaynakları için de başvurular ve lisanslar verilmektedir. Biraz da 6094 Sayılı Kanun’umuzdan bahsedersek, 2005 yılında çıkardığımız 5346 Sayılı Kanun yenilenebilir enerji kaynaklarına tek bir rakam, 5 Euro Sent gibi bir garanti rakamı vermişti. 2005’den 2011 yılına kadar bu rakamımız 5.5 Euro Sent’e geldi. Tabii bu arada çok büyük gelişmelerden sonra 5346 Sayılı Kanun’u yeni baştan düzenleme gereği ortaya çıktı ve 8 Ocak 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 5.5 Euro Sent olan garanti fiyatı kaynak bazında ayrıldı, yani rüzgara 5.5 Euro Sent- 7.3 Dolar Sent gibi, güneşe 13.3 gibi fiyatlar verildi. Esas 6094 Sayılı Kanun’da en büyük yenilik yerli sanayimizin gelişmesi yönünde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımda Bakanlık olarak destekleme kararı aldık ve bu konuda da 6094 Sayılı Kanun incelendiği zaman içinde bir cetvel verildi bu cetvele göre yenilenebilir enerji kaynaklarında yapılacak olan elektrik üretiminde yerli sanayi malzemelerine ek bir ödenek getirdik. Yani 7.3 ettiğimiz garanti fiyatı her kullandığı yerli üretimi olan her türlü malzemeye de ilave bir kaynak getirdik. Bakanlığımız yenilenebilir enerji kaynaklarının artışı yönünde önemli bir avantaj sağladı. Bununla ilgili yönerge çalışmasını da şu anda yapmaktayız. Bu yönetmelik için de yatırımcılardan destek bekliyoruz. Nisan ayında bu yönetmeliğin taslağı yayınlandı, özel sektör kurum ve kuruluşları görüşlerini bildirdi, bu görüşler çerçevesinde yeni baştan düzenlemeler yapılıyor. Bakanlığın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminde her türlü yerli üretimi desteklemektir.
Çelik Yapılar - Sayı: 28 - Ağustos 2011

Seminer & Kurs

RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ
Prof. Dr. Nesrin Yardımcı - Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan SELEKT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü
Mustafa ÇALIŞKAN - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Kaynakları şube Müdürü
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü EUROSOLAR-Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bölümü Başkanı Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Milan VELJKOVIC
Patrick WAHLEN - Global Busines Director for Power Generation, Lincoln Electric, ABD
Anssi MAKELA - Sales Manager, PEMAMEK, Finlandiya
Önder DEMİRER - Demirer Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Koray ALTINKILIÇ - NORDEX Enerji A.Ş.
Hasan ŞEMSİ - Berdan Cıvata ve Somun Sanayi Genel Müdürü© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği