TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 28 - Ağustos 2011

Projeler


İTÜ MERKEZİ DERSLİK BİNASI

Üniversite üst yönetimince tanımlanan ihtiyaçlar doğrultusunda amfi, derslik, seminer odası ve bilgisayar laboratuarlarının sayı ve kapasiteleri belirlenmiştir.

MİMARİ BÜRO: ÖZSOY Mimarlık, Prof. Dr. Hasan ŞENER, Prof. Dr. Ahsen ÖZSOY
STATİK BÜRO: EMİR İNşAAT Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Mustafa Adnan ÖĞÜT
GENEL YÜKLENİCİ: ERDAşI İNşAAT Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti
PROJE SAHİBİ: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN

İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Ayazağa Yerleşkesi Merkezi Derslik Projesi, havuz derslerinin gerçekleştirileceği yüksek kapasiteli amfilerin gerekliliği, son yıllarda öğrenci kontenjanlarının ulusal düzeyde olduğu gibi İTÜ bölümleri için de arttırılmış olması ve afla gelen öğrenci sayısının mevcut kapasitelere eklenmesiyle ortak havuz derslerinin yapılmasında yaşanan zorluklar nedeniyle 2009/2010 Dönemi yatırım planına alınmıştır. Üniversite üst yönetimince tanımlanan ihtiyaçlar doğrultusunda amfi, derslik, seminer odası ve bilgisayar laboratuarlarının sayı ve kapasiteleri belirlenmiştir.

Ayazağa Yerleşkesinde yapımı tamamlanan Merkezi Derslik Binası yaklaşık 2500 m2taban alanına sahip, kapalı alanı 9200 m2 olan zemin+ 4 katlı çelik yapım sistemi ile tasarlanmıs bir yapıdır. Çelik yapı sistem seçiminde yapım hızı, esneklik, deprem güvenliği ve geniş açıklıkların geçilmesi başlıca kriterler olmuştur. Normal kat ve asma kat yükseklikleri 3.60 metre, öğrenci dinlenme mekanı ve kafeteryanın yer aldığı zemin kat ise 4.00 metre yüksekliğindedir.

Kat döşemeleri ana ve tali NPI kirişlerin üzerine oturan taşıyıcı trapez sac ve üzerine dökülen 14 cm kalınlığında topping betonu ile oluşturulmuştur.

Tasarım şemasında, farklı büyüklük ve kapasitelerdeki amfiler ile seminer odaları ve ofisler net bir sirkülasyon ve servis zonu ile ayrılmıştır. 12 adet amfiye sahip derslik binası yaklaşık 1700 öğrenciye hizmet edecektir. Çelik yapım sistemi sayesinde yapıda geniş açıklıklar geçilerek amfilerde rahat bir yerleşim olanağı sağlanmıştır. 1 ve 2. Ana katlara 2 kat yüksekliğine sahip amfiler yerleştirilmiş, asma katlarda ise ofis, seminer ve öğretim üyesi odaları düzenlenmiştir. Binanın ofis, öğretim üyesi ve seminer odaları gibi dışa dönük mekanlarının yer aldığı güney cephesi ve kısmen doğu ve batı cepheleri çift cidarlı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile binanın enerji tüketiminde belli oranlarda tasarruf sağlanacağı hesaplanmıştır. Bina cephe kaplamaları bütünüyle metal olarak öngörülmüştür. Tek cidarlı cephe bölümlerinde alüminyum kompozit panel elemanlar, çift cidarlı bölgelerde ise perforje metal hareketli levhalar öngörülmüştür. Metal perfore levhalar iklimsel koşullara ve gün içinde ışığa bağlı olarak istenilen pozisyonlara getirilmek üzere hareketleri kullanım sırasında kumanda edilebilir biçimde çözümlenmiştir.

Yapının cephelerinde kompozit kaplama, alüminyum doğrama-cam ve perfore aluminyum levha paneller kullanılmıştır. Perfore sac hareketli cephe panelleri, yapının ön ve yan cephelerinin bir kısmında ikincil bir cephe ile fiziksel çevre kontrolü sağlama amaçlı kullanılmıştır. Perfore cephe ana cepheden 1 metre ileride olup, kedi yolu ile sürekliliği sağlanacak şekilde kurulmuştur. Panellerin hareketli olanları kullanıcılar tarafından otomatik olarak kontrol altında tutulmaktadır. Binanın arka cephesi galeriye bakan kısımlar haricinde sağır bir kompozit yüzey ile kaplanmıştır. Çelik sistemin opsiyonları sayesinde yapı galeriler ve galeriye bağlanan merdivenler ile birlikte karmaşık bir düzenden kurtarılarak rahat, sade ve aydınlık bir hale getirilmiştir. Binanın arka cephesindeki galeriler 4 kat yüksekliğinde düşünülerek katlara daha fazla doğal ışık alınması hedeflenmiştir. Binanın elektrik ve mekanik sistemi taşıyıcı sistem ile aynı renkte boyanarak sistemin bir elamanı gibi görünmesi düşünülmüştür. Katlardaki merdivenler ise yine çelik profiller arasına yerleşen sac tavanların içine beton dökülerek basamak oluşturulması ile kurulmuştur. Derslik ve kantin katında ses yutuculuğu için tavanda serbest asılı tavan ve diğer elemanlar ile aynı renkte yüksek yoğunluklu kumaş kaplı plakalar kullanılmıştır. Mekanlardaki iç bölme duvarları alçıpan ile sirkülasyon alanlarına bakan yüzler ise kontrası ile kaplanmıştır. Zemin kaplamaları ise sirkülasyon alanları, ofis, seminer ve öğretim görevlileri odaları vinyl, merdiven ve ıslak mekanlarda ise epoksi kaplama olarak düşünülmüştür.

Çelik Yapılar - Sayı: 28 - Ağustos 2011

Seminer & Kurs

RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ
Prof. Dr. Nesrin Yardımcı - Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan SELEKT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü
Mustafa ÇALIŞKAN - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Kaynakları şube Müdürü
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü EUROSOLAR-Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bölümü Başkanı Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Milan VELJKOVIC
Patrick WAHLEN - Global Busines Director for Power Generation, Lincoln Electric, ABD
Anssi MAKELA - Sales Manager, PEMAMEK, Finlandiya
Önder DEMİRER - Demirer Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Koray ALTINKILIÇ - NORDEX Enerji A.Ş.
Hasan ŞEMSİ - Berdan Cıvata ve Somun Sanayi Genel Müdürü© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği